Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Δευτέρα 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Κατάθεση υποψηφιότητας χρηματοδότησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE 2014-2020 για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων με τη δημιουργία Διαδραστικής ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Λήψη απόφασης για Διαγραφή - Απαλλαγή βεβαιωμένων μισθωμάτων (Καταστήματος πώλησης αθλητικής ένδυσης και εξοπλισμού) κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για κοινωφελή σκοπό (επέκταση κοιμητηρίων στην Παλαγία).
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Επιβολή προστίμου για παράνομη πινακίδα - επιγραφή.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Διαγραφή οφειλής από τέλος Βοσκών - Ποτιστρών.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση της έκθεσης εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΦΕΡΩΝ» (Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ.).
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Συμπλήρωση της 430/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου "Πληρωμή ΕΝΦΙΑ παρελθόντων ετών και προστίμων αυτών στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης".
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα της κ. Καϊτατζή Γεωργίας του Γεωργίου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας για διαγραφή οφειλής του κ. Αγγελίδη Παναγιώτη του Γεωργίου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

13. Συμπλήρωση της αριθ 384/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου "Καθορισμός αριθμού θέσεων και ειδικοτήτων για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2017-2018".
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

14. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

15. Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ - Ισοζυγίου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

17. Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

18. Άδεια για ανεύρεση θησαυρού στα παλιά μεταλλεία Κίρκης.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

19. Άδεια για ανεύρεση θησαυρού στα Κοίλα.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

20. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτηρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

21. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού Λεπτοκαρυάς.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

22. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

23. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ "Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτιρίων" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων».
(Εισηγ. κ. Φαλέκας Ι.)

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή Ταρτάν σταδίου Φώτης Κοσμάς».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

25. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

26. Αποδοχή της δωρεάς του έργου "Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστήματος Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρα Φράγματος Διπόταμου Αισύμης Αλεξανδρούπολης".
(Εισηγ. κ. Μυτιληνός Ευ.)

27. Έγκριση δαπανών τελετής λήξης κολυμβητικής περιόδου 2017 της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

28. Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της 22ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

29. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κ. Κορδά Ευθυμίας από μέλος του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας και ορισμός νέου μέλους.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.).

30. Τροποποίηση της αριθ. 340/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου "Έγκριση παραχώρησης προς χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων - Γηπέδων ποδοσφαίρου και Αντισφαίρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης".
(Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)

31. Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων και Υπαλλήλων του Δήμου, στην Ισλανδία, από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017.
(Εισηγ. κ. Φαλέκας Ι.)

32. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου και του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παντελίδη Γεώργιου στην Αθήνα, στις 29-08-2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

33. Έγκριση μετακίνησης του κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2017, για συμμετοχή του σε εργασίες του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

34. Έγκριση δαπανών της αυθημερόν μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου στην Αθήνα, στις 25-5-2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

35. Αποδοχή παραίτησης του κ. Δημητρίου Καραβασίλη από μέλος του Δ.Σ. της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και αντικατάστασή του.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,617,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8666,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3030,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3352,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18643,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2609,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,768,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,597,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3915,Πολιτική,1505,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6229,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Δευτέρα 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3wIM2kDpVyaG7JqW0xg0zS0eAntTLiNQVlJnZfTGPEzhHx9Ab1Xc71nYPBTc74x0crcAkN3Vn7b-qXx8mHn1HGm1UtHAyP7_J8pJ_mD5xcUmN83ZKgTcbQ_eoyPz3nTiYB2pr6HTuJNw/s1600/d.s.+alexpolis+1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3wIM2kDpVyaG7JqW0xg0zS0eAntTLiNQVlJnZfTGPEzhHx9Ab1Xc71nYPBTc74x0crcAkN3Vn7b-qXx8mHn1HGm1UtHAyP7_J8pJ_mD5xcUmN83ZKgTcbQ_eoyPz3nTiYB2pr6HTuJNw/s72-c/d.s.+alexpolis+1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/08/blog-post_306.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/08/blog-post_306.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων