Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγητής: κ. Μακρή Αικ)...

3. Δαπάνες Γραφείου Εθελοντισμού (Εισηγητής: κ. Μακρή Αικ).

4. Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2012 (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

5. Επιμήκυνση αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων με Τ.Π κ Δ. (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

6. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόμενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

7. Επιστροφή χρημάτων στον ΧΑΡΑΝΑ ΠΕΤΡΟ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, από παραβάσεις Κ.Ο.Κ» (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

8. Συναίνεση του Δήμου Αλεξ/πολης για την παραχώρηση χώρου στη ΔΕΔΔΗΕ Αλεξ/πολης για εγκατάσταση Υ/Σ compact εδάφους (Εισηγητής: κ. Ξανθόπουλος Χρ).

9. Παραχώρηση της αίθουσας του πολιτιστικού Κέντρου Απαλού στο Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Απαλού «ΦΑΡΟΣ» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

10. Παραχώρηση της αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Μαΐστρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαΐστρου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

11. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών του κ. Μαργαριτίδη Απόστολο του Ιωάννη (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

12. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών του κ. Χατζηγεωργίου Ανέστη (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

13. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών του κ. Καραμπαϊράμ Ντουργάϊ του Σαλήμ (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

14. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών του κ. Τσαλκίδη Γεωργίου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

15. Ονοματοδοσία 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης ως «ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΕΙΟΣ 1ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

16. Έγκριση τελικών όρων Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΟΛΑ Α.Ε. και Δήμου Αλεξανδρούπολης για την Ανάπλαση της Δυτική Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

17. Έγκριση της 252/2012 Απόφασης Οικονομικής επιτροπής που αφορά τον Εξώδικο Συμβιβασμό Τσακίρη Άννα κ.λ.π. 12 (Εισηγητής: κ. Μπίκος Μ).

18. Έγκριση Δαπάνης Διοικητικής μέριμνας η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στις 27 Αυγούστου 2012 στη περιοχή Κίρκης, χαρακτηρισμός συμβάντος ως «τοπική καταστροφή μικρής έντασης» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

19. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπησης και συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην συνάντηση εργασίας στις 28-30/11/2012 στο εξωτερικό (Bari – Ιταλία), της εγκεκριμένης πρότασης «CULTTOUR» με τίτλο "Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού" (“Cultural garden heritage as focal points for sustainable tourism”) στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013» (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

20. Έγκριση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξανδρούπολης Έτους 2013 (Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ).

21. Τροποποίηση της 244/2012 που αφορά την σύνταξη νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημ. Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θεοδ).

22. Έγκριση καταστατικού της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «Δίκτυο Ελληνικών Δήμων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και τον Διακριτικό Τίτλο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων (Εισηγητής: Φαλέκας Ι).

23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ).

24. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (συμπληρωματική σύμβαση) του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ανατολικής Θράκης» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ).

25. Έγκριση υποκατάστασης του συναναδόχου της μελέτης: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Αλεξανδρούπολης», κ. Σακελλαριάδου Ελένης. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ).

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Δημιουργία πάρκου αναψυχής και περιπάτου στο Ο.Τ. 620Α». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ).

27. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ).

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Κατασκευή έργου υποδομής για την Βιοκαλλιέργεια» (Εισηγ. Παπαντωνίου Ι).

29. Παραλαβή μελέτης τοπογραφικών εργασιών κοινωφελών εκτάσεων. (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ).

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Πέπλου» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ).

31 Εξέταση Αίτησης του κ. Κουϊνέλη Ιωάννη για έγκριση εργασιών έμπροσθεν του Καταστήματός του (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

32. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και καθορισμός όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Πυλαίας (Εισηγητής: κ. Γκότσης Ν).

33. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και καθορισμός όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Καβησού (Εισηγητής: κ. Γκότσης Ν).

34. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και καθορισμός όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αρδανίου (Εισηγητής: κ. Γκότσης Ν).

35. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2012 (Εισηγητής: κ. Ζιώγας Χρ).

36. Τροποποίηση της 212/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Θυμιανίδης Κ).

37. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγητής: Ουζουνίδης Γ).

38. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

39. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγητής: Ξανθόπουλος Χρ).

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8334,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3256,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,675,Δράμα,114,Έβρος,18145,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2487,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1451,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,727,Ιστορία,226,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3820,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6079,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,41,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1063,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
http://2.bp.blogspot.com/-pFPNWdzcQ0k/TysrNgbe8gI/AAAAAAAAMgU/WFUckrpv_pA/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-pFPNWdzcQ0k/TysrNgbe8gI/AAAAAAAAMgU/WFUckrpv_pA/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/12/synedriazei-to-d.s.-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/12/synedriazei-to-d.s.-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων