Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

2. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014...
(Εισηγητής κ. Παντελίδης Γ.)

3. Επιβολή του τέλους 0,5% - 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Έγκριση Επιστροφής αδιάθετου υπολοίπου έργου.
(Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)

5. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Ορισμός επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Έγκριση διαγραφής οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, λόγω εξόφλησης, στο όνομα του Ανδρώνη Πασχάλη.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Έγκριση διαγραφής οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, λόγω εξόφλησης, στο όνομα της εταιρείας Π.Δανιήλ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Έγκριση διαγραφής οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, λόγω εξόφλησης, στο όνομα της Κατιρτζή Λαλέ του Μεχμέτ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Ορθή Επανάληψη της 520/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ.-Δ.Φ.-Τ.Α.Π.».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 18674/01-04-2014 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και της Κακαλή Αλκιβιάδη και ΣΙΑ Ο.Ε. για προμήθειες ανταλλακτικών και συντήρηση οχημάτων – Μ.Ε.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Ορθή Επανάληψη της υπ' αριθμ. 634/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Εξέταση αίτησης με αριθμ. πρωτ: 56836/26-08-2013, της εταιρείας "ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε.Ε" για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

14. Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης με ΕΒΡΟΣ ΧΑΡΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

15. Παράταση χρόνου παράδοσης σύμβασης με ΑΦΟΙ ΓΡ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ Ο.Ε. για προμήθεια καυσίμων και θέρμανσης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

16. Έγκριση Έκτακτης Επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ «ΑΠΟΚΔΑ».
(Εισηγ: κ. Κατσιάνης Αθ.)

17. Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

18. Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 στο όνομα του Παυλίδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

19. Εξέταση αίτησης παραίτησης της Κανδυλάκη Ευθυμίας από τη μίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κατ/τος Φερών και της εκ νέου εκμίσθωσής του.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

20. Ορθή Επανάληψη της 639/2014 η οποία αφορά «Έγκριση της Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων στη Δημοτική Ενότητα Φερών».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

21. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα».
(Εισηγ: κ. Παντελίδη Γ.)

22. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του «Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

23. Ενημέρωση από τους Εκκαθαριστές της ΔΕΠΕΑ για την μέχρι τώρα πορεία της εκκαθάρισης σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της δυνατότητας έγκρισης παράτασης των εργασιών της ή της υποβολής σχεδίου επιτάχυνσης περαίωσης της.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

24. Ορισμός Επιτροπής για τον έλεγχο των μέχρι σήμερα πεπραγμένων εκκαθάρισης της ΔΕΠΕΑ και την σύνταξη του σχετικού προς τούτου πορίσματος.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

25. Κατανομή Πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ' δόση 2014 (Χ.Ε. 2014) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κάλυψης της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Αίτηση παράτασης δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου στο Ο.Τ. 473Α της περιοχής ΚΕΓΕ για την κατασκευή ενός Γυμνασίου και ενός Λυκείου.
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

27. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά και δημοτικά κτίρια μετά από πρόσφατες κλοπές».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

28. Παράταση του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην Νοσοκομείου) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από σχολεία».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε ιστούς και φωτιστικά σώματα» κατά ένα μήνα.
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

30. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου καπνομάγαζου».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

31. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

32. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Παράπλευρα έργα περιφερειακού δρόμου».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας. Γ.)

33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – ισοζυγίου του υποέργου 1 «Έργα υποδομής στον οικισμό της οδού Αβαντος» Δ. Αλεξ.πολης.
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

34. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (ταχτοποιητικού) του έργου «Επισκευή Α' Κρατικού βρεφονηπιακού σταθμού».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

35. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία σύγχρονων παιδότοπων».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας.Γ.)

36. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Φερών».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

37. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση εσωτερικών χώρων κτιρίου στην Δημ. Κοινότητα Πέπλου Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

38. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

39. Ορισμός επιτροπής προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση (αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

40. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Τραϊανούπολης».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου παλαιών Δημ. Λουτρών Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ. )

42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση υποστυλωμάτων 8ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

44. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκου Αν. Θράκης».
(Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)

45. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας».
(Εισηγ: κ. Δραμανίδου Νίκη)

46. Έγκριση Τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το άρθρο 11 «Συγκρότηση Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

47. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στη Μάλτα, στα πλαίσια του έργου «MARE NOSTRUM” του προγράμματος ENPI CBCMED.
(Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

48. Έγκριση δαπανών μετακίνησης των στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών - Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 3η Τεχνική Συνάντηση Υπευθύνων Έργου – Επιβλεπουσών Υπηρεσιών – Στελεχών Δομών στη Βραυρώνα Αττικής».
(Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

49. Εξέταση της αίτησης του κ. Πασσαλίδη Απόστολου του Δημητρίου και της Ευγνωσίας για ανταλλαγή και αλλαγή κατηγορίας τάφου.
(Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

50. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων Μηχανημάτων Έργων και μη Αναλώσιμου Υλικού και Εξοπλισμού.
(Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

51. Διαγραφή Βεβαιωμένης οφειλής που αφορά μίσθωμα καλλιεργήσιμης γης για το 2014 της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης του κ. Καμαρούδη Δήμου του Ευσταθίου λόγω χρέωσης εκ παραδρομής.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

52. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

53. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ».
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

54. Ίδρυση Ινστιτούτου Θρακικών Ερευνών.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

55. Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 του Ν. 3852/2010).
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

56. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 541/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά «Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών».
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

57. Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, υπέρ του Νομικού Προσώπου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

58. Έγκριση της 88/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

59. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

60. Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης «Α.Π.Ο.Κ.Δ.Α».
(Εισηγ: κ. Σεφεριάδης Σ.)

61. Έγκριση της 160/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.», η οποία αφορά την «7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014».
(Εισηγ: κ. Σεφεριάδης Σ.)

62. Έγκριση Οδοιπορικών του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

63. Έγκριση Οδοιπορικών Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα, για Εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Υγειών Πόλεων.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

64. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2046,Αλεξανδρούπολη,8552,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3018,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3320,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18461,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2566,Εκκλησία,1234,Εκπαίδευση,1495,Ελλάδα,1312,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,633,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,56,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,230,Καβάλα,193,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,586,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1499,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3892,Πολιτική,1485,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6171,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,65,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJMAR-JMzytxLPIpp_08lb6ey6uTBaIKFi3AzGPopCNYz14JLjiXhVGdoaioDxnp5Pp-BLB2jYIwF5ZF-WqblfJYooolz-oO3VZCtqMBJ6Pd4eC508ia1krE0Van3rPz-_TlhWFj3md4sg/s1600/ds+alexpolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJMAR-JMzytxLPIpp_08lb6ey6uTBaIKFi3AzGPopCNYz14JLjiXhVGdoaioDxnp5Pp-BLB2jYIwF5ZF-WqblfJYooolz-oO3VZCtqMBJ6Pd4eC508ia1krE0Van3rPz-_TlhWFj3md4sg/s72-c/ds+alexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/11/blog-post_149.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/11/blog-post_149.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων