Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) θα πραγματοποιηθεί η 19η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) θα πραγματοποιηθεί η 19η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Επερώτηση για την ανάθεση στην εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Ο.Ε. σχετικά με την διερεύνηση... σκοπιμότητας και το στρατηγικό σχεδιασμό δημιουργίας Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) στην περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μιμίδης.

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό την υλοποίηση του έργου: «Παροχής τροφίμων σε αστέγους και ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής »συνολικού προϋπολογισμού 200.000 €.
Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης.

3. Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών εκποίησης ακινήτων, κινητών πραγμάτων και μίσθωσης ακινήτων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του Π.Δ. 242/1996.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

4. Έγκριση Σύναψης Σύμβασης μεταφοράς μαθητών σε άγονο (αδιάθετο) δρομολόγιο μεταξύ της ΠΑΜΘ και «Ιδιώτη Μεταφορέα».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Αγγελος Αντωνιάδης.

5. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Κων/νος Καραμανώλης.

6. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στα συλλογικά όργανα διοίκησης των παρακάτω Επιχειρήσεων και Νομικών προσώπων της Π.Ε. Έβρου:
α) Για τη Γ.Σ./Δ.Σ της Αναπτυξιακής Εταιρίας Έβρου «ΑΝΕΕ Α.Ε.».
β) Για τη Γ.Σ. και Δ.Σ της «ΔΕΒΖΟΣ Α.Ε.» (Διασυνοριακή Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Οικονομικών Συναλλαγών).
γ) Για τη Γ.Σ. ΚΕΚ «ΈΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».
δ) Για το Δ.Σ του Δικτύου Αλληλεγγύης Ν. Έβρου
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

7. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Μ.Θ. Α.Ε».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης.

8. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στην Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

9. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Π.Δ) Leader του Νομού Δράμας, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος για τον Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

10. Έγκριση σχεδίου και σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης / Π.Ε. Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης, που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή δρόμου από Τ.Δ. Ανθοχωρίου μέχρι Τ.Δ. Περιχώρας (Αμμοχαλικόστρωση – Τεχνικά)», το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περιφερειακό Σκέλος 20%), έτους 2014.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης.

11. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης ή απ΄ευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας, για αστική ευθύνη για ένα έτος ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.000,00 €.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης.

12. Γνωμοδότηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, εμβαδού 131.570,53 τ.μ. από το αριθμ. 486 τεμάχιο του Αναδασμού Αβάτου Ν. Ξάνθης.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου «Κάθετος Άξονας 070 "Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα" της Εγνατία οδού και ειδικότερα το τμήμα Σμίνθη – Εχίνος (70.1.5)», από την Εγνατία Οδό Α.Ε.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης.

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου «Κάθετος Άξονας 070 "Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα" της Εγνατία οδού και ειδικότερα το τμήμα Μελίβοια – Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2)», από την Εγνατία Οδό Α.Ε.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση του οικοπέδου της υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4 Αστέρων "ALEA HOTEL AND SUITES – Κυπριακή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΕ" από 261 κλίνες σε 371 κλίνες στην περιοχή Δ.Δ. Πρίνου Δ. Θάσου και ενσωμάτωση της άδειας επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην ΑΕΠΟ».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σταύρος Τσολάκης.

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα συντήρησης και για τη λειτουργία των Φυσικών Ιχθυοτροφείων Λάφρας και Λαφρούδας και των χερσαίων συνοδών/υποστηρικτικών έργων αυτών, στην περιοχή Ποταμιάς – Μάνδρας του Δ. Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης.

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη» του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στην θέση «ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ» του Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης.

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), και του παραρτήματος για το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων της εταιρείας F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 86.872,95 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Τσακαλίνα) του Δ.Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), και του παραρτήματος για το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων της εταιρείας F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.997,00 τμ, στην περιοχή του T.Κ. Βώλακα (θέση Μιρνότου) του Δ.Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

21. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 20.698,00 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

22. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ Α.Β.Ε.Ε. από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 22.000,05 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Οχυρού (θέση Ελευθεριάδη) του Δ.Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

23. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορά την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 30.368 τ.μ. της ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ, στην θέση «Τρεις Οξυές» του αγροκτήματος Δ.Δ. Πύργων, Δήμου Προσοστσάνης, Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

24. Έκδοση ψηφίσματος για την επικείμενη αποκρατικοποίηση των Περιφερειακών Αεροδρομίων.
Εισηγητής: O Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜ-Θ» κ. Κωνσταντίνος Μορφίδης.

25. Συζήτηση υπαγωγής της Αν. Μακεδονίας - Θράκης στο Εθνικό πρόγραμμα χαλαζικής προστασίας.
Εισηγητής: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» κ. Βασίλειος Τραϊφόρος.

26. Συζήτηση για την ετοιμότητα της περιφέρειας σχετικά με την επιδημία Ebola και με την πιθανή εμφάνιση κρουσμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητές: οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Βασίλειος Γαλάνης και Ανέστης Βλαχογιάννης.

27. Πρόταση ψηφίσματος για την πλήρη αυτονόμηση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης καθώς και την πλήρη στήριξη από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.
Εισηγητής: ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Γαλάνης.

28. Συζήτηση «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ».
Εισηγητής: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Χρήστος Τρέλλης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8531,Άμυνα,348,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3318,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,696,Δράμα,116,Έβρος,18437,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2559,Εκκλησία,1230,Εκπαίδευση,1490,Ελλάδα,1311,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,52,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,754,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,583,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1497,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,425,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3889,Πολιτική,1483,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6165,Ροδόπη,415,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,53,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,64,Τυχερό,53,Υγεία,1094,Φέρες,392,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) θα πραγματοποιηθεί η 19η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisSY4krlSlNr1YclD_EH-f4zxqhOXGnwzOPWTtKqHIo2-V5txfBZKMuZhmZGOMTMOSJQCSbGpG_TSbDvfn9HAc4puD8-PEPFGe54KkHlntga3dxyc6EHGGT-oXWrmEpNYt9FM509J4wRJo/s1600/06.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisSY4krlSlNr1YclD_EH-f4zxqhOXGnwzOPWTtKqHIo2-V5txfBZKMuZhmZGOMTMOSJQCSbGpG_TSbDvfn9HAc4puD8-PEPFGe54KkHlntga3dxyc6EHGGT-oXWrmEpNYt9FM509J4wRJo/s72-c/06.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/11/sunedriazei-tin-tetarti-to-ps-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/11/sunedriazei-tin-tetarti-to-ps-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων