Οι Αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση που προωθεί η κυβέρνηση

Στην ανάγκη, που θα αποτελέσει και την πρώτη τομή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για επαναδιατύπωση των δομών και των σχέσεων της Κεντρικής Διοίκησης, με τις αποκεντρωμένες λειτουργίες του Κράτους, με την ταυτόχρονη οριοθέτηση

Στην ανάγκη, που θα αποτελέσει και την πρώτη τομή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για επαναδιατύπωση των δομών και των σχέσεων της Κεντρικής Διοίκησης, με τις αποκεντρωμένες λειτουργίες του Κράτους, με την ταυτόχρονη οριοθέτηση της πλήρους αυτονομίας της εκλεγμένης Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκος Βούτσης, στο κείμενο της ομιλίας του που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, αφού παραιτήθηκε του δικαιώματος... ομιλίας, λόγω του περιορισμένου χρόνου.

Ο υπουργός προανήγγειλε αλλαγές στον «Καλλικράτη» με χωροταξική αποκλιμάκωση των ΟΤΑ ώστε να γίνουν πλέον αποτελεσματικοί και να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό έλλειμμα πρωτογενούς δημοκρατίας, αλλά και άρση των απολύσεων και προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Παράλληλα ο κ. Βούτσης, επισημοποίησε την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Αυτοδιοίκησεων, εντάσσοντάς της μέσα σε ένα πλαίσιο αναβάθμισης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των στελεχών της, καθώς όπως είπε: «Πρώτο δείγμα γραφής, μάλιστα, για την εμπιστοσύνη με την οποία θα περιβάλλουμε το στελεχιακό δυναμικό της διοίκησης είναι ότι για το μικρό μεταβατικό στάδιο της παρούσας φάσης, τους πρώην διορισμένους Γ.Γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα αναπληρώσουν κατά νόμο οι αρχαιότεροι Γενικοί Διευθυντές. Μετά από αδιάβλητες και αξιοκρατικές κρίσεις θα αποτελέσει κανόνα για τη διοίκηση η αξιοποίηση σε όλες τις επιτελικές θέσεις των επιλεγμένων προϊσταμένων».

Ο κ. Βούτσης, στο κείμενό του, αναφέρεται, αναλυτικά, στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., στην Αυτοδιοίκηση, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

«Καλλικράτης»

Αναφορικά με τον «Καλλικράτη» ο κ. Βούτσης τόνισε ότι «σχεδιάστηκε εξαρχής για να αποτελέσει το όχημα προώθησης των μνημονιακών πολιτικών στο πεδίο της Αυτοδιοίκησης», προσθέτοντας ότι «ο «Καλλικράτης» δεν ατύχησε απλώς επειδή συνέπεσε χρονικά με την οικονομική κρίση, ούτε μόνο γιατί δεν "προικοδοτήθηκε" με τα υπεσχημένα τουλάχιστον 4 δισ. Σχεδιάστηκε εξαρχής με άξονα τις νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις για λιτότητα και "λιγότερο κράτος". Γι' αυτό η κυβέρνηση μας, μετά από ουσιαστική αποτίμηση, των συνεπειών εφαρμογής του "Καλλικράτη" θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση και εκπόνηση το νέο θεσμικό πλαίσιο».

Η αντικατάσταση του «Καλλικράτη» και των σύμφυτων με αυτόν μνημονιακών ρυθμίσεων, με τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για την Αυτοδιοίκηση, το οποίο, κυριότερα, θα προβλέπει:
 • Την χωροταξική αποκλιμάκωση των ΟΤΑ ώστε να γίνουν πλέον αποτελεσματικοί και να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό έλλειμμα πρωτογενούς δημοκρατίας.
 • Την αποκέντρωση και τον σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων κάθε επιπέδου διοίκησης.
 • Την επαρκή και ακριβή κατανομή των πόρων και των αντιστοίχων επενδυτικών μέσων.
 • Τον βαθύ εκδημοκρατισμό της λειτουργίας της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης με τη θέσπιση συμμετοχικών θεσμών ως αναπόσπαστο και δομικό μέρος της θεσμικής και πολιτικής τους λειτουργίας.

Ο υπουργός συνεχίζει, αναφερόμενος στις μνημονιακές ρυθμίσεις, που ζημίωσαν και τους δύο Βαθμούς της Αυτοδιοίκησης, στη μεγάλη περικοπή των πόρων των Δήμων (60%) και των Περιφερειών (40%), ανακοινώνοντας:
 • Την άρση των απολύσεων, μέσω των διαδικασιών "διαθεσιμότητας" - "κινητικότητας".
 • Τη δημιουργία ενός αντικειμενικού συστήματος διαρκούς αξιολόγησης, του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Την παύση της διαδικασίας επανελέγχου των συμβάσεων, σύμφωνα με το ν. 4250/2014.
 • Την αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου.
 • Την δυνατότητα προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, που δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, προγραμματισμός εν γένει των προσλήψεων και εκπόνηση ειδικού προγράμματος για υπαλλήλους υψηλής εξειδίκευσης σε κατηγορίες αιχμής και τέλος, άρση των περιορισμών προσλήψεων άλλων κατηγοριών τακτικού προσωπικού για κοινωνικές δομές και για τεχνικές εργασίες.
 • Την κατάργηση όλου του πλέγματος των σχετιζόμενων με το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ» διατάξεων και παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής βάσης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.
 • Την κατάργηση των διατάξεων, σχετικά με την παρακράτηση των ποσοστών 4%, 5% και 1%, αντίστοιχα, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), που επιβλήθηκαν στις τελευταίες τροπολογίες, από την προηγούμενη Κυβέρνηση.
 • Παρεμβάσεις για την χρηματοδότηση και οφειλομένων πόρων και για τον δανεισμό και τα χρέη των Ο.Τ.Α.
 • Συνολική αναβάθμιση και επέκταση των Κοινωνικών Δομών και Προγραμμάτων, μέσα και από την πλέον ορθολογική κατανομή των υπαρχόντων πόρων του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

Κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Ο κ. Βούτσης αναφέρθηκε «στο corpus της μνημονιακής νομοθεσίας για τη δημόσια διοίκηση που έχει διαμορφώσει και παγιώσει επί σειρά ετών μία λανθασμένη, γραφειοκρατική, αντιπαραγωγική και εν τέλει επιζήμια αντίληψη για τον δημόσιο τομέα σε σχέση με τη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δημιουργώντας ένα μάλλον "προβληματικό" περιβάλλον μέσα στο οποίο θέλουμε άμεσα να περάσει μία ριζοσπαστική μεταρρυθμιστική λογική στον αντίποδα των χρεοκοπημένων δήθεν "μεταρρυθμίσεων" ενός σκοπού: της άκριτης συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα, των απολύσεων και του περάσματος στρατηγικών πυλώνων της οικονομίας και της δημόσιας περιουσίας σε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις και εκποιήσεις».

Πρόσθεσε, δε, ότι «το πλαίσιο αυτό έχει από καιρό αδρανοποιήσει τη δημόσια διοίκηση ως κρίσιμο πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατικής λειτουργίας. Η απαξίωση και ισοπέδωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα συλλήβδην, η εργασιακή ανασφάλεια, οι αποσπασματικές και εμβαλωματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, η καθίζηση της υπηρεσιακής εξέλιξης των δημοσίων λειτουργών απόρροια και της έλλειψης σαφούς στοχοθεσίας και κινήτρων του παραγόμενου διοικητικού έργου αναπαράγουν εν τέλει τις στρεβλώσεις του συστήματος της δημόσιας διοίκησης, την αναξιοκρατία και την "παρα-διοίκηση" με τις πολυέξοδες στρατιές των συμβούλων των γραφείων της πολιτικής ηγεσίας. Αυτό αντανακλά άμεσα και στο επίπεδο της σχέσης δημόσιας διοίκησης και πολιτών. Με τη συρρίκνωση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων η παροχή υπηρεσιών κυρίως σε κρίσιμους τομείς (υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία κ.α.) πάσχει», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «μία πρώτη τομή που θα επιχειρηθεί συνίσταται στην επαναδιατύπωση των δομών και των σχέσεων της κεντρικής διοίκησης με τις αποκεντρωμένες λειτουργίες του κράτους και στην ταυτόχρονη οριοθέτηση της πλήρους αυτονομίας της εκλεγμένης περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης», ανακοινώνοντας:
 • Ο έλεγχος νομιμότητας στους Ο.Τ.Α., θα συντελείται από ιδιαίτερη Δομή, εκτός των υπαρχουσών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, «αφού ομαδοποιηθούν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες Υπουργείων και αφού δοθούν υπηρεσίες και αρμοδιότητες στις εκλεγμένες Περιφέρειες θα διαμορφωθεί το σύγχρονο κύτταρο από-συγκέντρωσης των Κρατικών λειτουργιών» ανέφερε ο Υπουργός.
 • Η αντικατάσταση των παραιτηθέντων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, θα γίνει από τους αρχαιότερους Γενικούς Διευθυντές, κατά το μεταβατικό διάστημα της παρούσας φάσης. «Μετά από αδιάβλητες και αξιοκρατικές κρίσεις θα αποτελέσει κανόνα για τη Διοίκηση, η αξιοποίηση σε όλες τις επιτελικές θέσεις των επιλεγμένων Προϊσταμένων» συμπληρώνει στο κείμενό του ο κ. Βούτσης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,617,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8666,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3030,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3353,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18645,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2609,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,768,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,597,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3915,Πολιτική,1505,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6230,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1108,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Οι Αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση που προωθεί η κυβέρνηση
Οι Αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση που προωθεί η κυβέρνηση
Στην ανάγκη, που θα αποτελέσει και την πρώτη τομή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για επαναδιατύπωση των δομών και των σχέσεων της Κεντρικής Διοίκησης, με τις αποκεντρωμένες λειτουργίες του Κράτους, με την ταυτόχρονη οριοθέτηση
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjazXbpQd-yjnD5TNoODlndMnBqBbls9FPeiOncxfO-KbYN0Auq7DLP6dlQw6kde3CF0kytO6QZdJkUKr1Pydigq1EPN4dZs_bhAs-460C4l1Sp1GT0zrzWCh2kCBCl1wZ1LsNjBrx3HCY/s1600/2A.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjazXbpQd-yjnD5TNoODlndMnBqBbls9FPeiOncxfO-KbYN0Auq7DLP6dlQw6kde3CF0kytO6QZdJkUKr1Pydigq1EPN4dZs_bhAs-460C4l1Sp1GT0zrzWCh2kCBCl1wZ1LsNjBrx3HCY/s72-c/2A.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/02/blog-post_14.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/02/blog-post_14.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων