Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)...

3. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας έως 15.000 €. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

5. Έγκριση δαπάνης για την παρουσίαση του βιβλίου, του επίτιμου Δημάρχου, κ. Αναστασίου Σουλακάκη. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

6. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω παραβάσεων ΚΟΚ. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλο Χρ.)

7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. στον ΡΩΜΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του Λαζάρου. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

8. Διαγραφή οφειλής ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ από τον 995/02-09-2013 χρηματικό κατάλογο «Προστίμων Ανέγερσης και Διατήρησης Αυθαίρετων Κατασκευών ΠΟΕ». (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ,)

9. Διαγραφή οφειλής ποσού 90,00 ευρώ, της Τουραντζίδου Ελένης του Πέτρου, από τον χρηματικό κατάλογο 902/2013. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

11. Εξέταση αίτησης του δημότη κ. Νάκου Σπυρίδωνος. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

12. Διάθεση ποσοστού έως 12% από τα έσοδα Σ.Α.Τ.Α για λειτουργικές δαπάνες. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

13. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστάσιου σε δάσος. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

14. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης κατά χρήση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

15. Διαγραφή Προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

16. Παράταση της διάρκειας του έργου "Better Employment opportunities through Cooperation Education and NETworking (BECENET)" και των σχετικών συμβάσεών του. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

17. Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

18. Παράταση Σύμβασης της Μελέτης «Μελέτη επικείμενων της περιοχής Μαϊστριανών και Φυτωρίου». (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον.)

19. Παράταση Σύμβασης της Μελέτης «Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού Υποχρεώσεων λόγω Ρυμοτομίας Ο.Τ. 554 του Ρ.Σ. της Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον.)

20. Παράταση Σύμβασης της Μελέτης «Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού Υποχρεώσεων λόγω Ρυμοτομίας στο ΟΤ 470 του ΡΣ Αλεξανδρούπολη». (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διον.)

21. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ.)

22. Εξέταση ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. με θέμα απόρριψη του περιεχομένου της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών του έργου: Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών – Υποέργο: Αποχέτευση Φερών (Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984). (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

23. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης Δήμου με Εγνατία Οδό Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου». (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

25. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βάσεων λυόμενων αιθουσών Λυκείου Φερών». (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή βάσεων λυόμενων αιθουσών Λυκείου Φερών». (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

27. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Ύδρευση (Αντικατάσταση Δικτύων ύδρευσης Οικισμών)». (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

28. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς». (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

29. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Απαλού». (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

30. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φερών». (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

31. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

32. Έγκριση παράτασης του έργου «Ανακατασκευή Πάρκου, πλατείας λοιπών χώρων Δ.Δ. Άβαντα» ( Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

33. Συμπληρωματικός Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2013. (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)

34. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη 10η Διεθνή Τουριστική έκθεση των Δήμων Σμόλυαν και Τσεπελάρε. (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)

35. Έγκριση της 141/2013 Απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» η οποία αφορά τη «6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)

36. Ανταλλαγή τμήματος του υπ΄αριθ. 215 τεμαχίου του Δήμου Αλεξ/πολης (πρώην Κοινότητας Άβαντα) έκτασης 379,23 μ2 με τμήμα του υπ΄ αριθ. 709 τεμαχίου έκτασης 383,29 μ2 ιδιοκτησίας δημοτών Άβαντα. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

37. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αστική Ασφάλεια, στη Μπολόνια, στις 16-17-18-19/10/2013. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

38. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. (Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ.)

39. Αντικατάσταση μελών της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε). (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

40. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

41. Έγκριση Οδοιπορικών κ. Γκότση Νικολάου. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

42. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου. (Έισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,612,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2048,Αλεξανδρούπολη,8594,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3022,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3334,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,702,Δράμα,116,Έβρος,18527,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2575,Εκκλησία,1237,Εκπαίδευση,1506,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,760,Ιστορία,232,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,674,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1513,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,427,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3902,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6194,Ροδόπη,417,Σαμοθράκη,668,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,560,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,141,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,70,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,397,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/10/synedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/10/synedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων