Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ

Την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης του Οικονομικού Έτους 2012...
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΑΜΘ κ. Τρύφων Εξάρχου.

2. 4η τροποποίηση προγράμματος Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ.
Εισηγητής: κα Παρασκευή Χουρίδη, Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ/ντος και Υποδομών.

3. Γνωμάτευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την τροποποίηση της 448/27-06-2011 ΑΕΠΟ της εταιρίας «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ», Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Αθανάσιος Κιοσές.

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 250Kw», από την εταιρεία με διακριτό τίτλο «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.» που πρόκειται να ιδρυθεί στην κτηματική περιοχή Αγ. Θεοδώρων του Δ. Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Αθανάσιος Κιοσές.

5. Έγκριση όρων παραχώρησης χρήσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης της έκτασης και των επ’ αυτής εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και ορισμός νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παραχώρησης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

6. Θεσμοθέτηση Ημέρας Μνήμης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

7. Παροχή γνώμης Περιφερειακού Συμβουλίου επί αίτησης της «ΑΣΤΡΙΔΗΣ Π.- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε.» για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του αριθμ. 1084 κοινοχρήστου τεμαχίου Σ.Δ. 1999 αγρ/τος Μοναστηρακίου, Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Γεώργιος Ούστογλου.

8. Αντιμετώπιση και επίλυση εκκρεμών υποθέσεων θεωρήσεων επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Σερεφιά Σουλτάνα.

9. Θέματα λαϊκής αγοράς Ξάνθης (μεταβιβάσεις άδειων, χορήγησης θέσεων, παραιτήσεις αδειών επαγγελματικών πωλητών) της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Σερεφιά Σουλτάνα.

10. Έγκριση θεώρησης και ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Ιωάννης.

11. Τοποθέτηση των πωλητών στις λαϊκές αγορές Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Ιωάννης.

12. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Ν. Ροδόπης από το Μητρώο Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Ροδόπης, λόγω διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητάς του.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιακήρ Αϊχάν.

13. Προγραμματική Σύμβαση με το Δ.Π.Θ. για το έργο με τίτλο: «Διαχείριση επιφανειακών νερών της ευρύτερης περιοχής του Ανατολικού Δέλτα του Ποταμού Νέστου, της Π.Ε. Ξάνθης, για τη βέλτιστη ικανοποίηση αρδευτικών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών».
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Μαραγκού Γεωργία.

14. Γνωμάτευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που αφορά δραστηριότητα «Απορρύπανση και Διάλυση Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής), Ανακύκλωση Μεταλλικών και Μη απορριμμάτων, Αποθήκευση και Μεταφόρτωση Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», ιδιοκτησίας της «ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», στο Δωρικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαβίας Σταύρος.

15. Γνωμάτευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, μετά από κτιριακή και μηχανολογική επέκταση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής μονωτικών και πλαστικών προϊόντων με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΒΙΣ Α.Ε», του Δήμου Σουφλίου, της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γκουγκουσκίδου Μαρία.

16. Γνωμάτευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο της «ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου (παράταση) έκτασης 25.661,50 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Γρανίτη (θέση Δροσερό Ρέμα) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Τελλίδης.

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου αντιπυρικής προστασίας Γ΄ κατηγορίας – Γέφυρα Παπάδων – Πέρασμα Τμ. 1ο», της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

18. Γνωμάτευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Έρευνα Λατομικού Χώρου Σχιστολίθων εμβαδού 35.676,46τ.μ., της Ματούζης Γ. - Ηλιάδης Γ., στη θέση «Φεγγάρι» της τοπικής κοινότητας Μαριών του Δ. Θάσου, Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Πατήρας.

19. Γνωμάτευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Έρευνα Λατομικού Χώρου Σχιστολίθων εμβαδού 25.282,02 τ.μ., της Ματούζης Γ. - Ηλιάδης Γ., στη θέση «Φεγγάρι» της τοπικής κοινότητας Μαριών του Δ. Θάσου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Πατήρας.

20. Γνωμάτευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,75 MW» της εταιρείας «ABDERA ENERGY LTD» στη θέση «Ναιόμπαση» του Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτριος Χαϊτίδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνωΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8052,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2985,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3120,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,801,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,90,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,651,Δράμα,114,Έβρος,17706,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2421,Εκκλησία,1191,Εκπαίδευση,1392,Ελλάδα,1273,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,21,Εργασιακά,274,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,683,Ιστορία,215,Καβάλα,182,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,203,Οικολογία,327,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1386,Πανταζίδου,159,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,403,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3719,Πολιτική,1435,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5910,Ροδόπη,390,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,501,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,298,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,407,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1033,Φέρες,377,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s200/periferiako.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s72-c/periferiako.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/09/synedriazei-to-p.s.-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/09/synedriazei-to-p.s.-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων