Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Έκδοση Ψηφίσματος - Απόφασης, για το χαρακτηρισμό ή μη όλης της θαλάσσιας περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως «NATURA».
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

3. Έγκριση Υποβολής πρότασης προς TAP, για την κάλυψη ποσού, 1.400.000, στο Προϋπολογισμό της κατασκευής του Σφαγείου Φερών, στα πλαίσια της αντισταθμιστικότητας.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

4. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών μέχρι ένα δίμηνο για το έτος 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Έγκριση διαγραφής οφειλών του Δήμου λόγω παραγραφής τους.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Διαγραφή Οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής που αφορούν τέλη Λαϊκής Αγοράς 2014 & 2015 Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Λήψη Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση κατά χρήση στη Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, τμήματος του αγροτεμαχίου 2060ε εκτάσεως 4000 τ.μ. στο οποίο είναι κατασκευασμένη δεξαμενή ύδρευσης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων 15ης Αυγούστου 2016 της Τοπικής Κοινότητας Αισύμης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση δαπανών εκδήλωσης Προσκυνήματος 15ης Αυγούστου 2016 της Δημοτική Ενότητας Φερών.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

10. Έγκριση δαπανών διοργάνωσης «Φεστιβάλ Grafity 2016» Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγ: κ Γκότσης Ν.)

11. Εκμίσθωση έκτασης για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

12. Ανάκληση της 407/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εξώδικος Συμβιβασμός και καταβολή των εξ αυτού ποσών στους: 1) Βασίλειο Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας, 2) Νικόλαο Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας, 3)Αθανασία-Ειρήνη Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας και 4) Μαρία Ζαρκάδη, συζ. Πέτρου Ζαρκάδη, το γένος Βασιλείου και Αθανασίας Τσορμπατζίδου, κατοίκων απάντων Αλεξανδρούπολης και επί της οδού Ηροδότου αριθ. 25».
(Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δημ.)

13. Εξώδικος Συμβιβασμός και καταβολή των εξ αυτού ποσών στους: 1)Βασίλειο Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας, 2) Νικόλαο Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας, 3)Αθανασία-Ειρήνη Ζαρκάδη του Πέτρου και της Μαρίας και 4) Μαρία Ζαρκάδη, συζ. Πέτρου Ζαρκάδη, το γένος Βασιλείου και Αθανασίας Τσορμπατζίδου, κατοίκων απάντων Αλεξανδρούπολης και επί της οδού Ηροδότου αριθ. 25.
(Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δημ.)

14. Καταβολή επιδικασθέντων ποσών στους: 1) Νικόλαο Τσόμο του Δημητρίου, κάτοικο Αλεξανδρούπολης (Ορέστη 4), 2) Γρηγόριο Μίχογλου του Γεωργίου, κάτοικο Αλεξ/πολης (Πλαστήρα 22), δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων υπέρ αυτών και κατά του υπό εκκαθάριση τελούντος Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης»(ΔΕΠΕΑ).
(Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δημ.)

15. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη» για την πράξη «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

16. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

17. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε ιστούς και φωτιστικά σώματα».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις στεγανοποίησης οροφής πολυχώρων Μαΐστρου Απαλού και προθερμαντήριο Μπουλμπουτζή στο στάδιο Φ. Κοσμάς».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κόμβου - εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης Ηροδότου - Περιφερειακού».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση φωτισμού.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

25. Αποδοχή παραχώρησης από ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, της κυριότητας και χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου.
(Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ευ.)

26. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τη λειτουργία του έργου: "Υφιστάμενα έργα Ύδρευσης Οικισμών Τ.Κ. Πυλαίας" και για την έκδοση εγκριτικής απόφασης επέμβασης από την αρμόδια Δασική αρχή.
(Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ευ.)

27. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τη λειτουργία του έργου: "Υφιστάμενα έργα Ύδρευσης Οικισμών Τ.Κ. Ιτέας" και για την έκδοση εγκριτικής απόφασης επέμβασης από την αρμόδια Δασική αρχή.
(Εισηγ: κ . Μυτιληνός Ευ.)

28. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τη λειτουργία του έργου: "Υφιστάμενα έργα Ύδρευσης Οικισμών Τ.Κ. Αρδανίου" και για την έκδοση εγκριτικής απόφασης επέμβασης από την αρμόδια Δασική αρχή.
(Εισηγ: κ . Μυτιληνός Ευ.)

29. Τροποποίηση της 155/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Τροποποίηση της 642/2015 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά την "Αναγκαιότητα Συνέχισης συνεργασίας με την ΑμΚΕ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ - Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας - Πλέγμα Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών", για την ανανέωση των Δομών Φτώχειας.
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

30. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Τ.Π. Leader (clld) 2014-2020.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

31. Έγκριση προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Στο παραδοσιακό - εμπορικό κέντρο της πόλης).
(Εισηγ: κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

BLOGGER: 1 σχόλια
Loading...

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

$hide=mobile

Όνομα

Αγγελίες,3,Αγροτικά,355,Αγωγοί,107,Αθλητικά,1578,Αλεξανδρούπολη,3476,Άμυνα,154,ΑΝΕΛ,54,Απεργίες,101,Άρθρα - Απόψεις,2263,Αστυνομικά,442,Αυτοδιοίκηση,1414,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,464,Αφιερώματα,205,Βαλκάνια,18,Βουλευτικές Εκλογές,375,Γελοιογραφίες,6,ΔΗΜΑΡ,20,Δημόσια Έργα,51,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,157,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διάφορα,22,Διδυμότειχο,211,Δράμα,47,Έβρος,10450,Εθελοντισμός,135,Εκδηλώσεις,1580,Εκκλησία,599,Εκπαίδευση,689,Ελλάδα,679,Ελληνισμός,23,Ελληνοτουρκικά,328,Ενέργεια,24,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,434,Εργασία,4,Εργασιακά,165,Ερευνα αγοράς,10,Ευρωεκλογές,16,Ευρώπη,76,Ζωή και Υγεία,205,Θράκη,119,Ιστορία,103,Καβάλα,94,Καιρός,24,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,166,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΚΕ,223,Κοινωνία,49,Κοινωνική Προσφορά,156,Κόσμος,435,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Μειονότητα,16,Μεταναστευτικό,91,Μουσική,157,ΝΔ,405,Ξάνθη,78,Οικολογία,222,Οικονομία,449,Ορεστιάδα,574,Πανταζίδου,33,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,191,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2216,Πολιτική,959,Πολιτισμός,130,ΠΟΤΑΜΙ,21,Πρόσωπα,76,Προτεινόμενο,4,Πρώτο Θέμα,3494,Ροδόπη,136,Σαμοθράκη,394,Σάτιρα,62,Σουφλί,178,Συγκοινωνίες,238,Σύλλογοι,241,Συνέδρια,100,ΣΥΡΙΖΑ,277,Σχολείο,9,Τέχνες,110,Τεχνολογία,42,Τουρισμός,196,Τρίγωνο,29,Τυχερό,14,Υγεία,502,Φέρες,168,Χηλή,17,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,287,Showbiz,20,UNICEF,1,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
https://1.bp.blogspot.com/-h4gWpvV0MFA/VeZlhjXsVaI/AAAAAAABXvM/PVJaC-VbN-I/s640/ds%2Balexpolis.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-h4gWpvV0MFA/VeZlhjXsVaI/AAAAAAABXvM/PVJaC-VbN-I/s72-c/ds%2Balexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/07/blog-post_17.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/07/blog-post_17.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy