Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η εξ αναβολής, λόγω μη απαρτίας, της τακτικής συνεδρίασης της 5/8/2013, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η εξ αναβολής, λόγω μη απαρτίας, τακτική συνεδρίαση της 5/8/2013, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: Συμμετοχή του Δήμου στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.16 του ΕΠΠΕΡΑΑ για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ενσωμάτωσης Α.Π.Ε. στο νέο κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάννης)...

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Έγκριση Δαπανών Γραφείου Εθελοντισμού. (Εισηγήτρια: κ. Μακρή Κ).

3. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

5. Διαγραφή οφειλής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικό κατάλογο Π.Ο.Ε λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

6. Έγκριση καταβολής προστίμων στην Δ.Ο.Υ. (Εισηγητής; κ. Γερακόπουλος Χρ).

7. Ανάληψη των εξόδων κηδείας του τ. Δημάρχου κ. Ν. Κουκουράβα, από τον Δήμο. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

8. Έγκριση χορήγησης επιπλέον δύο (2) θέσεων άδειας κατάληψης χώρου από παραγωγούς. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

9. Διαγραφή ποσού μισθώματος από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο έτους 2013, της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε», λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

10. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α' κοινωνικών βοηθειών. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ)

11. Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Β' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013. (Εισηγητής: κ. Κατσιάνης).

12. Έγκριση Απαλλαγής Υπολόγου. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

13. Έγκριση δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολη στα εργαστήρια επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου «BECENET» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

14. Έγκριση Απονομής μεταλλείου Α' Τιμής στους Καθηγητές Πανεπιστημίων κ.κ. Αρίκα Κυριάκου, Τέντε Ιωάννη, Ζάγκα Θεοχάρη, Τριανταφυλλίδη Γεώργιο, Παναγιωτόπουλο Κυριάκο, Δημητριάδη Σαράντη και στη Βουλευτή του Καναδά, κ. Νίκη Άστον. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

15. Έγκριση απονομής μεταλλείου Β' Τιμής στους Πρωταθλητές Ελλάδος στο Beach Volley. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

16. Προσωρινή μετακίνηση χώρου συγκέντρωσης παραγωγών Σαββάτου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

17. Επαναπρόσληψη Υπαλλήλων πρώην ΔΕΠΕΑ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

18. Δωρεά των με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 4006, ΚΗΙ 4013 και ΚΗΙ 4018 οχημάτων του Δήμου μας στο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου μας «Α.Π.Ο.Κ.Δ.Α» (παρ.4 199/Ν.3463/06). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

19. Δωρεά των με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5647, ΚΗΙ 5648, ΚΗΙ 4039 και ΚΗΙ 4040 οχημάτων του Δήμου μας στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» του Δήμου μας (παρ.4 199/Ν.3463/06). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

20. Έγκριση δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στο Βόλο, στα πλαίσια του έργου «MARE NOSTRUM» του προγράμματος ENPI CBCMED». (Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γεωρ).

21. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου». (Εισηγητής: Καναρίδης Ε).

22. Έγκριση του τελικού 7ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: Καναρίδης Ε).

23. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών». (Εισηγητής: Καναρίδης Ε).

24. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών». (Εισηγητής Καναρίδης Ε).

25. Έγκριση πληρωμής α) 1ου Λογαριασμού τόκων υπερημερίας για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Φερών», β) 1ου Λογαριασμού τόκων υπερημερίας για το έργο «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή παρέμβασης του έργου ανάπλαση άνω πλατείας Φερών (Συμπληρωματική Σύμβαση), γ) Λογαριασμού τόκων υπερημερίας για το έργο «Ανάπλαση άνω πλατείας Φερών (2η Συμπληρωματική Σύμβαση). (Εισηγητής: Καναρίδης Ε).

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Καθαρισμός Ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης». (Εισηγητής: Ζητάκης Π).

27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής και Περιπάτου στο Ο.Τ 620 Α». (Εισηγητής: Ζητάκης Π).

28. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή γνωμοδότησης για την άδεια περίφραξης ειδικών καλλιεργειών σύμφωνα με το Π.Δ. 236/84. (Εισηγητής Ουζουνίδης Γ).

29. Έγκριση Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων. (Εισηγητής: κ. Μανάργιας Γεώργιος).

30. Έγκριση παράτασης εργασιών για «Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαΐστρου». (Εισηγητής: κ. Μανωλίκας Δρόσος).

31. Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς καταλόγους της κ. Αδαμάκη Αλεξάνδρας του Φωτίου λόγω βεβαίωσης εκ παραδρομής και επαναβεβαίωσης των οφειλών αυτών με νέου χρηματικούς καταλόγους στον κ. Αλπάνη Παναγιώτη του Αυγερινού. (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ι).

32. Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους του κ. Συρκετζή Ιωάννη του Ευαγγέλου λόγω βεβαίωσης εκ παραδρομής και επαναβεβαίωση των οφειλών αυτών με νέους Χρηματικούς καταλόγους στον κ. Γκουντέλα Ανδρέα του Γεωργίου όπως ορθά έπρεπε να είχαν βεβαιωθεί. (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωάν)

33. Διαγραφές οφειλών από τους χρηματικούς Καταλόγους του Βάση του άρθρου 174 του Κ.Δ.Κ. (Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ιωαν).

34. Έγκριση Εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ, κατά την ετήσια Εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2013, της Δημοτικής Ενότητας Φερών. (Εισηγητής: κ. Γκότσης Ν).

35. Έγκριση Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης των Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγητές: κ. Βαμβακερός και κ. Σεφεριάδης).

36. Έγκριση της 109/2013 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» η οποία αφορά την «5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013». (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αν).

37. Χρόνος δημιουργίας γηπέδου ιδιοκτητών Λεργιού Εμμανουήλ και Γεωργιάδη Παύλου σύμφωνα με την Εγκύκλιο 7/1992 του ΥΠΕΧΩΔΕ». (Εισηγήτρια: κ. Στεφανίδου Λιάνα).

38. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,617,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8667,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3031,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3353,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18645,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2609,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,768,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,597,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3915,Πολιτική,1505,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6231,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1108,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η εξ αναβολής, λόγω μη απαρτίας, της τακτικής συνεδρίασης της 5/8/2013, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/08/synedriazei-to-d.s.-alexandroupolis_12.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/08/synedriazei-to-d.s.-alexandroupolis_12.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων