Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Έβρου για θεσμοθέτηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στις ΜμΕ

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιο Πιτσιλή απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφορικά με την θεσμοθέτηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για ελεύθερους επαγγελματίες και

Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Έβρου για θεσμοθέτηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στις ΜμΕ
Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιο Πιτσιλή απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφορικά με την θεσμοθέτηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε Γενικέ,

Όπως γνωρίζετε, η αυξημένη φορολογική επιβάρυνση των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με την περιορισμένη φοροδοτική ικανότητα της πλειονότητας των φορολογουμένων, οδήγησε στην θεσμοθέτηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού δεν είναι καθολική, αλλά περιορίζεται μόνο στις ομάδες των μισθωτών και συνταξιούχων, αφήνοντας εκτεθειμένους τους ελεύθερους επαγγελματίες - ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και τις λοιπές προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικές (Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.) μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η παράλειψη εφαρμογής του μέτρου του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει δημιουργήσει επιπλέον πρακτικά προβλήματα στην λειτουργία και την βιωσιμότητά τους. Ειδικότερα:

• Αδυνατούν να προμηθευθούν τερματικά P.O.S. από τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να διενεργούν τις πωλήσεις τους με την χρήση χρεωστικών καρτών.

• Αδυνατούν να καταβάλλουν άμεσους και έμμεσους φόρους, όπως τις δόσεις του φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, καθώς και τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, αφού όλες αυτές οι συναλλαγές προϋποθέτουν την χρήση εταιρικού ή επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού.

• Αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές προς τους προμηθευτές τους, αφού κάθε συναλλαγή άνω των €500, πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά με τραπεζικό μέσω πληρωμής.

• Αδυνατούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές του με την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

• Επιπλέον, σε σύντομο χρονικά διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και της μισθοδοσίας μέσω εταιρικών ή επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών. Η ανυπαρξία ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού θα καταστήσει το συγκεκριμένο μέτρο αναποτελεσματικό, με εξαιρετικά δυσμενής συνέπειες, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ακόμη, η διαδικασία κατάσχεσης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

• Συχνά παρουσιάζονται μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις για την άρση της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού, και στην επαναφορά του στην ομαλή λειτουργία του. Για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να τεθεί ένα καθορισμένο χρονικό όριο 3 - 5 ημερών, για την επαναφορά του λογαριασμού σε κανονική λειτουργία, από την ημερομηνία απόδοσης του κατασχεθέντος υπολοίπου, εφόσον η απαίτηση έχει εξοφληθεί.

• Επίσης τυγχάνουν καταχρηστικής συμπεριφοράς από τα τραπεζικά ιδρύματα αναφορικά με την χρονική καθυστέρηση της άμεσης απόδοσης των κατασχεθέντων χρημάτων. Με συνέπεια να δεσμεύονται τα κατασχεθέντα χρήματα, να δεσμεύεται ο τραπεζικός λογαριασμός, να καθυστερεί η απόδοση τους στη ΔΟΥ, και η επιχείρηση να έχει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας.

Για τα ζητήματα αυτά είναι επιβεβλημένη η δημιουργία μίας οδηγίας / εγκυκλίου, έτσι ώστε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα να ακολουθούν από κοινού μία ενιαία διαδικασία κατάσχεσης, απόδοσης των κατασχεθέντων και άρσης της κατάσχεσης, αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η ενιαία αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος, με αμοιβαίες ωφέλειες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (γρήγορη ομαλοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού για την μικρομεσαία επιχείρηση, ταχύτερη χρήση του λογαριασμού για την τράπεζα, και ταχύτερη είσπραξη των κατασχεθέντων για το Ελληνικό Δημόσιο).

Η δημιουργία αυτής της εγκυκλίου / οδηγίας, είναι επίσης αναγκαία, έτσι ώστε να συμπεριλάβει και θέματα που αφορούν τα φαινόμενα της υπερ-είσπραξης των υπολοίπων, καθώς επίσης και της ορθής διαχείρισης, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν συνδικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Με την σημερινή πρακτική, δεσμεύονται όλοι οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, και συνολικά κατάσχονται και αποδίδονται, με χρονική υστέρηση, περισσότερα χρήματα στο Ελληνικό Δημόσιο, από τα αρχικό ζητούμενο προς κατάσχεση ποσό. Αυτό έχει ως συνέπεια, ο φορολογούμενος με δική του μέριμνα να αιτείται την επιστροφή των υπερ-εισπραχθέντων χρημάτων του, τα οποία συχνά καθυστερούν και επιστρέφουν μετά από 30 - 40 ημέρες. Πρακτικά, ο φορολογούμενος υπόκειται σε μία αυξημένη γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να είναι πραγματικά υπαίτιος γι’ αυτή, όταν έχει ήδη εξοφληθεί η οφειλή του από έναν κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Ακόμη είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η έγκαιρη έγγραφη και ηλεκτρονική ενημέρωση των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από την Φορολογική Αρχή, αναφορικά με την εντολή κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό είναι σκόπιμο, έτσι ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της τετελεσμένης και ανομοιογενής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Κύριε Γενικέ,

Η θεσμοθέτηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί επίσης μείζον θέμα ισονομίας και ισοπολιτείας, μεταξύ των φορολογουμένων. Από την μία πλευρά, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα διατήρησης ακατάσχετου λογαριασμού με συγκεκριμένο όριο κατάσχεσης, ενώ μία άλλη ομάδα φορολογουμένων (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίες εταιρίες), δεν έχει το δικαίωμα αυτό. Η αποκατάσταση της ισονομίας στην περίπτωση αυτή είναι επιβεβλημένη, και αναμφίβολα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Όπως αντιλαμβάνεστε από όλα τα προαναφερθέντα το ζήτημα θεσμοθέτησης ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι απόλυτα ζωτικό και κρίσιμο, τόσο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους, όσο και για την υποστήριξη της είσπραξης εσόδων από το Ελληνικό Δημόσιο, αφού η συντήρηση και υποβοήθηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, υποστηρίζει την δυνατότητα παραγωγής και είσπραξης πολύτιμων εσόδων για την Κράτος μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8654,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3028,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3349,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,707,Δράμα,116,Έβρος,18628,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2604,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1516,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,303,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1530,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3911,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6221,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Έβρου για θεσμοθέτηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στις ΜμΕ
Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Έβρου για θεσμοθέτηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στις ΜμΕ
Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιο Πιτσιλή απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφορικά με την θεσμοθέτηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για ελεύθερους επαγγελματίες και
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwjjyYLh1kZOak_OdXXpps3ffpGWfsegyiGOblBZBOijWURttRhc1RUy8OmFv-dk9JEmdOfSM9jS50oMWL4H9LLlzZMdmax4cyBoSK-oMkRumXsuC3k7hsKNEcQ3SKxrf_8GeW4YrHego/s640/epimelitirio+evrou+4.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwjjyYLh1kZOak_OdXXpps3ffpGWfsegyiGOblBZBOijWURttRhc1RUy8OmFv-dk9JEmdOfSM9jS50oMWL4H9LLlzZMdmax4cyBoSK-oMkRumXsuC3k7hsKNEcQ3SKxrf_8GeW4YrHego/s72-c/epimelitirio+evrou+4.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/07/blog-post_984.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/07/blog-post_984.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων