Απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5

Εκδόθηκε η Απόφαση, με ΑΔΑ: Ω4047ΛΒ-Δ4Ο, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου Δημητρίου Πέτροβιτς, ως Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Έβρου, κατ' εντολή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Γεωργίου Παυλίδη

Απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5
Εκδόθηκε η Απόφαση, με ΑΔΑ: Ω4047ΛΒ-Δ4Ο, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου Δημητρίου Πέτροβιτς, ως Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Έβρου, κατ' εντολή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Γεωργίου Παυλίδη, σύμφωνα με την οποία, καθόλη τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Σαμοθράκης, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι 4 ή 5, δηλαδή υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, ή κατόπιν εισήγησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης μετά από ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες στην περιοχή.

Η απόφαση θα εφαρμόζεται κατόπιν της σχετικής έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με εισήγηση της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Έβρου. Η έναρξη και λήξη της εφαρμογής θα ανακοινώνεται με σχετικό Δελτίο Ενημέρωσης από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.

Συγκεκριμένα, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και 5 λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαγορεύεται η κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Σαμοθράκης.

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κυκλοφορία πολιτών και μέσων εντός των κάτωθι δασικών εκτάσεων μέχρι νεωτέρας:

Δασικές περιοχές ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης
 • Νίψας – Δρυμός
 • Καύσιμα – Παλιά Νίψα
 • Κομάρου – Μεσημβρίας
 • Ριτζάκι – Κολίτσα
 • Κίρκη – Καύσιμα Άβαντα
Ελεγχόμενη κυκλοφορία:
 • Κίρκη – Συκοράχη
 • Αλεξ/πολη – Κίρκη
 • Μάκρη – Πλάκα - Μέστη

Δασικές περιοχές ευθύνης Δασαρχείου Σουφλίου
Απαγόρευση εντός του χώρου που περικλείεται από τους δρόμους:
 • Εθνική Οδός Σουφλίου – Πρωβατώνα
 • Επαρχιακή Οδός Προβατώνα – Λευκίμης
 • Δασικός Δρόμος Λευκίμης Σαράντα σπίτια
 • Δασικός Δρόμος Βυρίνη – Πουλίαδες
 • Δασικός Δρόμος Γαλανού γουρούνια – ΕΟΠ Κοτρωνιάς – Κοτρωνιά
 • Επαρχιακή Οδός Κοτρωνιάς – Διασταύρωση Σουφλίου – Σιδηρου – Σουφλί
 • Δασικός δρόμος Λευκίμης - Κιτρινόπετρας

2. Όταν οι επικρατούσες συνθήκες επιβάλουν την λήψη εκτάκτων μέτρων ανεξάρτητα από τον δείκτη επικινδυνότητας δύναται κατόπιν εισηγήσεως της Δ/σης Π.Υ. περιφερειακής ενότητας Έβρου να εφαρμοσθεί το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις ανωτέρω προαναφερθείσες δασικές περιοχές.

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση όλων των χώρων αναψυχής και περιαστικού πρασίνου στις ζώνες ευθύνης των Δασαρχείων ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ καθώς και χώρων αναψυχής Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.

4. Απαγόρευση κυκλοφορίας μηχανημάτων και οχημάτων που μπορεί η χρήση τους να προκαλέσει φωτιά (σπινθήρες από γεωργικούς ελκυστήρες). Εξαιρούνται οχήματα Δασαρχείων, ΕΚΑΒ, Υπηρεσιών και μόνιμων κατοίκων που έχουν τις οικίες τους καθώς και ιδιόκτητες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δασικά συμπλέγματα για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τους. Αν είναι δυνατό για τις ημέρες υψηλού κινδύνου να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά (μελισσοκόμοι, Εργασίες με μέσα που δημιουργούν σπινθήρες).

5. Απαγορεύεται η μετακίνηση, διαμονή, ελεύθερη κατασκήνωση και περιήγηση εντός των δασών και δασικών εκτάσεων.

6. Απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων εκτός των ασφαλτοστρωμένων δρόμων.

7. Απαγορεύεται στους Δασικούς Συνεταιρισμούς τις ημέρες υψηλού κινδύνου, η εκτέλεση εργασιών με αλυσοπρίονο.

8. Την λήψη των παραπάνω εκτάκτων μέτρων πρόληψης - αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, στη ζώνη ευθύνης του Δασαρχείου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Δήμος Διδ/χου) και ειδικά για το Περιαστικό Δάσος "Τσίγλα" και για το χώρο των Αναδασώσεων του οικισμού των Ψαθάδων.

9. Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρη στελέχωση όλων των εμπλεκόμενων Δυνάμεων υποβοήθησης του έργου της πυρόσβεσης. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα απαραίτητα έκτακτα προληπτικά μέτρα, ανάλογα κάθε φορά με τον δείκτη επικινδυνότητας του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π.

10. Η Εφαρμογή των αναφερομένων μέτρων θα υλοποιηθεί με μέριμνα των ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΑΣΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ υπηρεσιών και σχηματισμών του Στρατού ξηράς της Π.Ε Έβρου.

11. Οι Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης και είναι ενταγμένες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σ.Ο.Π.Π της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, να συνεργάζονται με τις οικείες Πυροσβεστικές υπηρεσίες, μετά και την συνεννόηση με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Έβρου.

12. Οι μόνιμοι κάτοικοι που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιοχές, παρακαλούνται όπως συνεργάζονται με τις υπηρεσίες εφαρμογής των μέτρων.

13. Ενεργοποίηση των σημείων ελέγχου και αναδιαμόρφωση τους αν οι συνθήκες το απαιτούν μετά από εισήγηση της Δ/σης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Π.Ε Έβρου,

14. Με πρωτοβουλία των Π/Υ και Δήμων δύνανται να συγκληθούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) των εμπλεκόμενων Δήμων για την λήψη κάθε επιπλέον μέτρου που κρίνεται απαραίτητο με παράλληλη και συνεχή ενημέρωση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Έβρου.

15. Με μέριμνα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών γίνεται η ενημέρωση των πολιτών για τα παραπάνω λαμβανόμενα μέτρα.

16. Με μέριμνα του Γραφείου Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου να ενημερωθεί το κοινό δια των Τοπικών ΜΜΕ, για την επικρατούσα κατάσταση.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

$show=mobile

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

$hide=mobile

Όνομα

Αγγελίες,3,Αγροτικά,359,Αγωγοί,108,Αθλητικά,1600,Αλεξανδρούπολη,3563,Άμυνα,156,ΑΝΕΛ,54,Απεργίες,101,Άρθρα - Απόψεις,2279,Αστυνομικά,442,Αυτοδιοίκηση,1423,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,464,Αφιερώματα,209,Βαλκάνια,18,Βουλευτικές Εκλογές,375,Γελοιογραφίες,6,ΔΗΜΑΡ,20,Δημόσια Έργα,51,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,158,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διάφορα,22,Διδυμότειχο,218,Δράμα,47,Έβρος,10580,Εθελοντισμός,139,Εκδηλώσεις,1596,Εκκλησία,611,Εκπαίδευση,694,Ελλάδα,690,Ελληνισμός,23,Ελληνοτουρκικά,329,Ενέργεια,24,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,437,Εργασία,5,Εργασιακά,167,Ερευνα αγοράς,10,Ευρωεκλογές,16,Ευρώπη,80,Ζωή και Υγεία,212,Θράκη,126,Ιστορία,106,Καβάλα,94,Καιρός,24,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,167,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΚΕ,225,Κοινωνία,50,Κοινωνική Προσφορά,158,Κόσμος,445,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Μειονότητα,16,Μεταναστευτικό,93,Μουσική,158,ΝΔ,408,Ξάνθη,80,Οικολογία,224,Οικονομία,453,Ορεστιάδα,581,Πανταζίδου,38,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,194,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2234,Πολιτική,965,Πολιτισμός,133,ΠΟΤΑΜΙ,21,Πρόσωπα,76,Προτεινόμενο,4,Πρώτο Θέμα,3536,Ροδόπη,140,Σαμοθράκη,401,Σάτιρα,62,Σουφλί,183,Συγκοινωνίες,238,Σύλλογοι,242,Συνέδρια,101,ΣΥΡΙΖΑ,278,Σχολείο,9,Τέχνες,110,Τεχνολογία,42,Τουρισμός,198,Τρίγωνο,29,Τυχερό,14,Υγεία,508,Φέρες,170,Χηλή,21,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,289,Showbiz,20,UNICEF,1,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5
Απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5
Εκδόθηκε η Απόφαση, με ΑΔΑ: Ω4047ΛΒ-Δ4Ο, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου Δημητρίου Πέτροβιτς, ως Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Έβρου, κατ' εντολή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Γεωργίου Παυλίδη
http://4.bp.blogspot.com/-BQX4hbCIqN4/VZ0luElyS8I/AAAAAAABVDI/eyap6zuMH5I/s640/politikiProstasia.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-BQX4hbCIqN4/VZ0luElyS8I/AAAAAAABVDI/eyap6zuMH5I/s72-c/politikiProstasia.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/07/4-5.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/07/4-5.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy