Ανακοίνωση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ για το νομοσχέδιο της νέας Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης

Την ώρα που ο αρμόδιος υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή, με την υπογραφή 7 υπουργών το σχέδιο νόμου

ΕΡΤ
Ως «κακέκτυπο λύσης» χαρακτηρίζουν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ σε ανακοίνωσή τους το νομοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή, σημειώνοντας ότι από τη λίστα των υπογραφών λείπει εκείνη του Παντελή Καψή, που είναι ο πλέον αρμόδιος για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η κυβέρνηση ανασύρει το νομοσχέδιο Αλιβιζάτου, που είχε κατατεθεί στη Βουλή τον Φεβρουάριο του 2012, για να καλύψει την εκτροπή που προκάλεσε... η πραξικοπηματική και σοκαριστική διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ, τονίζουν οι δημοσιογράφοι.

Η ανακοίνωση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ:

«Την ώρα που ο αρμόδιος υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή, με την υπογραφή 7 υπουργών το σχέδιο νόμου για τη «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση». Από τη λίστα των υπογραφών λείπει, όμως, η υπογραφή του πλέον υπεύθυνου για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, Παντελή Καψή.

Η κυβέρνηση ανασύρει το νομοσχέδιο Αλιβιζάτου, που είχε κατατεθεί στη Βουλή τον Φεβρουάριο του 2012, για να καλύψει την εκτροπή που προκάλεσε η πραξικοπηματική και σοκαριστική διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ. Το «μαύρο» που παραμένει στις συχνότητες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης δεν διασκεδάζεται με εντυπώσεις θεσμικών παρεμβάσεων. Κακέκτυπα λύσεων δεν απαντούν στη διεθνή κατακραυγή και τις ασφυκτικές πιέσεις της κοινωνίας.

Μοναδικό νέο στοιχείο της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι «η έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», στην οποία αιτιολογούνται… οι αμαρτίες της ΕΡΤ:

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξυγιαίνεται ένα από τα πιο σπάταλα ΝΠΙΔ του Δημοσίου Τομέα, με αποτέλεσμα οι ευεργετικές συνέπειες να είναι μεγάλες και απροσδιόριστες ακόμα».

Ούτε λέξη ασφαλώς για τη νέα «μαύρη τρύπα» τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ που προκάλεσε στον κρατικό προϋπολογισμό το «λουκέτο» στην ΕΡΤ.

ΠΟΣΠΕΡΤ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΡΤ»

Το νομοσχέδιο για τη νέα Δημόσια Ραδιοτηλεόραση

ΝΕΡΙΤ

Σύμφωνα με το κατατεθέν νομοσχέδιο, η νέα ανώνυμη εταιρεία (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) για την νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση φέρει τον τίτλο ΝΕΡΙΤ ΑΕ (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ και Τηλεόραση) με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος. Σημειώνεται πως ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, με βάση μελέτες και έρευνα αγοράς. Η νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι ανεξάρτητη από το κράτος, άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, φορείς που ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά κόμματα.

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου η εταιρεία αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και επιδιώκει την ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού χωρίς να αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας καθώς και τον απόδημο ελληνισμό και παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας.

Επίσης προβλέπεται να προβάλλει τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων σε δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες καθώς και ότι μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε υφιστάμενες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 καθιερώνεται το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) το νέο όργανο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., που αποβλέπει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εταιρείας από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης και μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον. Το ΕΣ είναι επταμελές και η θητεία των μελών του εννιαετής. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και επιλέγονται με δημόσια πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπου καλούνται εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής των μελών του ΕΣ.

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας επιλέγει με τη σειρά του έναν αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει αποδεδειγμένη διεθνή ερευνητική, καθώς και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα διοικητικής επιστήμης. Ο ανάδοχος και ο επιστημονικός φορέας αποτελούν το Φορέα Επιλογής των μελών του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ο οποίος επιτελεί το έργο επιλογής των μελών του ΕΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα συναπτών ετών.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου για πενταετή μη ανανεώσιμη θητεία και αποτελείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο και τέσσερα μέλη. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογής τους, αναφέρεται ότι «με δημόσια πρόσκληση του ΕΣ καλούνται εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του ΔΣ». Στη συνέχεια ο ανάδοχος (ως φορέας επιλογής) δημοσιεύει χωριστές ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. Ο φορέας επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των κριτηρίων και της μεθόδου που έχει ανακοινωθεί και υποδεικνύει στο Ε.Σ. τρεις υποψήφιους για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και οκτώ για τα μέλη του Δ.Σ. (και στις δύο περιπτώσεις αυτούς που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία) τους οποίους το ΕΣ καλεί σε ακρόαση.

Με απόφαση του ΕΣ ο ένας και οι τέσσερις διορίζονται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ, αντίστοιχα. Ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ. πρέπει να έχει νομική και ένα οικονομική κατάρτιση, ενώ μέχρι δύο μέλη του Δ.Σ. μπορούν να έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η θητεία του ΕΣ δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος, ενώ το ΕΣ διορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ, η θητεία των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί την κατά ανωτέρα θητεία των μελών του ΕΣ.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ίδρυση νέων και κατάργηση υφιστάμενων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και για το χαρακτήρα, το περιεχόμενο, την εμβέλεια και τις ειδικότερες προγραμματικές υποχρεώσεις του νέου σταθμού.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, προβλέπεται ότι η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θα προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής καθώς και με συμβάσεις έργου, ύστερα από σχετική προκήρυξη, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ΄ του άρθρου του Ν. 4093/2012.

Επιπλέον, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θα μπορεί κατ’ εξαίρεση, μετά από πρόταση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης , λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες.

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 11, το Ε.Σ. θα μπορεί να συγκροτεί συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος ανά γεωγραφική περιφέρεια που προεδρεύονται από μέλη του, στις οποίες θα συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές και τηλεθεατές που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών αυτών θα εγκρίνεται από το ΕΣ. Πόροι της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είναι τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος, από διαφημίσεις και από κάθε άλλη πηγή. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους και τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται για το κράτος δαπάνη ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ από την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών, τον υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού και τον αρμόδιο υπουργό για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Οι εκπομπές της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. περιλαμβάνουν ποικίλα προγράμματα που μεταδίδουν με αντικειμενικότητα και πληρότητα τις ειδήσεις, διασφαλίζουν την πολυφωνική ανταλλαγή απόψεων με κάλυψη όλων των πολιτικών ρευμάτων και φορέων σκέψης, επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή, αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό, προβάλουν την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία, διαφυλάσσουν την ποιότητα της ελληνικής γλώσσας και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές των προσώπων με προβλήματα ακοής και όρασης. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων θα γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το οποίο και έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει σχετική έκθεση σε ετήσια βάση. Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Δεοντολογίας με πρόεδρο της Επιτροπής τον Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Έργο της η εξέταση κάθε ζητήματος δεοντολογίας που υποβάλλει στην Επιτροπή λόγω σπουδαιότητας ο Μεσολαβητής, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και μεταξύ άλλων η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για το περιεχόμενο των εκπομπών και κάθε είδους προβολών της ΝΕΡΙΤ ΑΕ.

Το νομοσχέδιο υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, Πολιτισμού Π. Παναγιωτόπουλο, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, Εργασίας Γ. Βρούτση, Υποδομών Μ. Χρυσοχοίδη και Επικρατείας Δ. Σταμάτη.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,614,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2050,Αλεξανδρούπολη,8615,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3025,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3339,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,704,Δράμα,116,Έβρος,18563,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2590,Εκκλησία,1239,Εκπαίδευση,1509,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,299,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,761,Ιστορία,232,Καβάλα,195,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,595,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,676,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1519,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,430,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3905,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6204,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,669,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,564,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,398,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ανακοίνωση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ για το νομοσχέδιο της νέας Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης
Ανακοίνωση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ για το νομοσχέδιο της νέας Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης
Την ώρα που ο αρμόδιος υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή, με την υπογραφή 7 υπουργών το σχέδιο νόμου
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCr3i05KL1IrYz1EqP-H0otRnXkv3UQd9q6k4rRHzkEV_FMngxiIu8xLEDoTNMct3lQEuVstVKBscUwcSPF3du1YTAShLSijbUwCh3H3TbFYjTAsbFj8oIQS38XUnGOpNrwBBqMSjX12s/s200/7.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCr3i05KL1IrYz1EqP-H0otRnXkv3UQd9q6k4rRHzkEV_FMngxiIu8xLEDoTNMct3lQEuVstVKBscUwcSPF3du1YTAShLSijbUwCh3H3TbFYjTAsbFj8oIQS38XUnGOpNrwBBqMSjX12s/s72-c/7.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/07/oi-dimosiografon-tis-ert-gia-to-nomoshedio-tis-neas-dimosias-radiotileorasis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/07/oi-dimosiografon-tis-ert-gia-to-nomoshedio-tis-neas-dimosias-radiotileorasis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων