Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

2. Εξέταση αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α» για συζήτηση του θέματος της αγοράς τμήματος του ΑΒΚ 2707 (έκτασης 4.534 τ.μ) στον οικισμό Φερών από την ΕΤΑΔ.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

3. Εξέταση αίτησης ιδιοκτητών κυλικείων, εντός σχολικών μονάδων του Δήμου, για μείωση μισθώματος.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

4. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Έγκριση Δαπανών Γραφείου Εθελοντισμού.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Έγκριση Διαγραφής προστίμου ανέγερσης από τον 1066/07-11-2014 χρηματικό κατάλογο «Προστίμων Ανέγερσης και Διατήρησης Αυθαιρέτων Κατασκευών ΠΟΕ».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στον «ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στον «ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟ».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στον «ΚΑΡΑΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Έγκριση Επιβολής ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τον ν.4257/14 στους δικαιούχους αδειών εκμετάλλευσης ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Υλικών του Δήμου άρθρου 199 παρ.6 του ν.3463/2006 και των άρθρων 65 και 285 του ν.3852/2010.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Ορισμός Επιτροπής Καταγραφής των Κινητών πραγμάτων του Δήμου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

14. Κατάρτιση των όρων διαγωνισμού ανάδειξης πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει ενταχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου - Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών, αποτελούμενη από τον Αντ/χο Οικ/κων και Δ/κων Υπηρεσιών του Δήμου και από τους Δημοτικούς υπαλλήλους α) Κυρτσίδη Αργύριο ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ β) Μανάργια Γεώργιο (Ταμία του Δήμου) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

15. Συγκρότηση Επιτροπών και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης α) Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ β) Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης του ΠΔ 28/80 και γ) Παραλαβής Ανταλλακτικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργων για το έτος 2015.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

16. Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 452 Α, κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης.
(Εισηγ: κ. Μαστορόπουλος Δ.)

17. Τροποποίηση του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 534 Α, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012.
(Εισηγ: κ. Μαστορόπουλος Δ.)

18. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Ιωσηφίδη Ιωάννη.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

19. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Βαλσαμίδη Αναστάσιου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Μαρόπουλου Ιωάννη.
(Εισήγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Γιουνούς Ζοϊρέ του Χασάν.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Καντήρ Ογλού Ιμπραήμ του Καντήρ.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Γιαννακίδη Χρήστου του Πασχάλη.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Λαβτζή Αθανασίας του Κωνσταντίνου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Ζηλιασκόπουλου Δημητρίου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Μουτουσίδη Δημητρίου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Τριανταφύλλου Β. και Καραδημητρίου Χρήστο.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Σολακούδη Δημήτριου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

29. 10η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

30. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Αποτυπώσεις – τοπογραφήσεις οριοθετήσεις ρεμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

31. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς»/
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

32. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

33. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Παράπλευρων έργων Περιφερειακού Δρόμου» κατά 4 μήνες.
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

34. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

35. Έγκριση 2ου ΑΠΕ - Ισοζυγίου με χρήση απρόβλεπτων του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» Δ. Αλεξ/πολης.
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

36. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην παραλιακή περιοχή Απολλωνιάδας».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

37. Έγκριση 6ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας» Δ. Αλεξ/πολης.
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

38. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

39. Ορισμός επιτροπής Παραλαβών και Ελέγχου Υλικών του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

40. Ορισμός επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

41. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων έναντι αεροδρομίου».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

42. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Φερών (αριθ. μελ. 23/2012).
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

43. Ορισμός επιτροπής Παραλαβών και Ελέγχου Υλικών του έργου «Αποκατάσταση Κεραμοσκεπής και Καμινάδας 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

44. Έγκριση Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης/
(Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

45. Έγκριση άρσης κυκλοφορίας οχημάτων λόγω παλαιότητας και εναρμόνισης με την ΚΥΑ 129/2010 (ΦΕΚ 108΄ Β).
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

46. Έγκριση απολογισμού Δραστηριοτήτων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης έτους 2014 – Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων έτους 2015.
(Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

47. Αποδοχή της προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια στολών και οργάνων για τη φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης» του Μέτρου 41, Άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
(Εισηγ: κ. Καδόγλου Κ.)

48. Αποδοχή της προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προβολή ορεινών διαδρομών Δήμου Αλεξανδρούπολης μέσω νέων Τεχνολογιών» του Μέτρου 41, Άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
(Εισηγ: κ. Καδόγλου Κ.)

49. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.
(Εισηγ: κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

50. Έγκριση Ονομασίας κεντρικής εισόδου οικισμού Αισύμης.
(Εισηγ: κ. Σπηλιοτόπουλος Αντ.)

51. Έγκριση Ονομασίας αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Πέπλου σε «Σταμάτης Παπάζογλου».
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

52. Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΠΟΚΔΑ».
(Εισηγ: κ. Σεφεριάδης Σ.)

53. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

54. Έγκριση Οδοιπορικών Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

55. Έγκριση Οδοιπορικών Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,613,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2050,Αλεξανδρούπολη,8612,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3024,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3338,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,703,Δράμα,116,Έβρος,18557,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2588,Εκκλησία,1238,Εκπαίδευση,1509,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,761,Ιστορία,232,Καβάλα,195,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,676,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1517,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,430,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3905,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6204,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,669,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,563,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,398,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJMAR-JMzytxLPIpp_08lb6ey6uTBaIKFi3AzGPopCNYz14JLjiXhVGdoaioDxnp5Pp-BLB2jYIwF5ZF-WqblfJYooolz-oO3VZCtqMBJ6Pd4eC508ia1krE0Van3rPz-_TlhWFj3md4sg/s1600/ds+alexpolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJMAR-JMzytxLPIpp_08lb6ey6uTBaIKFi3AzGPopCNYz14JLjiXhVGdoaioDxnp5Pp-BLB2jYIwF5ZF-WqblfJYooolz-oO3VZCtqMBJ6Pd4eC508ia1krE0Van3rPz-_TlhWFj3md4sg/s72-c/ds+alexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/12/blog-post_37.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/12/blog-post_37.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων