Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση για το 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση για το 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.

1.1. Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής ποταμού Έβρου, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
Εισηγητής: O Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

1.2. Έγκριση σχεδίου Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενα από τον ΤΑΠ στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2017.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Άγγελος Αντωνιάδης.

2.2. Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφών επιταγών, εντολών πληρωμών και εντολών μεταφορών πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

2.3. Έγκριση αποδοχής ποσού χρηματοδότησης 90.000,00 € σε βάρος πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους OTA Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας» (ΣΑΕ 055).
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

2.4. Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης έτους 2017, της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

2.5. Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης έτους 2017, της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

3.1. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του Ν. Δράμας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

3.2. Έγκριση Απαγόρευσης Αλιείας στον ποταμό Έβρο και στους λοιπούς Υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων της Π.Ε. Έβρου της περιοχής ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου, λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

3.3. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

3.4. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς Νέστου, Κόσυνθου, Κομψάτου, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

3.5. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

4. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταφοράς μαθητών σε δρομολόγιο που προέκυψε μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και «Ιδιωτών Μεταφορέων».
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

4.2. Έγκριση έκδοσης απόφασης σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ - ΛΑΔΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟ - ΛΑΔΗ».
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

4.3. Έγκριση μεταβίβασης του ΒΙΟ.ΠΑ Καβάλας ΑΕ στο Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

4.4. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης των έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ: 15400/17-4-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: O Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

5.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.

5.1. Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης - Η ΣΤΗΡΙΞΗ" και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

5.2. Αποδοχή παραίτησης μελών του Δ.Σ. του ΚΕΚ Ξάνθης και ορισμός νέων μελών.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

5.3 Αποδοχή παραίτησης εκπροσώπων της ΠΑΜΘ στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΣΜ-ΟΣ και ορισμός νέων μελών.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6.1. Έγκριση υποβολής Πρότασης με τίτλο: «Εγκαταλείποντας των πρόωρη σχολική διαρροή / Leaving the Early School Leaving (ESL)», στη πρόσκληση του Προγράμματος "ERASMUS+" (Δράση KA 2).
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.

6.2. Έγκριση υποβολής πρότασης «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών Natura 2000, των ειδών, οικοτόπων και οικοσυστημάτων στην Ελλάδα / Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece - LIFE-IP 4 NATURA» στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Integrated Projects.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.

6.3. Έγκριση υποβολής Πρότασης με τίτλο: «Βιώσιμη ανάπτυξη Μεσογειακών περιοχών UNESCO / Mediterranean unEsco Sities SustAinability for Ecomuseums approach (MESSAgE)», στη 2η πρόσκληση του Προγράμματος διαμεσογειακής συνεργασίας «INTERREG MED 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 3, ειδικός στόχος 3.1).
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.

6.4. Έγκριση υποβολής Πρότασης με τίτλο: «Αναπτύσσοντας εργαλεία για την προώθηση αποτελεσματικών σχημάτων μεταφορών χαμηλών εκπομπών CO2 / Developing tools to promote efficient multimodal low-carbon transport schemes (MULTI-TRA TOOLS)», στη 2η πρόσκληση του Προγράμματος διαμεσογειακής συνεργασίας «INTERREG MED 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 2, ειδικός στόχος 2.3).
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.

6.5. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

7.1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 204/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης".
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,572,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2026,Αλεξανδρούπολη,8207,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3199,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,661,Δράμα,114,Έβρος,17945,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2457,Εκκλησία,1202,Εκπαίδευση,1419,Ελλάδα,1283,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,705,Ιστορία,219,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,580,Ορεστιάδα,1418,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3773,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,5996,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,529,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο
Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση για το 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://1.bp.blogspot.com/-B-SKZC1y5SM/WCsVmXRjfVI/AAAAAAABrBM/1BuVRdc5PAkACAeLLoF9dX5ww8aHeYm4QCLcB/s1600/PS%2BAMTH.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-B-SKZC1y5SM/WCsVmXRjfVI/AAAAAAABrBM/1BuVRdc5PAkACAeLLoF9dX5ww8aHeYm4QCLcB/s72-c/PS%2BAMTH.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/03/blog-post_352.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/03/blog-post_352.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων