Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η 33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης "Σύνταξη Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plans) Δήμου Σαμοθράκης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού" (Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 Ν. 3852/2010).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης "Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Σαμοθράκης" (Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 Ν. 3852/2010).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης "Ψηφιακή χαρτογράφηση και διαχείριση του δικτύου ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης" (Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 Ν. 3852/2010).
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του χώρου Αναψυχής και Άθλησης του Πλατανότοπου Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Διαγραφή οφειλών του Βενέτη Σπυρίδωνος του Γεωργίου, από παραβάσεις ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής κι επαναβεβαίωση/
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Διαγραφή οφειλών της Κωνσταντίνου Ευαγγελίας, από παραβάσεις ΚΟΚ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής κι επαναβεβαίωση.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Προμηθειών - Υπηρεσιών - Εργασιών, λόγω συνταξιοδότησης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Ανανέωση της παραχώρησης διαφημιστικής εκμετάλλευσης στάσεων στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας χριστουγεννιάτικης υπαίθριας αγοράς.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση έκτασης 45,00 τ.μ. εντός της πλατείας Ελευθ. Βενιζέλου (Ο.Τ. 107 Α) σε Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

13. «Υιοθεσία» δημόσιου χώρου (Πάρκου) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαΐστρου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

14. Έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED (Σύμβαση 12141/24-4-2018) 18SYMV002987164».
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

16. Ανταλλαγή - αντικατάσταση του 50% οικοπέδου έκτασης 900 τ.μ. ιδιοκτησίας Βουντζιουκλή Γεωργίου (υπ΄ αριθ. 352 στο Ο.Τ. 119 Ρ.Σ. Απαλού) με διαθέσιμο δημοτικό οικόπεδο έκτασης 450 τ.μ. (υπ΄ αριθ. 281 στο Ο.Τ. 55 Ρ.Σ. Απαλού).
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

17. Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018 από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, για την Παγκόσμια Ημέρα (25 Νοεμβρίου) για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

18. Κατάρτιση και Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2019.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

19. Συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης - Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων αγροτικών οδών, που οδηγούν στα βαλβιδοστάσια 1,2 και 3 του ΤΑΡ».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου Άνθειας - Αγνάντιας».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Άβαντα».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

22. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου σύνδεσης Αύρας - Συκορράχης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

23. Συνοπτική ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2ου τριμήνου για την πορεία του έργου «Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

24. Έγκριση τοποθέτησης αποτρεπτικών κολωνακίων για την αποφυγή στάσης και στάθμευσης σε τμήμα του πεζοδρομίου της Λ. Δημοκρατίας στην συμβολή της με την οδό Αμφιπόλεως.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση πεζόδρομου Κύπρου».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

26. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Υποδομή και εγκατάσταση προπονητηρίου κλειστού θόλου στέγασης αθλητικών εγκαταστάσεων».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

27. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

28. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για τη χορήγηση νέας παροχής ρεύματος του γηπέδου Μοναστηρακίου.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

29. Ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 5.035.806,80 € πλέον ΦΠΑ.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

30. Ορισμός της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 5.035.806,80 € πλέον ΦΠΑ.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

31. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση τεχνικών έργων και κατασκευή εξωτερικών οστεοφυλακίων στο Β΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

32. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο» Δήμου Αλεξ/πολης.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

33. Έγκριση της αριθμ. 136/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", σχετικά με την "8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018".
(Eισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

34. Έγκριση της αριθμ. 128/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", σχετικά με την "Έγκριση τροποποίησης των όρων της σύμβασης με την κ. Τζιτζικάκη Αθανασία για προμήθεια νωπών ψαριών".
(Eισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

35. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020.
(Eισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

36. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
(Eισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

37. Νέοι εκπαιδευτές Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.
(Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)

38. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη στην Αθήνα, στις 18 Οκτωβρίου 2018.
(Eισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,7,Αγροτικά,557,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2007,Αλεξανδρούπολη,7792,Άμυνα,321,Ανακύκλωση,32,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,138,Άρθρα - Απόψεις,2966,Αστυνομικά,485,Αυτοδιοίκηση,2966,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,719,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,457,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,88,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,180,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,632,Δράμα,113,Έβρος,17312,Εθελοντισμός,241,Εκδηλώσεις,2358,Εκκλησία,1168,Εκπαίδευση,1361,Ελλάδα,1251,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,62,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,613,Εργασία,18,Εργασιακά,267,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,116,Ζωή και Υγεία,316,Θράκη,661,Ιστορία,207,Καβάλα,181,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,515,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,658,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,143,Μουσική,195,ΝΔ,456,Ξάνθη,200,Οικολογία,323,Οικονομία,575,Ορεστιάδα,1327,Πανταζίδου,153,Παπανικολόπουλος,269,ΠΑΣΟΚ,268,Περιβάλλον,395,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3640,Πολιτική,1400,Πολιτισμός,212,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,5771,Ροδόπη,379,Σαμοθράκη,637,Σάτιρα,62,Σουφλί,475,Σπίτι,22,Συγκοινωνίες,281,Σύλλογοι,296,Συνέδρια,128,ΣΥΡΙΖΑ,386,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,248,Τρίγωνο,51,Τυχερό,51,Υγεία,1006,Φέρες,369,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η 33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s1600/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s72-c/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2018/10/blog-post_709.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2018/10/blog-post_709.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων