Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης του Οικονομικού Απολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το Οικονομικό έτος 2012...
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 1ο Τρίμηνο 2013.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

3. Διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης του επιτοκίου και των όρων της σύμβασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

4. Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την έγκριση του έργου με τίτλο «Δυνατότητες βελτιστοποίησης της διαχείρισης της παραγωγής και της διάθεσης των οστρακοειδών στη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», (ακρωνύμιο: «SHELL_OPT»), στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 και ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως φορέα παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Εισηγητής: Ο Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γεώργιος Τσακίρης.

5. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:«Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου με την ονομασία «ΑΧΛΑΔΑ» στις θέσεις Αχλάδα- Δροσοτόπι των Δήμων Σουφλίου Π.Ε Έβρου και Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης, ισχύος 6 MW».
Εισηγήτρια: Η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κα Ευαγγελία Αγγελίδου.

6. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 20,7 MW στη θέση «Γραμματικάκι» και συνοδά έργα αυτού, εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης» της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ Α.Ε.».
Εισηγήτρια: Η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κα Ευαγγελία Αγγελίδου.

7. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 18,4 MW στη θέση «Κορφοβούνι» και συνοδά έργα αυτού, εντός των ορίων του Δ. Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου και του Δ. Αρριανών Π.Ε Ροδόπης»
Εισηγήτρια: Η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κα Ευαγγελία Αγγελίδου.

8. Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «COASTGAP» / "Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean (Παράκτια Διαχείριση και Πολιτικές Προσαρμογής)". Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης.

9. Έγκριση συμπλήρωσης των αδειών ως προς τα προς πώληση είδη, επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Σουλτάνα Σερεφιά.

10. Έγκριση κατάργησης της αριθμ.00675/2006 άδειας του κ. Απόστολου Παπανικολάου του Γεωργίου, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Σουλτάνα Σερεφιά.

11. Έγκριση κατάργησης της αριθμ.00749/2008 άδειας της κας Ιωάννας Μακρή του Ηλία, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Σουλτάνα Σερεφιά.

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 99.942,00 τ.μ. στη περιοχή «Κακόσκαλα» Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας, του κ. Φωτίου Κοντογιάννη.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 99.972,06 τ.μ. στη περιοχή «Σικκαλίνα» Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας, του κ. Φωτίου Κοντογιάννη
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

14. Έγκριση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Σουφλίου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

15. Έγκριση διαγραφής της αριθμ. 576/2007 επαγγελματικής άδειας της κας Ευστρατίας Καραγγιανίδου του Ευστρατίου, πωλητή Λαικών Αγορών της Π.Ε Εβρου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

16. Έγκριση θεώρησης της αριθμ. 846 επαγγελματικής άδειας της κας Λαμπρινής Φαλέκα του Δημητρίου, πωλητή Λαϊκών Αγορών της Π.Ε Εβρου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

17. Έγκριση θεώρησης επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών ΠΕ Έβρου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

18. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 94.227,29 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Αμπέλια) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας, της ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Αντώνιος Ματζιάρης.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων εκμετάλλευσης λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού εμβαδού 47.592,86 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Πόρτες» στην περιοχή Νικήσιανης, του Δήμου Παγγαίου, Ν. Καβάλας, της ΑΙΑΣ Α.Ε.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

20. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 24.526,11 τ.μ. στη θέση «Τσίποτσι-Σκοτεινόλακας» Δ.Κ. Θάσου του Δήμου Θάσου, Ν. Καβάλας, της «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΕ»
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Πατήρας.

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 24.526,11 τ.μ. στη θέση «Τσίποτσι - Σκοτεινόλακας» Δ.Κ. Θάσου του Δήμου Θάσου, Ν. Καβάλας, της «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΕ»
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Πατήρας.

22. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από την εκμετάλλευση του λατομείου μαρμάρων εμβαδού 30.296,00τμ που βρίσκεται στη θέση «Εμερλή» στην περιοχή του Τ.Κ. Μακρυχωρίου Δ. Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Ε. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ και ΣΙΑ Ο.Ε.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.

23. Έγκριση Τροποποίησης της αριθ. 69/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κ. Ιωάννης Τελλίδης.

24. Έγκριση Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων και της εταιρείας «Θέμις Κατασκευαστική» του έργου "Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Νομού Έβρου".
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαρία Γκουγκουσκίδου.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8333,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3256,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,673,Δράμα,114,Έβρος,18142,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2486,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1450,Ελλάδα,1295,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,726,Ιστορία,225,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,412,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3819,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6077,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,40,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1062,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης
http://4.bp.blogspot.com/-6ncITmGbvTE/UUkdba8wnzI/AAAAAAAA0Hs/-ANNFoMwFe0/s200/perif3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6ncITmGbvTE/UUkdba8wnzI/AAAAAAAA0Hs/-ANNFoMwFe0/s72-c/perif3.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/04/synedriazei-ti-deftera-to-ps-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/04/synedriazei-ti-deftera-to-ps-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων