Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί η 1η τακτική συνεδρίαση για το 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 1η τακτική συνεδρίαση για το 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

1.1. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2016, των Δασικών Υπηρεσιών Ν. Έβρου.
Εισηγητής: O Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου κ. Χρήστος Τρομπούκης.

1.2. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος εκτέλεσης Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2016, της Δ/νσης Δασών Ν. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Εκτελών καθήκοντα Δ/ντη Δασών N. Ξάνθης κ. Παναγιώτης Μουχταρίδης.

1.3. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2016, της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης.
Εισηγήτρια: Η Αν. Προϊστάμενη της Δ/νσης Δασών Ν Ροδόπης κα Μαρίνα Γκοτσαρίδου.

1.4. Έγκριση του θεωρημένου ετήσιου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2016, της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Αν. Δ/ντης Δασών Ν. Δράμας κ. Ανδρέας Τσίγγης.

1.5. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2016, της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δασών Ν. Καβάλας κ. Ιωάννης Καπετανγιάννης.

1.6. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Δασικών Έργων και Εργασιών του Π.Δ.Ε. έτους 2016, της Δ/νσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: O υπάλληλος της Δ/νσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Νικόλαος Καρανικολίδης.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Οικονομικού Έτους 2016.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2.2. Έγκριση τροποποίησης των 156/2014 και 171/2014 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1. Υλοποίηση του έργου FLOOD CBA#2 (Ανάλυση κόστους - οφέλους στην ανάπτυξη προτύπων για Αντιπλημμυρικά και Ασφάλεια - εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης πλημμύρας) από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.-Θ.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

3.2. Έγκριση των αιτήσεων και του επισυναπτόμενου πίνακα των δικαιούμενων άδειας, βάσει της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2015, για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.

3.3. Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης για το έτος 2016, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών στις περιοχές Χρυσούπολης και Θάσου της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης.

3.4. Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο εσωτερικό και εξωτερικό για το 2016.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Εκθέσεων, Υποστήριξης, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κ. Μιχαήλ Αμοιρίδης.

4.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.

4.1. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων» αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε, για την περιοχή ευθύνης του στη Σαμοθράκη.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

4.2. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

4.3. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας του Β΄ Λ/Τ Πόρτο Λάγος.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

4.4. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και του Β΄ Λ/Τ Πόρτο Λάγος.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

5.1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 134/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς το σκέλος 1 του αποφασιστικού μέρους που αφορά την ανταλλαγή εκτάσεων αγροκτήματος Χαριτωμένης στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της γέφυρας Αγγίτη, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

6.1. α) Ανάκληση της αριθμ. 169/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη αρχαίας Εγνατίας Οδού στην Π.Ε. Έβρου» προϋπολογισμού 40.000 €.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

6.2. α) Ανάκληση της αριθμ. 170/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Αναστασιουπόλεως, Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 40.000 €.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.1. Επικύρωση του απομαγνητοφωνημένου πρακτικού 14ης, 15ης 16ης και 17ης συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8671,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3032,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18653,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,598,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6233,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1108,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί η 1η τακτική συνεδρίαση για το 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY0bTvhVeAWyyTtbH2P6OIS3eWP4l8ywTqt9fAQzCPn72jGd8XhFpDz8Gs0kytAkH8zTA3-r00kfpLq8x61sOD1dMGPiQ2RAZFjDj9H5cVYxooE1CJHK8HyXIhrV8uA8jSBFr-gTFkmLI/s640/periferiako+sumvoulio+amth.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY0bTvhVeAWyyTtbH2P6OIS3eWP4l8ywTqt9fAQzCPn72jGd8XhFpDz8Gs0kytAkH8zTA3-r00kfpLq8x61sOD1dMGPiQ2RAZFjDj9H5cVYxooE1CJHK8HyXIhrV8uA8jSBFr-gTFkmLI/s72-c/periferiako+sumvoulio+amth.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/01/blog-post_142.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/01/blog-post_142.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων