Ανακοίνωση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, είναι ένας διαμεσολαβητικός θεσμός, ο οποίος προβλέφθηκε από το άρ. 77 ν. 3852/2010, ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού «Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται

Βασματζίδης
Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, είναι ένας διαμεσολαβητικός θεσμός, ο οποίος προβλέφθηκε από το άρ. 77 ν. 3852/2010, ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού «Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή... ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους».

Ο Συμπαραστάτης λοιπόν ως θεσμός, είναι μέρος της λειτουργίας του οργανισμού του Δήμου, χωρίς να ταυτίζεται με αυτόν. Η δε αρμοδιότητά του έγκειται στην εξάλειψη φαινομένων κακοδιοίκησης, όρος σαφώς που περιέχει πολλές ερμηνευτικές εκδοχές.

Από την αρχή της θητείας μου μέχρι τώρα, ως γνωστόν, ασχολήθηκα με υποθέσεις που αφορούσαν σχεδόν όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και δεν χρησιμοποίησα ποτέ καμία δικαιολογία για να μην ασχοληθώ με κάποια απ’ αυτές, αφού ο νόμος δεν με περιορίζει επ’ αυτού. Συνεπώς ασχολήθηκα με υποθέσεις ακόμη και εκκρεμείς σε δικαστήρια, ακόμη και μετά το πέρας πολλών ετών από την τελευταία ενέργεια της διοίκησης, αρκεί τα αποτελέσματα αυτής να επέρχονται στον παρόντα χρόνο.

Έτσι λοιπόν με την νομική κατάρτιση που με διακρίνει, ασχολήθηκα και με περιπτώσεις προστίμων του Δήμου για διάφορες παραβάσεις, προκειμένου αυτά να διαγραφούν εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δημότης που έκανε την καταγγελία έχει δίκιο.

Εδώ εγείρονται δύο ζητήματα. Πρώτον θέμα αρμοδιότητας, το οποίο ήδη ακροθιγώς το έθεσα παραπάνω. Εφόσον ο νόμος δεν με περιορίζει, θεωρώ ότι είναι επιτρεπτό να εκφέρω γνώμη για αυτού του είδους τις υποθέσεις. Δεύτερον ο έλεγχος όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μη ορθώς επιβλήθηκε το πρόστιμο, είναι πλέον κατασταλτικός υπό την έννοια ότι δεν μπορεί παρά να εκθέσει στην διοίκηση το άδικο του πράγματος και να ζητήσει την απόσυρση, ανάκληση ή τη διαγραφή της πράξης, όπως θα έκανε ακριβώς και μία δικαστική απόφαση. Η διαφορά έγκειται ότι τα πορίσματα του Συμπαραστάτη δεν είναι εξοπλισμένα με την ισχύ της δικαστικής απόφασης.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πόρισμα του Συμπαραστάτη, λειτουργούντος ως θεσμού, και μάλιστα ο νόμος ο ίδιος προσωπογράφησε τον εκάστοτε φορέα του ως «πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας», το οποίο έχει εκδοθεί κατόπιν ενδελεχούς έρευνας όλων των παραμέτρων της υπόθεσης, των απόψεων της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, πολλές φορές και των απόψεων της νομικής υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το νομοθετικό πλαίσιο, τη νομολογία των δικαστηρίων και τέλος την περίοδο η οποία επηρεάζει τον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων και απαιτεί και κάποιες ιδιαίτερες ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε θέματα που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένα και καλώς ρυθμισμένα από το νόμο, πρέπει να θεωρείται ως απλώς μία γνωμάτευση, η οποία πρέπει να ελέγχεται περαιτέρω ως προς την ορθότητά της.

Αν ήταν έτσι ο διαμεσολαβητικός ρόλος που καλείται να παίξει ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ακυρώνεται στην πράξη και δεν υπάρχει πλέον πεδίο εφαρμογής της λειτουργίας του.

Εξάλλου ο Συμπαραστάτης έρχεται για να εισφέρει κάτι καινούριο. Δεν έρχεται για να μπουκώσει τις υπηρεσίες με νέα έγγραφα, να θέσει νέα προβλήματα στις υπηρεσίες, να απασχολήσει περισσότερο τη νομική υπηρεσία του Δήμου, από την στιγμή μάλιστα που ο ίδιος επί του προκειμένου τυγχάνει να είναι νομικός εν ενεργεία. Αντιθέτως από το πνεύμα του νόμου και από την αιτιολογική του έκθεση, προκύπτει ότι ο θεσμός αξίζει να υπάρχει όταν άμεσα μεσολαβεί για να λύνονται προβλήματα μεταξύ δημοτών ενός Δήμου και υπηρεσιών, που αποτελούν τροχοπέδη για την διαχείριση των κοινών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαι όταν ενεργώ προληπτικά μετέχοντας σε συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, των επιτροπών και έχοντας συνεχείς και καθημερινές επαφές με τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους υπηρεσιακούς, δίνοντας συμβουλές και κατευθύνσεις, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εντάσεων μεταξύ της διοίκησης του Δήμου και των δημοτών.

Άλλωστε ήδη είχα επισημάνει από την αρχή της θητείας μου ότι ο Συμπαραστάτης οφείλει να παίρνει θέση σε θέματα δύσκολα και να προτείνει λύσεις- τομές, που μπορεί να μην υπάρχουν στο γράμμα του νόμου, αλλά να προκύπτουν από την εν γένει ερμηνεία του. Όσοι έχουν σπουδάσει την νομική επιστήμη γνωρίζουν ότι το πιο δύσκολο κομμάτι της, είναι η μέθοδος ερμηνείας ενός νόμου η οποία είναι απαραίτητο προηγούμενο της ορθής εφαρμογής του.

Και ναι μεν για την διοίκηση είναι δύσκολη αυτού του είδους η προσέγγιση, με την πολυνομία και την κακή τεχνική κατασκευή ενός νομοθετήματος, είναι όμως υποχρέωση (αυτή η προσέγγιση) να γίνεται από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, όπως εν προκειμένω είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

Συνεπώς για να μην δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα και καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, είναι ορθό και απολύτως νόμιμο να ακολουθούνται τα πορίσματα του Συμπαραστάτη, τα οποία είναι πάντα γραμμένα αναλυτικά - παρά το γεγονός ότι έχω κατηγορηθεί γι’ αυτό,- ώστε να περιλαμβάνουν, α) τα πραγματικά περιστατικά μιας υπόθεσης, β) το νομικό πλαίσιο που τη διέπει, γ) την νομολογία των δικαστηρίων αν υπάρχει και γ) την κρίση επί της ερμηνευτικής προσέγγισης με την υπόδειξη προς τη Διοίκηση του Δήμου για το τι πρέπει να πράξει. Δηλαδή το πόρισμα – το οποίο αποτελεί την απάντηση προς τον δημότη- έχει τη δομή μίας δικαστικής απόφασης.

Επί τρία συναπτά έτη που βρίσκομαι στη θέση αυτή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προσπάθησα και προσπαθώ να αναδείξω τη σημασία του θεσμού, την αναγκαιότητά του, την χρησιμότητά του και τέλος τον λόγο της συνεχούς ύπαρξής του (ας μην ξεχνάμε την περσινή πρόταση της ΚΕΔΕ για κατάργησή του). Για την ανάδειξη όμως αυτού του θεσμού χρειάζομαι τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων των παραγόντων του Δήμου, οι οποίοι πρέπει να δείχνουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στις επεμβάσεις μου. Γνωρίζω πολύ καλά ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα τρομοκρατίας στις υπηρεσίες γενικά του Δημοσίου (αργίες, διαθεσιμότητα – κινητικότητα, απολύσεις, μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος, αξιολογήσεις), πλην όμως πιστεύω ότι αυτό το κλίμα τελικά μπορεί εύκολα να αποτελέσει το άλλοθι για να αποφεύγονται τα "δύσκολα". Δηλαδή την πρωτοβουλία για τομές, για αποδοχή νέων απόψεων, που τόσο έχει ανάγκη η δημόσια διοίκηση.

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8531,Άμυνα,348,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3318,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,183,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,696,Δράμα,116,Έβρος,18437,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2559,Εκκλησία,1230,Εκπαίδευση,1490,Ελλάδα,1311,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,52,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,754,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,583,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1497,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,425,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3889,Πολιτική,1483,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6165,Ροδόπη,415,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,64,Τυχερό,53,Υγεία,1094,Φέρες,392,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ανακοίνωση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης
Ανακοίνωση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης
Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, είναι ένας διαμεσολαβητικός θεσμός, ο οποίος προβλέφθηκε από το άρ. 77 ν. 3852/2010, ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού «Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfuXQpg-tlK30pSRGVBRB660crTC0EVFc5hkQtpjzCX8o20pEZ8VMkee1PKxuhp2bUOJS8V2VFqyfmjDvBanb8SJz5pDHoeUkhCUhy-FVnChRA7Pj0WYwSKCALsn37lw-gYqRjUo7JHzs/s200/vasmatzidis.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfuXQpg-tlK30pSRGVBRB660crTC0EVFc5hkQtpjzCX8o20pEZ8VMkee1PKxuhp2bUOJS8V2VFqyfmjDvBanb8SJz5pDHoeUkhCUhy-FVnChRA7Pj0WYwSKCALsn37lw-gYqRjUo7JHzs/s72-c/vasmatzidis.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/12/blog-post_20.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/12/blog-post_20.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων