Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Τη Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Τη Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κατά το 4ο Τρίμηνο 2012...
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης κ. Εξάρχου Τρύφων.

2. Έγκριση 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, της Περιφέρειας Ανατοίκής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης κ. Εξάρχου Τρίφων.

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αγωγός φυσικού αερίου διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας και συνοδευτικές εγκαταστάσεις».
Εισηγητής: Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Λαζαρίδης Νικόλαος.

4. Έγκριση τροποποίηση της από 24-5-2012 Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας με το Δ.Π.Θ. για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Εισηγητής: Ο Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, κ. Τσακίρης Γεώργιος.

5. Έγκριση παραχώρησης σκάφους στο Υπολιμεναρχείο Πόρτο Λάγους.
Εισηγητής: ο Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, κ. Τσακίρης Γεώργιος.

6. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υφιστάμενο αρδευτικό έργο με ανοιχτούς αγωγούς του ΤΟΕΒ Ιάσμου) του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Zηκόπουλος Κωνσταντίνος.

7. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Ανόρυξη γεώτρησης, ύδρευσης Κοπτερού) του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Zηκόπουλος Κωνσταντίνος.

8. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Ανόρυξη και Αξιοποίηση Αρδευτικές γεώτρησης της ομάδας του Κουρκούτα Νικολάου στην περιοχή Γλυφάδας) του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Zηκόπουλος Κωνσταντίνος.

9. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Ανανέωση άδειας χρήσης αρδευτικού νερού γεώτρησης στον αναδασμό Ν. Καλλίστης) του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης από την κα Γκορίδου Ιωάννα.
Εισηγητής: Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Zηκόπουλος Κωνσταντίνος.

10. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Ανανέωση άδειας χρήσης αρδευτικού νερού γεώτρησης στον αναδασμό Μεσσούνης) του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης από την κα Γκορίδου Ιωάννα.
Εισηγητής: Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Zηκόπουλος Κωνσταντίνος.

11. Έγκριση α) μεταβίβασης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης, λόγω διακοπής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας β) τροποποίηση χορηγηθείσας επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης ως προς τα πωλούμενα είδη, και γ) οριστική διαγραφή αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης, λόγω διακοπής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Ροδόπης κ. Δελίδης Παντελής.

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή Πρόσβασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) στην Παραλία Κεραμωτής του Δ. Νέστου».
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαλδαρίδης Ανατσάσιος.

13. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης / Π.Ε. Δράμας και του Δήμου Δοξάτου, για την υλοποίηση του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο Φτελιάς», το οποίο είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κεφαλίδου Ανδρονίκη.

14. Θέματα λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Σερεφιά Σουλτάνα

15. Θέματα λαϊκών αγορών της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κανελάκης Ιωάννης.

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 72.762,15 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Βώλακα (θέση Καλλίδρομον) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας του Κοντογιάννη Φώτιου του Αστερίου.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος.

17. Γνωμοδότηση επί του αιτήματος του κ. Καμπάκα Βασιλειου για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και Τροφίμων στο Ν. Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαραγκού Γεωργία.

18. Συμπλήρωση της αρ. 458/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Βαβίας Σταύρος.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8333,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3256,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,673,Δράμα,114,Έβρος,18142,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2486,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1450,Ελλάδα,1295,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,726,Ιστορία,225,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,412,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3819,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6077,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,40,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1062,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s200/periferiako.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s72-c/periferiako.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/02/synedriazei-tin-tetarti-to-p.s.-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/02/synedriazei-tin-tetarti-to-p.s.-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων