Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 16:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με αποκλειστικό θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 16:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με αποκλειστικό θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2014 και κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης», με εισηγητή τον κ. Αθ. Κατσιάνη.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω... θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

3. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας έως 15.000 €.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

5. Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας καυσίμων 2014, κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών, έτους 2014 για το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα αυτού.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

6. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

7. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένων εγγραφών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

8. Εξέταση ένστασης της Αναστάσιος Τσακνής και ΣΙΑ Ε.Ε.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

9. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α' Κοινωνικών Βοηθειών.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

11. Διόρθωση τιμών ζώνης ακινήτων και καθορισμός του συντελεστή Τ.Α.Π από 01/01/2014.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

12. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
(Εισηγητής: κ. Κατσιάνης Αθ.)

13. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου περί του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) που θα χορηγηθούν στο επόμενο ημερολογιακό έτος 2014, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις καθορισμού του ανώτατου αριθμού αδειών κατά κατηγορία.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

14. Λήψη απόφασης συναίνεσης ή μη για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου σε δάσος.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

15. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
(Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ.)

16. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 8ου Δημοτικού Σχολείου».
(Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

17. Τροποποίηση της με αριθμ. 550/13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών».
(Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

18. Ορισμός Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών».
(Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

19. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Μητρουλάκης).
(Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευάγγ.)

20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης Δήμου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
(Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης Δήμου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή μονάδος επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
(Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

22. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στην παραλιακή περιοχή Απολλωνιάδας».
(Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015» (Παπαδόπουλος).
(Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

24. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβών και Ελέγχου Υλικών για το έργο: «Σποραδικές αποκαταστάσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Παπαδόπουλος).
(Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

25. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Σποραδικές αποκαταστάσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Παπαδόπουλος).
(Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

26. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβών και Ελέγχου Υλικών για το έργο: «Αποχέτευση ομβρίων έναντι Αεροδρομίου» (Παπαδόπουλος).
(Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

27. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Αποχέτευση ομβρίων έναντι Αεροδρομίου» (Παπαδόπουλος).
(Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι.)

28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μάκρης» (Παπαντωνίου).
(Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ.)

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων Μαΐστρου» (Καρκάνη).
(Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ.)

30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου» (Καρκάνη).
(Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ.)

31. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αστική Ασφάλεια, στη Regio Emiglia της Ιταλίας, στις 17-19/10/2013.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

32. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη 10η Διεθνή Τουριστική Έκθεση των Δήμων Σμόλυαν και Τσεπελάρε.
(Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αν.)

33. Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Συνεργασίας Σχημάτων Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

34. Τροποποίηση του Αρ. Πρωτ: 15566/19-12-2009 Συμφωνητικού Εκμίσθωσης του αρ. 232 αγροτεμαχίου αγρ/τος Αρδανίου περιοχής «Μαυρόχωμα», ως προς την εκμισθωθείσα Δημοτική Έκταση, λόγω κατάτμησης σε αρ. 232α και συμψηφισμός των μισθωμάτων.
(Εισηγητής: κ. Δουνάκης Κ.)

35. Εφαρμογή διατάξεων, από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, της παρ.21α του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 που αφορούν την αναστολή κατεδάφισης των καλυβών του ΔΕΛΤΑ, λόγω υφιστάμενου κινδύνου υλοποίησης κατεδάφισης τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έγκριση της αποδοχής της απόφασης Αρχιτεκτονικής Επιτροπής.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

36. Παραχώρηση του γηπέδου και των γύρω αθλητικών εγκαταστάσεων της τοπικής κοινότητας Λουτρού στην ΕΠΣ Έβρου.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

37. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη για θέματα Γεωθερμίας.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

38. Ορισμός Πρόεδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Ν.1566/1985.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

39. Έγκριση της 60/2013 Απόφασης του Δ.Σ του ΑΠΟΚΔΑ, η οποία αφορά την «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013».
(Εισηγητής: κ. Σεφεριάδης Σάβ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,613,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2048,Αλεξανδρούπολη,8599,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3023,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3334,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,702,Δράμα,116,Έβρος,18534,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2580,Εκκλησία,1238,Εκπαίδευση,1506,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,760,Ιστορία,232,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,675,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1514,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,427,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3902,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6196,Ροδόπη,418,Σαμοθράκη,668,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,561,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,397,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης
Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης
Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 16:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με αποκλειστικό θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/10/dipli-synedriasi-tou-dimotikou-sumvouliou-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/10/dipli-synedriasi-tou-dimotikou-sumvouliou-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων