Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ

Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 19η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 19η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής... Περιόδου 2014-2020.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περ/ντος και Υποδομών, κ. Καλούδης Κων/νος.

2. Τροποποίηση 6η του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού της Π.Α.Μ-Θ, κ. Εξάρχου Τρύφων.

3. Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 3ο Τρίμηνο 2012.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού της Π.Α.Μ-Θ, κ. Εξάρχου Τρύφων.

4. Τροποποίηση 5η του Τεχνικού Προγράμματος ΠΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Καλούδης Κωνσταντίνος.

5. Τροποποίηση Οργανισμού Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ, κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος.

6. Μερική τροποποίηση της με αριθμό: 213/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των εδρών Ε.Δ.Χ. στην Π.Ε. Καβάλας, στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας, κ. Γρανάς Αρχέλαος.

7. Υποβολή τεσσάρων προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στην 3η Πρόσκληση του «Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», καθώς και στις προσκλήσεις των ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και ΓΔ Επιχειρηματικότητας και Βιομηχανίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαπών» που προτείνεται από το Δήμο Μαρωνείας - Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος κσι Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Λαζαρίδης Νικόλαος.

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Σιδ/κή σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας (Νέα Καρβάλη)».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας, κ. Αρχέλαος Γρανάς.

10. Πετρέλαιο θέρμανσης, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.
Εισηγητής: Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Τρέλλης Χρήστος και Χαρίτου Δημήτριος.

11. Παροχή γνώμης Περιφερειακού Συμβουλίου σε αίτηση της εταιρείας «ΒRΙΤΕ HELLAS Α.Ε» για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου του υπουργείου στην Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας, κ. Ζιμπίδης Γεώργιος.

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Περιμετρική οδός Καβάλας από Χ.Θ. 2+100 έως 8+000», της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού – Τουρισμού, κ. Κωνσταντίνος Παπακοσμάς.

13. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, Δαμιανίδης Παύλος.

14. Τροποποίηση της από 2 Απριλίου 2012 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (πρώην ΥΠ.ΠΟ.Τ.) και της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες στο αρχαίο θέατρο Αβδήρων» (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – κωδ.έργου 113602020), ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο και τη λήξη ισχύος της.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης, κ. Καραλίδης Φώτιος.

15. Απαγορεύσεις αλιείας στα ορεινά υδατορέματα του ποταμού Νέστου Π.Ε. Δράμας και στον ποταμό Αγγίτη, καθώς και στους παραποτάμους και στα αρδευτικά κανάλια του.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.

16. Παραίτηση Περιφερειακού Συμβούλου από τη θέση του εκπροσώπου της ΠΑΜΘ στη Γενική Συνέλευση του, υπό εκκαθάριση, ΚΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ, και αντικατάστασή του.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.

17. Συμπλήρωση της 272/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Κεφαλίδου Ανδρονίκη.

18. Παραίτηση Περιφερειακού Συμβούλου από εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην Γεν. Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ και αντικατάστασή του.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.

19. Ένδικα μέσα κατά διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κα Νικολάου Γεωργία.

20. Ένδικα μέσα κατά διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Διδυμοτείχου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κα Νικολάου Γεωργία.

21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο εγκατεστημένης ισχύος 0,99 MW» της εταιρίας «FOSTA Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγρόκτημα Φιλίππων του Δήμου Καβάλας, Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος.

22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε τάφρο» στην περιοχή Νέας Κώμης του Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ ΑΕ» καθώς και για την αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης (ως συνοδό έργο) στο αγροτεμάχιο 38 για την κάλυψη των αναγκών της ιχθυοτροφικής μονάδος.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος.

23. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, του Δήμου Παγγαίου, για την άδεια χρήσης νερού τριών (3) υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων στη θέση «Μαρμαρά» στην περιοχή Ακροποτάμου, Δήμου Παγγαίου, Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γερομάρκος Γεώργιος.

24. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Συνεκμετάλλευση δύο όμορων λατομείων μαρμάρων συνολικής έκτασης 88.649,5τ.μ. και των συνοδών αυτών έργων στη θέση "Μπιρμπίλη" του Δ. Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Ικτίνος Ελλάς Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γερομάρκος Γεώργιος.

25. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος 999 kW, στην περιοχή Μαγικού, θέση Αγκαθότοπος - Γκιρένια του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης» της εταιρείας EuroEnergy Biogas Xanthi Limited.
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Μαραγκού Γεωργία.

26. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός - Οικισμός Πηγαδίων», της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Χαϊτίδης Δημήτριος.

27. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βελτίωση και αναβάθμιση συστήματος υδροδότησης Δήμου Ξάνθης, από γεωτρήσεις Κιμμερίων στο αντλιοστάσιο Δροσερού», της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Χαϊτίδης Δημήτριος.

28. Τροποποιημένη προγραμματική Σύμβαση της Πράξης «Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό Λιμάνι Καβάλας».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας, κ. Γρανάς Αρχέλαος.

29. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Π.Σ. ΠΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβούλιου ΠΑΜΘ, κ. Μιχαηλίδης Κων/νος.

30. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, της εταιρείας Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Κ. ΠΑΠΠΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 35.407,05 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ματζιάρης Αντώνιος.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8334,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3256,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,675,Δράμα,114,Έβρος,18145,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2487,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1451,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,727,Ιστορία,226,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3820,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6079,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,41,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1063,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 19η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s200/periferiako.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s72-c/periferiako.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/10/synedriazei-tin-triti-to-p.s.-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/10/synedriazei-tin-triti-to-p.s.-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων