Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις

2. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013...
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

3. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους του προγράμματος οικ. ενίσχυσης «Βαριές Αναπηρίες».
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

4. Έγκριση Απαλλαγής Υπολόγου και Απόδοσης Λογαριασμού.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος για έξοδα Προμήθειας.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών Βοηθειών.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

7. Εξέταση αίτησης του Σκοπευτικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης 1987, για παραχώρηση της χρήσης των χώρων των παλαιών Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

8. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη, για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δάσος.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

9. Συμπλήρωση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ του 28/80 και Επιτροπής παραλαβής Ανταλλακτικών και βεβαίωση καλής Εκτέλεσης Εργασιών Συντήρησης Οχημάτων - Μ.Ε.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

10. Χορήγηση ή μη θέσεων κατάληψης χώρου σε παραγωγούς για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

11. Τροποποίηση της αρ. 142/2011 Α.Δ.Σ Αλεξανδρούπολης «Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81».
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

12. Διαγραφή Προστίμων αυθαίρετης κατασκευής.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

13. Ορθή επανάληψη της 688/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Διαγραφή Προστίμων αυθαίρετης Κατασκευής στο όνομα της Καραγκούνη - Καζάκου Αικατερίνης» ως προς το πρόστιμο διατήρησης του έτους 2005.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

14. Παραλαβή της μελέτης «Γεωλογική μελέτη στρατοπέδου Ζήση».
Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον.

15. Εισήγηση παράτασης του υποέργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Φερών» της πράξης (217076) «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών».
Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευ.

16. Έγκριση 2ου ΑΠΕ - Ισοζυγίου και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου 1: «Αποχέτευση Φερών (Αναθεώρηση αρχικής μελέτης 1984) του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» Δήμου Φερών.
Εισηγητής: κ. Μυτιληνός Ευ.

17. Έγκριση 3ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου».
Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευ.

18. Έγκριση 4ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου με χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας» Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευ.

19. Έγκριση του τελικού 8ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξ/πολης».
Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευ.

20. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών – αποτυπώσεις διαγραμμάτων».
Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευ.

21. Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένης μελέτης του έργου «Αναβάθμιση και Επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητλης: κ. Καναρίδης Ευ.

22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β' Κοιμητηρίου».
Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παν.

23. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή και Συντήρηση γεώτρησης Κρυονερίου».
Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παν.

24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση Νεκροταφείου Φερών».
Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παν.

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Βάσεων Λυομένων Αιθουσών Λυκείου Φερών».
Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παν.

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαπλάτυνση Οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες.
Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παν.

27. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην πρόσκληση 1.18 του ΕΠΠΕΡΑΑ με την υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ι.

28. Εξέταση αίτησης της Νατσαρίδου Ελένης του Κωνσταντίνου για ανταλλαγή τάφου.
Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρ.

29. Απολογισμός Δραστηριοτήτων Δια Βίου Μάθησης 2013 - Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων 2014.
Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.

30. Έγκριση της 172/2013 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά την «8η Αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού έτους 2013».
Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.

31. Έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΠΟΚΔΑ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης παροχής φυσικού αερίου από την ΔΕΠΑ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Βραχιόλογλου Στ.

32. Έγκριση της 103/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΠΟΚΔΑ» η οποία αφορά την «Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013».
Εισηγητής: κ. Βραχιόλογλου Στ.

33. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου.
Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,617,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8667,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3031,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3353,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18645,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2609,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,768,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,597,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3915,Πολιτική,1505,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6231,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1108,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYW3Uol1EmLjE7JKYoLlxrSCD480jJ2Jw8CWW14kP1jIQfR2DCTDZjPRRi1iTgwa6fIVM5RCXsNLfLdTTAPHhOY84IsQygYKpPSgUuVGUoD2_1d1jQGf5xTXxZFWTaAvzMdwOZIgy9kvm7/s320/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYW3Uol1EmLjE7JKYoLlxrSCD480jJ2Jw8CWW14kP1jIQfR2DCTDZjPRRi1iTgwa6fIVM5RCXsNLfLdTTAPHhOY84IsQygYKpPSgUuVGUoD2_1d1jQGf5xTXxZFWTaAvzMdwOZIgy9kvm7/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/12/synedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/12/synedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων