Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Ακύρωση της 337/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Τροποποίηση Συμφωνητικού Μίσθωσης των Αποθηκών της ΓΑΙΑΟΣΕ»...
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

3. Έγκριση Τροποποίησης Συμφωνητικού Μίσθωσης των Αποθηκών της ΓΑΙΑΟΣΕ στο λιμάνι.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

4. Κοινοποίηση έκθεσης ελέγχου σε παραγωγό εντός της «Συγκέντρωσης Παραγωγών Σαββάτου».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Έγκριση Χορήγησης Θέσεων Κατάληψης Χώρου σε Παραγωγούς για το έτος 2015.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση ή μη της Μείωσης Μισθώματος Περιπτέρου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης)

7. Έγκριση Ανανέωσης Συνδρομών Εφημερίδων – Περιοδικών και Ηλεκτρονικών Βάσεων Ενημέρωσης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτήματος στην Παλαγία.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Λουτρού, Ανθείας και Νίψας.
(Εισηγ: Παντελίδης Γ.)

11. Έγκριση Παράτασης Συμβάσεων Προμήθειας Ανταλλακτικών και Εργασιών Συντήρησης Οχημάτων – Μ.Ε.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων Α' Κοινωνικών Βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, λόγω ένδειας.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Ν.4315/14 στην πράξη εφαρμογής της περιοχής Μαϊστριανά και Φυτώριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Μαστορόπουλος Διον.)

14. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α' Δόσης 2015 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

15. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Βρετοπούλου Χρυσάνθης, αφορούν τις 2/1999 και 1/2002 αιτήσεις αυτοψίας.
(Εισηγ: κ. Γερακοπουλος Χρ.)

16. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Βρετοπούλου Χρυσάνθης, αφορά την 1/2009 αίτηση αυτοψίας.
(Εισηγ: κ. Γερακοπουλος Χρ.)

17. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Γεωργιάδη Γεωργίου.
(Εισηγ: κ. Γερακοπουλος Χρ.)

18. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Καβαρατζή Αγγελικής.
(Εισηγ: κ. Γερακοπουλος Χρ.)

19. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Λεπίδη Ευθύμιου.
(Εισηγ: κ. Γερακοπουλος Χρ.)

20. Γνωμοδότηση για την Ίδρυση του 5ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης και του 6ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Διάλυση της σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Δ. Συκορράχης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας δρόμου για κατεδάφιση δυο αποθηκών.
(Εισηγ: κ. Νέστορας Ν.)

24. Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Φερών έως 19/1/15».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

25. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κεντρικής εισόδου Λουτρού».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης υποέργου 1 «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ-πολης - Αύρας».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

28. Έγκριση 1ου (Τακτοποητικού) ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

29. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεων λυόμενων αιθουσών Λυκείου Φερών».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου πρώην σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου» του Δήμου Αλεξ/πολης.
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή εσωτερικών χώρων κτιρίου στη Δημοτική Κοινότητα Πέπλου της Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Φερών».
(Εισηγ: κ.Κάβουρας Γ.)

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία σύγχρονων παιδότοπων».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.

35. Αίτηση Παναγιώτη Παρασκευόπουλου προς τον Δήμο Αλεξ/πολης και τον Δήμαρχο αυτού ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, προκειμένου αυτή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης.
(Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δημ.)

36. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης χώρου στην εταιρία: ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ, για τη στέγαση των γραφείων της.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

37. Αποδοχή δωρεάς κλειστού γυμναστηρίου της Ιατρικής Σχολής, για χρήση από τον Δήμο.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

38. Εφαρμογή διατάξεων, από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, της παρ. 21α του άρθρου 23 του ν.4178/2013 που αφορούν την αναστολή κατεδάφισης των καλυβών του ΔΕΛΤΑ, λόγω υφιστάμενου κινδύνου υλοποίησης κατεδάφισης τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έγκριση της αποδοχής της απόφασης Αρχιτεκτονικής Επιτροπής.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

39. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

40. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του Π.Δ 23/2000.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

41. Έγκριση της 102/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

42. Έγκριση Οδοιπορικών Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2047,Αλεξανδρούπολη,8553,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3018,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3320,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18463,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2566,Εκκλησία,1234,Εκπαίδευση,1495,Ελλάδα,1312,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,633,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,57,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,230,Καβάλα,193,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,587,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1500,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3892,Πολιτική,1486,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6171,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,66,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJMAR-JMzytxLPIpp_08lb6ey6uTBaIKFi3AzGPopCNYz14JLjiXhVGdoaioDxnp5Pp-BLB2jYIwF5ZF-WqblfJYooolz-oO3VZCtqMBJ6Pd4eC508ia1krE0Van3rPz-_TlhWFj3md4sg/s1600/ds+alexpolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJMAR-JMzytxLPIpp_08lb6ey6uTBaIKFi3AzGPopCNYz14JLjiXhVGdoaioDxnp5Pp-BLB2jYIwF5ZF-WqblfJYooolz-oO3VZCtqMBJ6Pd4eC508ia1krE0Van3rPz-_TlhWFj3md4sg/s72-c/ds+alexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/01/blog-post_672.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/01/blog-post_672.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων