Επιτέλους! Αστυνομία για την προστασία του πολίτη

του Νίκου Παπανικολόπουλου

"Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την δημιουργία της ΕΛ.ΑΣ, το 1984 (συγχώνευση της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων με το Ν.1481/1984) μέχρι και σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, περισσότεροι από 110 αστυνομικοί."

Υποχρεωτική φρούρηση μόνο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό καθώς και στους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς...
Μείωση του αριθμού των αστυνομικών που διατίθενται για την ασφάλεια των υπουργών και των αρχηγών των κομμάτων της Βουλής, και κατάργηση της "συνοδείας ασφαλείας" σε βουλευτές, ευρωβουλευτές και περιφερειάρχες… Οι αστυνομικοί που διατίθενται σε μη θεσμικά πρόσωπα, μειώνονται κατά τρεις, ενώ περιορίζεται στους δύο από έξι μήνες η περίοδος διάθεσής των σε πρώην υπουργούς, μετά τη λήξη της θητείας τους… Η προστασία του εσωτερικού χώρου της Βουλής πρόκειται να ανατεθεί σε εταιρεία ιδιωτικής φύλαξης, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. θα συνεχίσει τη φρούρηση στον περιμετρικό χώρο του κοινοβουλίου

Αυτές είναι οι βασικές θέσεις του υπό έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, για την υλοποίηση της εξαγγελίας την 30-7-2012, του υπουργού Δημόσιας Τάξης περί αποδέσμευσης 1.500 αστυνομικών, 100 οχημάτων και 60 μοτοσικλετών από τη φύλαξη ειδικών στόχων, προκειμένου να διατεθούν για τις αυξημένες ανάγκες της αστυνόμευσης.

Στα πλαίσια αυτά τις προσεχείς ημέρες η Θράκη πρόκειται να ενισχυθεί με 1.881 συνοριοφύλακες.

Πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί, ιδιαίτερα στις μέρες, με αφορμή την αύξηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες. Η οικονομική κρίση και η λαθρομετανάστευση έχει επιδεινώσει το πρόβλημα. Πολλοί είναι οι πολίτες που θεωρούν ότι πλέον οι αστυνομικοί δεν προστατεύουν τον απλό πολίτη αλλά τους πολιτικούς και τους επώνυμους πολίτες. Με αφορμή τις προαναφερθείσες αλλαγές να δούμε τι ακριβώς ισχύει μέχρι σήμερα.

Η ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με το τελευταίο νομοθέτημα, το Π.Δ 84/2011, παρέχει υποχρεωτικά συνοδείες ασφαλείας για την προστασία συγκεκριμένων προσώπων. Τα πρόσωπα αυτά, είναι:
 • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της οικογενείας του.
 • Οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Δημοκρατίας, από 9-6-1975 και μετά.
 • Ο Πρωθυπουργός.
 • Οι πρώην Πρωθυπουργοί.
 • Ο Πρόεδρος της Βουλής.
 • Τα μέλη της Κυβέρνησης.
 • Οι Αρχηγοί των κομμάτων της Βουλής.
 • Οι ευρωβουλευτές, βουλευτές και περιφερειάρχες.
 • Τα επίσημα πρόσωπα ξένων Κρατών, όταν επισκέπτονται τη χώρα μας.
 • Οι Πρόεδροι του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
 • Οι Εισαγγελείς, Ανακριτές και Δικαστές όταν χειρίζονται ειδικές υποθέσεις, μετά από αίτημα του αρμοδίου Εισαγγελέα Εφετών.
 • Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν ειδικοί λόγοι, με απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Στην απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των διατιθεμένων αστυνομικών και μέσων.

Η ασφάλεια των παραπάνω προσώπων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. ακόμη και σε χώρους ( πχ λιμάνια, πλοία κλπ) όπου η τοπική αστυνομική αρμοδιότητα ανήκει στο Λιμενικό Σώμα (άρθρο 4 Ν.Δ 444/1970).

Για την ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής ισχύουν ειδικές διατάξεις και δεν υπάρχει ανώτατο όριο διατιθέμενων αστυνομικών και μέσων ( Π.Δ 30/2005).

Για άλλες κατηγορίες ατόμων, με θεσμική ιδιότητα, υπάρχει, κατά περίπτωση (ΠΔ 52/2008), ανώτατο όριο διατιθεμένων αστυνομικών και μέσων:

50 αστυνομικοί, 4 συνοδευτικά αυτοκίνητα και 4 μοτοσυκλέτες, για τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
20 αστυνομικοί, 2 συνοδευτικά αυτοκίνητα και 2 μοτοσυκλέτες, για τους Αρχηγούς των άλλων κομμάτων της Βουλής.
8 αστυνομικοί, 1 συνοδευτικό αυτοκίνητο και 1 μοτοσυκλέτα, για τους Υπουργούς.
8 αστυνομικοί, για τους πρώην Πρωθυπουργούς.
6 αστυνομικοί και 1 συνοδευτικό αυτοκίνητο, για τους
Αναπληρωτές Υπουργούς.
4 αστυνομικοί και 1 συνοδευτικό αυτοκίνητο, για τους Προέδρους του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4 αστυνομικοί για τους Υφυπουργούς.
2 αστυνομικοί και 1 συνοδευτικό αυτοκίνητο, για τους Προϊσταμένους Πρωτοδικείου, Εφετείου και Εισαγγελίας Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Τους Εισαγγελείς, Ανακριτές και Δικαστές όταν χειρίζονται ειδικές υποθέσεις. Τους διπλωμάτες, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
2 αστυνομικοί για τους Ευρωβουλευτές, Βουλευτές και Περιφερειάρχες.

Κανένας, πλην της πολίτικης και στρατιωτικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ, δεν γνωρίζει πόσα είναι τα πρόσωπα αυτά, τα οποία δεν έχουν κάποια από τις προαναφερθείσες θεσμικές ιδιότητες, αλλά «για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφαλείας» καθώς και πόσοι αστυνομικοί έχουν διατεθεί για τη συνοδεία ασφαλείας τους.

Το Μάρτιο του 2009 είχε δημοσιευτεί, στον αθηναϊκό τύπο, λίστα με 123 μη θεσμικά πρόσωπα στα όποια είχαν διατεθεί από το κράτος Αστυνομικοί για να τους φυλάνε! Για τα αναφερθέντα πρόσωπα, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πρώην πολιτικούς κλπ, σε σχετική συζήτηση στη Βουλή, ο αρμόδιος υπουργός, επικαλούμενος λογούς ασφαλείας, δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε το δημοσίευμα.

Το κράτος, δειλά-δειλά το 1997, με το Ν. 2518/1997, άρχισε να αντιμετωπίζει το θέμα των «ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας» για την προστασία των μη θεσμικών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να θίγονται οι αρμοδιότητες των κρατικών αρχών στους τομείς αυτούς.

Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, αν και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών», έχρηζε περαιτέρω βελτίωσης.

Όλοι οι πολίτες, επώνυμοι και ανώνυμοι, σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 4), είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

Συνεπώς και το Κράτος, οφείλει να παρέχει, ανεξαιρέτως σε όλους, ισότιμη ασφάλεια και προστασία.

Ευελπιστούμε, το καταρτιζόμενο νέο Προεδρικό Διάταγμα να διορθώσει πολλά από τα κακώς κείμενα.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Υποναύαρχος ΛΣ (ε.α.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8661,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3029,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3350,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,708,Δράμα,117,Έβρος,18637,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2607,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3912,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,14,Πρώτο Θέμα,6225,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Επιτέλους! Αστυνομία για την προστασία του πολίτη
Επιτέλους! Αστυνομία για την προστασία του πολίτη
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbMSzrN92YOGLSOSV-WDTVz38ql7T9UKV_r0zaf3osoGtfSmjPWBlO5m61lUlTv27B77CDuQvMSof7FHZECt6TFeCO55cE8jpbMlm14khUOCUsrYO3bEGmIXfzLfz5EgAoAjC6_B6hKAg/s200/d3.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbMSzrN92YOGLSOSV-WDTVz38ql7T9UKV_r0zaf3osoGtfSmjPWBlO5m61lUlTv27B77CDuQvMSof7FHZECt6TFeCO55cE8jpbMlm14khUOCUsrYO3bEGmIXfzLfz5EgAoAjC6_B6hKAg/s72-c/d3.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/08/blog-post_3918.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/08/blog-post_3918.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων