Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και ορισμός εκπροσώπου στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης σχετικά με τις «Υποστηρικτικές Ενέργειας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία».
(Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

3. Έγκριση Υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης για την Παραχώρηση χρήσης Τμήματος του κτιρίου του Β΄ ΚΑΠΗ για τη λειτουργία ΤΟΜΥ και εργασίες αναδιαρρυθμίσεων με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, για τμήματα της προμήθειας τροφίμων για τα έτη 2018 και 2019.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Τροποποίηση της αριθ. 434/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου "Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης χώρου κατά τη διάρκεια της πανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Φερών".
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Πληρωμή ΕΝΦΙΑ παρελθόντων ετών και προστίμων αυτών στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος χρήσης δημοτικών ποτιστρών.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25/11/17.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης έκτασης 835,68 τ.μ., η οποία αποτελεί τμήμα του αριθ. 2 τεμαχίου του αγροκτήματος Ιτέας, στο Δήμο Σουφλίου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην Άνω πλατεία Φερών, για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων, κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, στη Δημοτική Ενότητα Φερών.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Ακύρωση της αριθ. 494/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Οικονομική ενίσχυση ενδεούς δημότη Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

13. Οικονομική ενίσχυση ενδεούς Δημότη Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

14. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Απαλού.
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

15. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος 2018.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

16. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού - του υποέργου 1 «Αποχέτευση Φερών (αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)» του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

17. Εξέταση της ένστασης της Αναδόχου Κοινοπραξίας κατά των παρατηρήσεων του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη» και Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

18. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης και μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

19. Ανακοίνωση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο: «Κατασκευή δεξαμενής Αισύμης για κτηνοτροφία».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

20. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση Δημαρχιακού Κτιρίου Φερών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

21. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικής εισόδου Λουτρού».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

22. Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Υποδομών για ΣΜΑ Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

23. Ίδρυση Λυκειακής τάξης (Α' τάξη) στο Μουσικό Σχολείο.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Συμπλήρωση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

26. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

27. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα στις 4 έως 10 Οκτωβρίου 2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

28. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στο Σιντελφίνγκεν της Γερμανίας στις 9 έως 12 Νοεμβρίου 2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

29. Εκλογή μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου σε πειθαρχικά θέματα αυτών.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Μετά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ακολουθήσει Ειδική Συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. α) Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.
β) Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2018, του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,606,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8472,Άμυνα,347,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,146,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3306,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,687,Δράμα,114,Έβρος,18349,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2525,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1482,Ελλάδα,1305,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,294,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,42,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,750,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,672,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1482,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,421,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3872,Πολιτική,1472,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6138,Ροδόπη,413,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,552,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,61,Τυχερό,53,Υγεία,1089,Φέρες,391,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3wIM2kDpVyaG7JqW0xg0zS0eAntTLiNQVlJnZfTGPEzhHx9Ab1Xc71nYPBTc74x0crcAkN3Vn7b-qXx8mHn1HGm1UtHAyP7_J8pJ_mD5xcUmN83ZKgTcbQ_eoyPz3nTiYB2pr6HTuJNw/s1600/d.s.+alexpolis+1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3wIM2kDpVyaG7JqW0xg0zS0eAntTLiNQVlJnZfTGPEzhHx9Ab1Xc71nYPBTc74x0crcAkN3Vn7b-qXx8mHn1HGm1UtHAyP7_J8pJ_mD5xcUmN83ZKgTcbQ_eoyPz3nTiYB2pr6HTuJNw/s72-c/d.s.+alexpolis+1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/11/blog-post_57.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/11/blog-post_57.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων