Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ
Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: Διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (ΑΦΑ) και συνοδευτικές... εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: O υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Λαζαρίδης.

2. Επανακαθορισμός ειδικότητας για τη μη καλυφθείσα μία (1) θέση Ι.Δ.Ο.Χ., με την αρ. ΣΟΧ2/2013 Ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
Εισηγητής: o Γενικός Δ/ντης της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Γκαράνης Αριστοτέλης.

3. Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 3ο Τρίμηνο 2013.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

4. Έγκριση 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

5. Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «AGROLESS BUDGET» / "Κοινές στρατηγικές καθοδηγούμενης άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης γεωργίας μειωμένων εισροών". Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Εισηγητής: Ο Υπεύθυνος του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Σπύρος Αρσενίου.

6. Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «GIMME SHELTER» / Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups. "ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΑΙΔΙΩΝ)". Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Εισηγητής: Ο Υπεύθυνος του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Σπύρος Αρσενίου.

7. Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «I PARTICIPATE» / "Immigrants Political Awareness Raising Through Instruments for CItizenship and Participation AcTivitiEs". Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου.
Εισηγητής: Ο Υπεύθυνος του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Σπύρος Αρσενίου.

8. Ανασυγκρότηση πενταμελών επιτροπών του άρθρου 11 του Π.Δ. 51/2006 που συγκροτήθηκαν με τις υπ΄ αριθμ. 13/143/20-06-2011 και 14/180/6-7-2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού κα Αντωνία Κοροβέση.

9. Έγκριση δρομολογίων με παράταση ή τροποποίηση μεταφοράς μαθητών Β/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Καβάλας, με ταξί από 11/9/2012 έως 30/6/2013.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

10. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 238/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ για την παράταση των συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γεωργία Μαραγκού.

11. Έγκριση ένταξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013», συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00 €, στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2013 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (Έσοδα τελών αδείας και μεταβίβασης αυτοκινήτων - οχημάτων).
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Χαϊτίδης.

12. Έγκριση διαδικασίας για πρόσληψη πέντε (5) συνεργατών με σύμβαση έργου από την ΠΑΜΘ, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΈΒΡΟΥ» το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΛΠΙΖΩ».
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά.

13. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», με Άξονας Προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Π-ΑΜΘ»,της Θεματική Προτεραιότητα 23: «Περιφερειακές - Τοπικές Οδοί», της πρόσκλησης 84 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.

14. Επανεξέταση γνωμοδότησης του έργου: «Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου με την ονομασία «ΑΧΛΑΔΑ» στις θέσεις Αχλάδα - Δροσοτόπι των Δήμων Σουφλίου Π.Ε. Έβρου και Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Σταύρος Βαβίας.

15. Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ξυλαγανής».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

16. Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή αγωνιστικού χώρου στίβου και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Σαπών».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

17. Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση των έργων: «Κατασκευαστικές εργασίες Μουσείου Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ιάσμου» και «Προμήθεια εξοπλισμού Μουσείου Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ιάσμου».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

18. Έγκριση Πρότασης Ένταξης έργου στον Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»: «Ποδηλατική διαδρομή σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου της Π.Ε. Δράμας» στην ανάλογη δράση της ενεργούς 3ης πρόσκλησης του Άξονα 4 της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

19. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της ΧΙΩΝ Κοιν.Σ.επ. για την λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού κατά την χιονοδρομική περίοδο 2013-2014.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

20. Επικύρωση πρακτικών 12ης και 13ης Συνεδρίασης έτους 2013, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Ιωάννης Τελλίδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,612,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2048,Αλεξανδρούπολη,8595,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3022,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3334,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,702,Δράμα,116,Έβρος,18528,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2576,Εκκλησία,1237,Εκπαίδευση,1506,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,760,Ιστορία,232,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,674,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1513,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,427,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3902,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6194,Ροδόπη,418,Σαμοθράκη,668,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,560,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,70,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,397,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOuxa8wt3vkDH94Th389CUgwBEyf5wvU9BGkJY4a3z5q6Nimrr_FLWqSY4FrmxeIs3cVujumK7MjnhJrQKlzMO3AJ4ZlQAhPKVMnPMI3FVStr2f8Ftb4e1MvPnj6UFX0-6RDiKdyuHqzc/s200/perif3.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOuxa8wt3vkDH94Th389CUgwBEyf5wvU9BGkJY4a3z5q6Nimrr_FLWqSY4FrmxeIs3cVujumK7MjnhJrQKlzMO3AJ4ZlQAhPKVMnPMI3FVStr2f8Ftb4e1MvPnj6UFX0-6RDiKdyuHqzc/s72-c/perif3.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/10/synedriazei-tin-triti-to-ps-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/10/synedriazei-tin-triti-to-ps-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων