Ξεκινούν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Από 10 έως 31 Μαΐου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ξεκινούν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2018 στις προϊσταμένες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Σε όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» εγγράφονται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (συμπληρωμένα την 30η Σεπτεμβρίου) έως 5 ετών. Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης γίνονται δεκτά και τα προνήπια (γεννημένα το 2014).

Στους Σταθμούς Β΄ και ΣΤ΄ στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη ηλικίας από 18 μηνών (συμπληρωμένα την 30η Σεπτεμβρίου) έως 2,5 ετών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής στους Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση γιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί, και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Εγγραφές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και συγκεκριμένα στα τμήματα αντίστοιχης ηλικίας.

Για την εγγραφή νηπίου λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση κατοικίας του γονέα ώστε η κατανομή των παιδιών να γίνει χωροταξικά αλλά και οι δυο δηλώσεις προτίμησης των γονέων - κηδεμόνων στην αίτηση τους. Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων μπορεί να προταθεί μετακίνηση από το σταθμό επιλογής σε σταθμό που υπάρχει κενή θέση.

Στο Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος - ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Δήμου Αλεξανδρούπολης υπάρχουν τα παρακάτω Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών:
 • Τμήμα Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Λ. Δημοκρατίας 357, τηλ. 25510-89970.
 • Τμήμα Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Φυλής 17, τηλ. 25510-27201.
 • Τμήμα Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Τέρμα Αλαμάνας - ΟΕΚ Αμπελάκια, τηλ. 25510-23982.
 • Τμήμα Δ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Απαλός, τηλ.25510-45444.
 • Τμήμα Ε΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Διογένη & Αναπαύσεως, τηλ. 25510-34095.
 • Τμήμα ΣΤ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Μ. Μαρκόπουλου 4, τηλ. 25510-26790.
 • Τμήμα Ζ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Θουκυδίδου 25, τηλ. 25510-81100.
 • Τμήμα Η΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Τραϊανουπόλεως & Ρόδου, τηλ. 25510-31369.
 • Τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού Τραϊανούπολης, Λουτρός, τηλ. 25510-61282.
 • Τμήμα Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Φερών, Γ. Παπανδρέου 1, τηλ. 25550-22301.
 • Τμήμα Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Φερών, Έβρου - Ν. Εργατικά, τηλ. 2555-22562.
 • Τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού Πέπλου, Πέπλος, τηλ. 25550-31213.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Βεβαίωση εργασίας και για τους δυο γονείς.
 4. Συμπλήρωση ατομικής κάρτας υγείας του παιδιού υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων, καθώς και αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Β. Ειδικά Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

• Μόνιμοι υπάλληλοι: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.

• Ιδιωτικοί υπάλληλοι: Βεβαίωση εργασίας και αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α.).

• Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές, υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.

• Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές του.

• Άνεργες μητέρες: Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ, αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

• Μητέρες που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α): Βεβαίωση αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναφέρεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

• Άτομο με αναπηρία στην οικογένεια (πάνω από 67%): Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

• Αλλοδαποί γονείς: Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.

• Αποβιώσας γονέας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης.

• Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου και βεβαίωση επιμέλειας παιδιού.

• Γονείς σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.

• Γονέας φοιτητής: Βεβαίωσης Σχολής φοίτησης.

• Γονέας στρατιώτης: Βεβαίωση στρατού.

Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από φορολογική δήλωση ή ένσημα δε θα εξετάζονται εκτός κι αν συνοδεύονται από βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης καταβολής φορολογικής δήλωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την επανεγγραφή προνηπίου απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται και για την εγγραφή καθώς και η προσκόμιση απόδειξης πληρωμής οικονομικής συμμετοχής του μήνα Ιουλίου τρέχοντος έτους.

Οι επανεγγραφές επανελέγχονται, αξιολογούνται ξανά αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις και μοριοδοτούνται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα μοριοδοτούνται και θα αξιολογούνται με την προϋπόθεση ύπαρξης κενών θέσεων και λαμβάνοντας υπόψη και τις υπάρχουσες αιτήσεις σε εκκρεμότητα.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,605,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8449,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18318,Εθελοντισμός,252,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,41,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,462,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1480,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3862,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6128,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,548,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,60,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ξεκινούν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Ξεκινούν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Από 10 έως 31 Μαΐου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd5LJ3OhyBofFwWYk7-svS3OsgPKV9F08uDvHfCs5_-id7zb9kCeZeMPYsClps18vTnaUFiQWtCOdowwPgoCsYtp1WYS5k6lX54sQTlLBbbML5QsbeskygKo-v7H5Sy6mT-j4QL6OSPtY/s1600/paidikos-stathmos.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd5LJ3OhyBofFwWYk7-svS3OsgPKV9F08uDvHfCs5_-id7zb9kCeZeMPYsClps18vTnaUFiQWtCOdowwPgoCsYtp1WYS5k6lX54sQTlLBbbML5QsbeskygKo-v7H5Sy6mT-j4QL6OSPtY/s72-c/paidikos-stathmos.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2018/05/blog-post_41.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2018/05/blog-post_41.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων