Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

2. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014...
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Υπαγωγή στη ρύθμιση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Ν.4071/2012 των οφειλών της πρώην ΔΕΠΕΑ και της εταιρείας του πρώην Δήμου Φερών με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Φερών».
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης - Θέρμανσης και Λιπαντικών, έτους 2015, για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Τροφίμων, έτους 2015, για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Επιστροφή χρηματικού ποσού από πράξη βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Ακύρωση της 184/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στο όνομα της Μαρκίδου Φωτεινής».
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ.-Δ.Φ.-Τ.Α.Π.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους Δημότες.
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Ανανέωση συμβάσεων δύο ατόμων (Ψυχολόχου - Κοινωνικού Λειτουργού) στα πλαίσια του υποέργου "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης".
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Συγκρότηση Επιτροπής για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

14. Έγκριση συμμετοχής των στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών – Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 3ημερη 1η Τεχνική Συνάντηση Υπευθύνων Έργου – Επιβλεπουσών Υπηρεσιών – Στελεχών Δομών στην Αθήνα, στις 3-4-5/10/2014.
(Εισηγητής: κ. Καδόγλου Κ.)

15. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα εκπαιδευτικά σεμινάρια Open Days στις Βρυξέλλες, από τις 06/10/2014 έως 09/10/2014.
(Εισηγητής: κ. Καδόγλου Κ.)

16. Τροποποίηση της Απόφασης Πρόθεσης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

17. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού έργου «Διερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης 3Δ Laser Scanner στην τεκμηρίωση οικοδομικών ιστορικών συνόλων και συμβολή στην ανάδειξη και αξιοποίηση τους στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

18. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

19. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ».
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

20. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

21. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ».
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

22. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

23. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΦΕΡΩΝ (Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ)».
(Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

24. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ).
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

25. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α).
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

26. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.).
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

27. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε).
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

28. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέων μελών.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

29. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

30. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

31. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία "ΕΒΡΟΣ Α.Ε.".
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

32. Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 - ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α').
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

33. Ορισμός μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν.3852/2010.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

34. Ορισμός μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου και σε πειθαρχικά θέματα αυτών.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

35. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

36. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση Επιτροπής για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

37. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

38. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, για συμμετοχή στις επιτροπές εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων, που σφάζονται ή θανατώνονται, σε εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας, όπως και των ζημιών που προκαλούνται από την εφαρμογή του έτους 2014-2015.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

39. Εξέταση ενστάσεων σχετικά με τη Τροποποίηση Ρ.Σ. στο Ο.Τ. 591 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Δ.)

40. Έγκριση σύναψης και υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο «Υλοποίηση του προγράμματος επιχειρησιακής επιτάχυνσης (start up accelerator) STAGE ONE Business Accelerator για την ανάδειξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας».
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

41. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

42. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

43. Παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης «Αποτυπώσεις – Τοπογραφήσεις Οριοθετήσεις Ρεμάτων Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

44. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου» κατά 2 μήνες.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

45. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

46. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

47. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

48. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου παλαιών Δημοτικών Λουτρών Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

49. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση τμήματος οδού Ρ. Φεραίου στη συμβολή της με την οδό Δ. Βιζβίζη».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

50. Αποδοχή ένστασης της Γραμματικόπουλος ΑΤΕ (ανάδοχος έργου: Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξ/πολης – Αύρας) κατά της απόφασης έκπτωσης της Δ.Τ.Υ.
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πόρτας ανατ. πλευρας Β΄ Κοιμητηρίου».
(Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γ.)

52. Διαμόρφωση κοινόχρηστου μονοπατιού στην ανατολική πλευρά της πλατείας της Μάκρης.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πάρκου πλατείας, λοιπών χώρων Δ.Δ. Συκορράχης».
(Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)

54. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στην είσοδο του Άβαντα».
(Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)

55. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πάρκου πλατείας λοιπών χώρων Δ.Δ. Μάκρης».
(Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)

56. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πρασίνου μικρών κοινόχρηστων χώρων».
(Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)

57. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πάρκου πλατείας λοιπών χώρων Δ.Δ. Κίρκης».
(Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)

58. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

59. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

60. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

61. Γνωμοδότηση για Ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

62. Έγκριση μετακίνησης και Οδοιπορικών, Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη.
(Εισηγητής: κ. Κατσιάνης Αθ.)

63. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου.
(Εισηγητής: κ. Κατσιάνης Αθ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,605,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8449,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18318,Εθελοντισμός,252,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,41,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,462,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1480,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3862,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6128,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,548,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,60,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJMAR-JMzytxLPIpp_08lb6ey6uTBaIKFi3AzGPopCNYz14JLjiXhVGdoaioDxnp5Pp-BLB2jYIwF5ZF-WqblfJYooolz-oO3VZCtqMBJ6Pd4eC508ia1krE0Van3rPz-_TlhWFj3md4sg/s1600/ds+alexpolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJMAR-JMzytxLPIpp_08lb6ey6uTBaIKFi3AzGPopCNYz14JLjiXhVGdoaioDxnp5Pp-BLB2jYIwF5ZF-WqblfJYooolz-oO3VZCtqMBJ6Pd4eC508ia1krE0Van3rPz-_TlhWFj3md4sg/s72-c/ds+alexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/09/synedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/09/synedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων