Οι θέσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Έβρου για την 2η φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

κούγοντας προσεκτικά τις θέσεις και τις απόψεις πολιτών και φορέων στη δημόσια διαβούλευση της 2ης φάσης της (ανάθεσης) Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, λαμβάνοντας υπ' όψιν μας την τεκμηριωμένη θέση της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ

Οι θέσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Έβρου σχετικά με την 2η φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Ακούγοντας προσεκτικά τις θέσεις και τις απόψεις πολιτών και φορέων στη δημόσια διαβούλευση της 2ης φάσης της (ανάθεσης) Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, λαμβάνοντας υπ' όψιν μας την τεκμηριωμένη θέση της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Θράκης για την 1η και 2η φάση της και έχοντας την ειδίκευση για λειτουργία από την σχεδιαστική κλίμακα 1/500 έως 1/1, αλλά και την ικανότητα συνεργασίας με συναδέλφους Χωροτάκτες - Πολεοδόμους στις μεγαλύτερες κλίμακες (έως 1/5000) ώστε η παραγόμενη ποιότητα των, οποιασδήποτε κατηγορίας Πολεοδομικών Μελετών, να διαχέεται χωρίς αυτές να αλλοιώνονται στις μεταβολές των κλιμάκων τους, παρατηρούμε κατ' αρχάς τα παρακάτω που στη συνέχεια θα τα αναλύσουμε μέχρι το σημείο που άπτεται της επαγγελματικής - όσο και - κοινωνικής μας αρμοδιότητας, ευαισθησίας και ευθύνης:

ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

- αναγνωρίσαμε εύκολα στους χάρτες της παρουσίασης των μελετητών (με τη βοήθεια του ΤΕΕ όμως) την απουσία Κεντρικής Ιδέας - Έμπνευσης που θα έπρεπε να είναι το γενεσιουργό προαπαιτούμενο της μελέτης και μάλιστα σε άμεση σχέση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο,

- προσδιορίζουμε, επίσης εύκολα, ότι βασικό σενάριο της υλοποίησης της μελέτης είναι η ύπαρξη του εξωτερικού Περιφερειακού Δακτυλίου (ανύπαρκτου για τα επόμενα 20 έτη, τηρουμένων των διαδικασιών των αναγκαίων απαλλοτριώσεων βάσει Νομοθεσίας) ο οποίος
διασταυρούμενος ισόπεδα με τους λίγους μεν, βασικούς δε ακτινικούς Οδικούς Άξονες της πόλης διακόπτει τις απρόσκοπτες συνδέσεις της με:
  1. την επέκταση του ΓΠΣ της (Καλλιθέα - Ν. Χιλή)
  2. την είσοδο - έξοδο από και προς την Εγνατία Οδό και
  3. την αντίστοιχή της από και προς την Παλαγία τις Εργατικές Κατοικίες και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τελευταία.

- την ευκολία της άποψης της χρήσης woonerfs στην αρχή του υποτιθέμενου βασικής ροής δεύτερου εσωτερικού δακτυλίου, δηλαδή της Εθνικής Αντίστασης και της ανύπαρκτης συνέχειας της Ανατολικά, προκαλώντας στραγγαλισμό στο ύψος μάλιστα των δύο απέναντι χωροθετημένων υπεραγορών· αυτά σε συνδυασμό με την άρνηση σχεδιασμού και χρήσης κυκλικών δακτυλίων με την αιτιολόγηση ότι απαιτείται 30 μ. διάμετρος, τη στιγμή που τα σημερινά αυτοκίνητα έχουν διάμετρο στροφής από 7 μ. έως 12 μ. και οι παραινέσεις του ΤΕΕ (στις θέσεις του για την 1η φάση της μελέτης είναι ότι) οι δακτύλιοι πρέπει να προσαρμόζονται στα υφιστάμενα - διατιθέμενα γεωμετρικά μεγέθη,

- την απουσία της ιδέας δικτύου πεζοδρόμων ενοποίησης Χώρων Πρασίνου μεταξύ τους, όσο και με Χώρους Σχολικών Υποδομών ώστε, αφ' ενός να μειωθεί ο αριθμός των "οδηγών γονέων", αφ' ετέρου να δώσει αφορμές στα τέκνα τους για επιλογές ασφαλών διαδρομών (πεζή ή ποδηλατικές), δυνητικά δημιουργώντας παρέες,

- την πύκνωση του δικτύου των σηματοδοτών (επίσης βλέπε τις θέσεις του ΤΕΕ για την 1η φάση της μελέτης) που θεωρούμε ημίμετρο για κάποιο ενδιάμεσο σενάριο, πέραν του ανατρεπτικού της Κυκλοφοριακής Μελέτης, διαμορφωμένο τόσο από πολιτικά όσο και από βεβιασμένα πρακτικά δεδομένα.

ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

- επισημαίνουμε την ανυπαρξία προοπτικής, δίνοντας τουλάχιστον κατευθύνσεις, της μελέτης για την σύνδεση της Πόλης με την θάλασσα αλλά μόνο την πεζοδρόμηση κατά το ήμισυ της παραλιακής,

- εντοπίζουμε σημειακές παρεμβάσεις σε επίπεδο «γειτονιάς»,

- την απουσία νέων οδικών χαράξεων (ανισόπεδων ίσως),

- την απουσία οριστικών λύσεων σε στοιχειώδη πρακτικά ζητήματα όπως π.χ. πού θα πάει η Λαϊκή Αγορά,

- την συνεχιζόμενη άρση της λειτουργίας της Εθνικής Αντίστασης (βλέπε τις θέσεις του ΤΕΕ),

- τις μόνιμες και όχι δοκιμαστικές υλοποιήσεις των σχεδιασμένων παρεμβάσεων (ελάχιστων και μεταφερμένων από εγχειρίδιο Οικοδομικής),

- την απουσία προβληματισμού για την κατάσταση του Οδικού Δικτύου που προκύπτει από τη μελέτη, καλή με ποσοστό 71% (!) και απαράδεκτη με 2% (!!!),

- το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπ' όψιν της 2ης φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης, από τους μελετητές, οι θέσεις της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ για την 1η φάση της, γεγονός που - τουλάχιστον - μας λυπεί τη στιγμή που η Ομάδα Εργασίας ήταν στελεχωμένη πλήρως όπως και από εξειδικευμένους συναδέλφους (στο αντικείμενο) των μελετητών.

Προσπαθώντας να κλείσουμε με σχετική συντομία το παραπάνω κείμενο εντοπισμών και προβληματισμών μας τονίζουμε ότι η Πόλη και κατά συνέπεια οι λειτουργίες της, οι κινήσεις της, η αισθητική της και τελικά η "ζωή" της δεν είναι ένα σύνολο αποκλειστικά μετρήσιμων μεγεθών, που δίνοντας μικροπολιτικές μεν, βραχυπρόθεσμα θεαματικές δε, αφορμές σε ιθύνοντες και άρχοντες έχουν παρουσιάσει ιστορικά, καταστροφικά αποτελέσματα για τους κατοίκους.

Αντ' αυτού και κάνοντας Επικεφαλίδα το "ΑΠΟ ΕΞΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ" της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ, που υποδηλώνει τουλάχιστον σεβασμό στον τρόπο προσέγγισης της "επεμβατικής" μεθοδολογίας, δηλώνουμε ότι η Πόλη (πολίτης, πολίτευμα, πολιτική - ας μη ξεχνάμε) είναι ένας ζωντανός οργανισμός στο σύνολο της. Ο οποίος λειτουργώντας δυναμικά και όντας ιστορικά - εξελικτικά ισορροπημένος στο σύνολο του περικλείει το κάθε υλικό δυναμικό του (κτιριακό - οδικό - σχολικό), προερχόμενο από - αλλά συνυφασμένο με - το έμψυχο δυναμικό της και viceversa.

Αυτός ο ζωντανός οργανισμός έχει την ικανότητα να αποβάλλει τις ανούσιες σημειακές επεμβάσεις στο σύστημα του, που συνήθως όμως εγκλωβίζουν α-διεξοδικά τις λειτουργίες του σε βάθος χρόνου (συνήθως σε αντιδιαμετρικό σημείο αυτού της παρέμβασης).

Υ.Γ. 1) Να σημειώσουμε, τονίζοντας το υστερογράφως, το ενδιαφέρον της μελετητικής ομάδας αλλά και της εκπροσώπου του ΥΠΕΚΑ για τις απόψεις συλλόγων και συναδέλφων υπάλληλων Πολεοδομιών (που προς τιμή τους υπήρχαν μέχρι και από την Ορεστιάδα), στην δημόσια - αντίστοιχη - διαβούλευση για τους νέους Μορφολογικούς κανόνες Δόμησης της χώρας (!!!).

Στην παραπάνω πραγματικά δημόσια διαβούλευση
  1. δεν υπήρξε εκπρόσωπος καμιάς παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου,
  2. από συλλογικές εκπροσωπήσεις - φυσικά - υπήρξε μόνον του ΣΑΕ.

2) Να αναφέρουμε ότι η Κυκλοφοριακή Μελέτη εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,614,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2050,Αλεξανδρούπολη,8619,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3025,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3340,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,704,Δράμα,116,Έβρος,18568,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2590,Εκκλησία,1239,Εκπαίδευση,1509,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,299,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,762,Ιστορία,232,Καβάλα,195,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,595,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,676,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1519,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,430,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3905,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6205,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,669,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,564,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,398,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Οι θέσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Έβρου για την 2η φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Οι θέσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Έβρου για την 2η φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης
κούγοντας προσεκτικά τις θέσεις και τις απόψεις πολιτών και φορέων στη δημόσια διαβούλευση της 2ης φάσης της (ανάθεσης) Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, λαμβάνοντας υπ' όψιν μας την τεκμηριωμένη θέση της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibglJWuolTmyKL3L_XT-S_jJQPda4QMrFwBUm2oIYinx1h9Jqvhe7u3fJqRoah8FAt6GBaBE8F-I6lJXvuVbbweOztD0RAowApRiXP91tfgabRN3Lf2dCNg-M8yxnIurimmuyQJEucgEk/s640/56224.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibglJWuolTmyKL3L_XT-S_jJQPda4QMrFwBUm2oIYinx1h9Jqvhe7u3fJqRoah8FAt6GBaBE8F-I6lJXvuVbbweOztD0RAowApRiXP91tfgabRN3Lf2dCNg-M8yxnIurimmuyQJEucgEk/s72-c/56224.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/06/2.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/06/2.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων