Συμβουλές προς τους καταναλωτές εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Συμβουλές στους καταναλωτές για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που αγοράζουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Συμβουλές προς τους καταναλωτές εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
Διανύοντας την περίοδο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους και λόγω της αυξημένης διακίνησης, ζήτησης και κατανάλωσης τροφίμων, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης και ο ΕΦΕΤ ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τα εξής:

1. Τα ζώα στην Ελλάδα σφάζονται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένα σφαγεία, υπό την επίβλεψη των επίσημων κτηνιάτρων και υπόκεινται σε πολλαπλούς κτηνιατρικούς ελέγχους που αφορούν την υγεία, την εκτροφή, την μεταφορά τους καθώς και εξέταση πριν και μετά τη σφαγή.

2. Όλα τα σφάγια πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας ωοειδούς σχήματος και χρώματος μπλε (λαμπρό κυανό - Ε 133), η οποία αναγράφει υποχρεωτικά τον κωδικό αριθμό και τη χώρα του σφαγείου (π.χ. S68 ΕΛΛΑΣ ή GR).

3. Για τα βοοειδή πρέπει να υπάρχει πρόσθετη επισήμανση σε ειδική αδιάβροχη ετικέτα. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου, την ημερομηνία σφαγής, τη χώρα γέννησης, τη χώρα εκτροφής και τη χώρα σφαγής.

4. Σε περίπτωση κρέατος βοοειδών από ζώα που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάγηκαν στην Ελλάδα η ετικέτα έχει πλαίσιο χρώματος μπλε και αναγράφει ως χώρα καταγωγής την Ελλάδα.

5. Για όλα τα άλλα είδη σφάγιων (προβάτων, αιγών, χοίρων, πτηνών κ.λπ.) προβλέπεται πρόσθετη επισήμανση (ετικέτα) με πληροφορίες για τη χώρα ή τις χώρες εκτροφής, τη χώρα σφαγής και τον αριθμό παρτίδας.

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να δοθεί στην κατανάλωση κρέας, το οποίο δεν φέρει την ενδεδειγμένη επισήμανση, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ψωνίζουμε κρέας:

Από νομίμως λειτουργούντα κρεοπωλεία ή άλλες νόμιμες επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν κρέατα παραγωγικών ζώων από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, η σφαγή των οποίων διενεργείται σε εγκεκριμένα σφαγεία που επιβλέπονται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία για την υγιεινή των κρεάτων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η προμήθεια κρέατος από ζώα που έχουν σφαγεί σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι παράνομη και εγκυμονεί κινδύνους για τον καταναλωτή και γενικά για τη δημόσια υγεία.

Ψωνίζοντας κρέας ελέγχουμε:
 • Το κρέας να είναι τοποθετημένο μέσα σε ψυγεία - βιτρίνες και όχι σε τσιγκέλια εκτός ψυγείων.
 • Την ενδεδειγμένη επισήμανση, σύμφωνα με τα παραπάνω.
 • Ο κιμάς κόβεται παρουσία του πελάτη από κομμάτι της αρεσκείας του.
 • Στα παραστατικά που εκδίδονται από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ταμειακές μηχανές) κατά την πώληση του κρέατος πρέπει να αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής, η χώρα σφαγής και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.

Αφού ψωνίσουμε το κρέας:
 • Κατευθυνόμαστε το συντομότερο στο σπίτι και το τοποθετούμε στο ψυγείο.
 • Αποφεύγουμε να «βολτάρουμε» το κρέας (για να συνεχίσουμε τα ψώνια μας).
 • Το μεταφέρουμε με ισοθερμική συσκευασία (φελιζόλ, κ.α.) όταν πρόκειται να ταξιδέψει σε άλλο μέρος.

Αγοράζοντας γαλοπούλα ή κοτόπουλο:

Προσέχουμε ώστε:
 • Στα σφάγια γαλοπούλας δεν πρέπει να υπάρχουν φτερά, πούπουλα και εντόσθια και πρέπει να φέρουν σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης παραγωγής ωοειδούς σχήματος σε καρτελάκι ή ετικέτα.
 • Το δέρμα τους να είναι άθικτο, λευκό ή ελαφρά λευκοκίτρινο.
 • Τα μπούτια και το στήθος να είναι ανεπτυγμένα.
 • Να διατηρούνται πάντοτε σε ψυγείο (2-3oC) και ποτέ σε πάγκους ή ανοιχτά τελάρα όπου ο καθένας μπορεί να ψαχουλεύει ελεύθερα.
 • Η εσωτερική τους (σπλαχνική) κοιλότητα να έχει χρώμα φυσιολογικό, όπως και το υπόλοιπο κρέας και να μυρίζει ευχάριστα.

 • Ολόκληρο κοτόπουλο τεμαχίζεται παρουσία του πελάτη και κατόπιν εντολής του.

 • Τεμάχια κοτόπουλου:
  1. Τυποποιημένα: Επί της συσκευασίας τους πρέπει να αναγράφονται: τόπος και ημερομηνία σφαγής, ημερομηνία λήξης, επωνυμία εταιρείας και χώρα προέλευσης.
  2. Χύμα: θα πρέπει να υπάρχουν σε πιατέλες παρουσίασης με καρτελάκι όπου θα αναγράφεται ημερομηνία λήξης και προέλευση.

Αγοράζοντας κοτόπουλο ή γαλοπούλα (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ):

Θα πρέπει:
 • Να έχουν άθικτη συσκευασία (χωρίς τρύπες).
 • Να βρίσκονται μέσα σε ψυγεία - καταψύκτες (-18oC).
 • Στο διαφανές περιτύλιγμά τους να είναι γραμμένα και ευανάγνωστα:
  1. Η επωνυμία της επιχείρησης που σφάχτηκε.
  2. Η επωνυμία της επιχείρησης που καταψύχθηκε.
  3. Η ημερομηνία σφαγής και κατάψυξης.
  4. Η ημερομηνία ανάλωσης (λήξης).

Αγοράζοντας θηράματα, εκτρεφόμενα ή άγρια (ημιάγριοι χοίροι, αγριογούρουνα, ελάφια, ζαρκάδια, λαγοί, κουνέλια κλπ):

Θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη αφαίρεση του δέρματος (εκδορά) σε εγκεκριμένη εγκατάσταση δίχως να υπάρχουν τεμάχια δέρματος σε αυτά και να φέρουν σήμα καταλληλότητας της εγκατάστασης σφαγής, ωοειδούς σχήματος.

Για την προμήθεια σπλάχνων (έντερα, συκώτια):

Διατίθενται στην αγορά ως νωπά ή κατεψυγμένα και πρέπει να διατίθενται προς πώληση υπό ψύξη (2-3oC) ή και κατάψυξη (-18oC). Τα κατεψυγμένα πρέπει να διατίθενται σε κλειστή άθικτη συσκευασία, η οποία φέρει την επωνυμία του εργαστηρίου επεξεργασίας και της χώρας προέλευσης.

Για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων:

 • Τα τυριά πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που λειτουργούν νόμιμα και θα πρέπει να φέρουν οβάλ σφραγίδα με τα αρχικά της χώρας παραγωγής (π,χ. GR ή EL για την Ελλάδα) και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης θα πρέπει πάνω στη συσκευασία να φέρουν την ημερομηνία παραγωγής, συσκευασίας και ανάλωσης (λήξης) κλπ.
 • Η κοπή των τυριών σε φέτες θα πρέπει να γίνεται παρουσία του πελάτη. Ζητήστε να σας επιδεικνύεται η επισήμανση της αρχικής συσκευασίας.

 • Τα προϊόντα στα οποία το ζωικό λίπος έχει αντικατασταθεί από φυτικά λιπαρά είναι ΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.

Για την προμήθεια αυγών:

 • Τα αυγά πρέπει να διατίθενται στην αγορά έχοντας τις παρακάτω πληροφορίες (στη συσκευασία ή σε πινακίδα): κωδικό παραγωγού, μέθοδο εκτροφής, ελάχιστο χρόνο διατήρησης, ποιότητα και βάρος.
 • Αποφεύγουμε να αγοράζουμε αυγά με μη φυσιολογικό κέλυφος (σπασμένο ή λερωμένο) ή παρουσιάζουν αλλοιώσεις εσωτερικά (αιμορραγικές κηλίδες, δυσάρεστες οσμές, αλλαγή χρώματος).
 • Αυγά ή πουλερικά με ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής») πρέπει να συνοδεύονται και από το ειδικό, κατά περίπτωση, σήμα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. - «AGROCERΤ».
➢ Διατηρούμε τα αυγά σε δροσερό χώρο ή στο ψυγείο.
➢ Δεν πλένουμε τα αυγά. Δεν καταναλώνουμε τα αυγά ωμά.

Για την προμήθεια κρασιού και τσίπουρου:

Τσίπουρο

Εφόσον πωλείται από τους παραγωγούς πρέπει υποχρεωτικά να πωλείται:
 1. Χύμα (το προϊόν τοποθετείται σε συσκευασία παρουσία του καταναλωτή).
 2. Σε γυάλινα δοχεία (απαγορεύεται η χρήση άλλου υλικού π.χ. πλαστικού).

Οίνοι (κρασιά)

Πρέπει να πωλούνται:
 1. Συσκευασμένοι (σε συσκευασία από κατάλληλο υλικό).
 2. Τυποποιημένοι (με τοποθέτηση ετικέτας που θα αναγράφει στα ελληνικά την επωνυμία πώλησης, τον αλκοολικό τίτλο %vol, την ονομαστική ποσότητα σε ml ή L, όνομα, επωνυμία, διεύθυνση παραγωγού και αριθμό παρτίδας.
• Σε περίπτωση κατανάλωσης χύμα κρασιών σε καταστήματα εστίασης, απαγορεύεται να διατίθενται χωρίς να είναι εμφανής η συσκευασία τους και χωρίς να αναγράφεται στον τιμοκατάλογο η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής του προϊόντος.

Για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής:

 • Κατά την προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής ο παρασκευαστής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για τις συνθήκες διατήρησης των τροφίμων δεδομένου ότι ορισμένα είδη ζαχαροπλαστικής πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο στις ορθές θερμοκρασίες συντήρησης.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην ύπαρξη αλλεργιογόνων σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής και ο παρασκευαστής φέρει την ευθύνη για την σχετική ενημέρωση των καταναλωτών.
 • Για την αγορά «σοκολατένιων αγιοβασίληδων» που προσφέρονται κυρίως σε παιδιά, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής ως προς την συντήρηση, την έκθεση και την διάθεση από σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης τροφίμων.
 • Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόμενο των σοκολατένιων συσκευασιών, τα οποία περιέχουν και «παιχνιδάκια» μικρών διαστάσεων που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή αυτοτραυματισμό σε παιδιά μικρής ηλικίας, όπως και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης (σοκολάτα γάλακτος, υγείας κλπ) και της ημερομηνίας ανάλωσης.
 • Εξετάζετε προσεκτικά την επισήμανση στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, κουραμπιέδες, σιροπιαστά συσκευασμένα σε ταψάκια μιας χρήσης και ιδιαίτερα σε εκείνα που περιέχουν σοκολάτα (π.χ. μελομακάρονα με σοκολατένια επικάλυψη κλπ), και ελέγξετε την ημερομηνία λήξης.

Εάν οι καταναλωτές τηρήσουν τις παραπάνω απλές οδηγίες δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των εορτών.

Γενικώς:

Αγοράστε τα τρόφιμα από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Η αγορά τροφίμων από ανώνυμους μικροπωλητές ή άγνωστους προμηθευτές θα πρέπει να αποφεύγεται διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία του.

Αγοράζοντας προϊόντα από την τοπική αγορά, ενισχύουμε έμπρακτα την ανάπτυξη του τόπου μας και βοηθάμε την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας. Στηρίζοντας τα τοπικά προϊόντα και τις επιχειρήσεις, αυξάνουμε την απασχόληση και αναπτύσσουμε την οικονομική δραστηριότητα.

Καλές Γιορτές και Χρόνια Πολλά.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,6,Αγροτικά,554,Αγωγοί,117,Αθλητικά,1992,Αλεξανδρούπολη,7630,Άμυνα,316,Ανακύκλωση,31,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,136,Άρθρα - Απόψεις,2945,Αστυνομικά,485,Αυτοδιοίκηση,2917,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,714,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,30,Βουλευτικές Εκλογές,416,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,85,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,180,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,614,Δράμα,112,Έβρος,17051,Εθελοντισμός,239,Εκδηλώσεις,2318,Εκκλησία,1153,Εκπαίδευση,1327,Ελλάδα,1238,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,61,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,607,Εργασία,17,Εργασιακά,263,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,116,Ζωή και Υγεία,316,Θράκη,648,Ιστορία,203,Καβάλα,180,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,193,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,496,Κοινωνία,85,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,655,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,142,Μουσική,194,ΝΔ,452,Ξάνθη,196,Οικολογία,321,Οικονομία,573,Ορεστιάδα,1295,Πανταζίδου,150,Παπανικολόπουλος,265,ΠΑΣΟΚ,261,Περιβάλλον,388,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3597,Πολιτική,1368,Πολιτισμός,211,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,7,Πρώτο Θέμα,5696,Ροδόπη,369,Σαμοθράκη,633,Σάτιρα,62,Σουφλί,459,Σπίτι,22,Συγκοινωνίες,280,Σύλλογοι,296,Συνέδρια,121,ΣΥΡΙΖΑ,371,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,247,Τρίγωνο,51,Τυχερό,49,Υγεία,991,Φέρες,364,Χηλή,41,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συμβουλές προς τους καταναλωτές εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
Συμβουλές προς τους καταναλωτές εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
Συμβουλές στους καταναλωτές για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που αγοράζουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
https://1.bp.blogspot.com/-MGGrjjQOjIE/Xf16kznkSEI/AAAAAAACajQ/WDXQecOfL2w2yqa-LvEYvXhz5BnXPEE6ACLcBGAsYHQ/s1600/xristougeniatiko%2B%2Btrapezi.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MGGrjjQOjIE/Xf16kznkSEI/AAAAAAACajQ/WDXQecOfL2w2yqa-LvEYvXhz5BnXPEE6ACLcBGAsYHQ/s72-c/xristougeniatiko%2B%2Btrapezi.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/12/blog-post_50.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/12/blog-post_50.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων