Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με αποκλειστικό θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, αποτελέσματα και έκθεση της χρήσεως 2011, με Εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ. Χρυσόστομο Ξανθόπουλο.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα... παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ: κ. Μακρή Αικ.).

3. Έγκριση Δαπανών Γραφείο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ (Εισηγ: κ. Μακρή Αικ.).

4. Ενημέρωση περί της πορείας Εκκαθάρισης της ΔΕΠΕΑ από τους εκκαθαριστές της (Εισηγ: Ξανθόπουλος Χρ.).

5. Επιλογή Υδρονομέων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

6. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012 (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

7. Αποδοχή όρων λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου ύψους 217.427,76 ευρώ από το ΤΠκΔ (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

8. Αποδοχή όρων λήψης τοκοχρεωλυτικού δσνείου, ύψους 708.072,24 ευρώ από το ΤΠκΔ (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

9. Διαγραφή οφειλών τέλους Ακαθ. Εσόδων (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

10. Ανανέωση συνδρομών Εφημερίδων – Περιοδικών (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

11. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

12. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους για τέλη Λαϊκής Αγοράς (Καλτάκη…) (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

13. Διαγραφή βεβαιωθεισών οφειλών από πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ,).

14. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισήγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

15. Έγκριση του αριθμ 9/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

16. Χορήγηση επιπλέον δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης δραστηριότητας από παραγωγούς (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

17. Έγκριση ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καλαμπόκια) με τη χρήση πάγκου στον ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην προέκταση της οδού Κύπρου. (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος).

18. Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –ΚΑΝΤΙΝΑΣ– στον ΛΟΓΑΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΣΧΑΛΗ που βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση, στην Αλεξ/πολη στην περιοχή Κ.Ε.Γ.Ε. (κατέυθυνση προς Λιιμάνι - ξύλινο σπίτι). (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

19. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

20. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ κοινωνικών βοηθειών (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

21. Παραχώρηση χρήσης χώρου συνολικού εμβαδού 6 m2 το Σάββατο 28 Ιουλίου επί της πλατείας Φάρου, στην Εταιρεία «ΕΥΖΗΝ Α.Ε» για τοποθέτηση οχήματος τύπου MINI VAN με σκοπό την ενημέρωση συνδρομητών εταιρείας της κινητής τηλεφωνίας VODAFONE (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

22. Παραχώρηση χρήσης τμήματος της παραλιακής οδού (Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου) για την διεξαγωγή του 21ου Φεστιβάλ Βιβλίου. (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

23. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

24. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης – Θεματική Προτεραιότητα 61» (Εισηγ: κ. Γιαννέλος Θεόδωρος).

25. Έγκριση παράτασης της η Σύμβασης «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αν.).

26. Κατασκευή ανεμοφρακτών σε καταστήματα Καφέ και Εστίασης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

27. Ονομασία Παιδικής Χαράς στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας (Εισηγ: κ. Δήμαρχος).

28. Διοργάνωση από το Δήμο μας Διεθνούς Αεροπορικής συνάντησης και Air Show (Εισηγ: κ. Δήμαρχος).

29. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα που αφορούν Δημοτικά Τέλη (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. ( Εισηγ: Φαλέκας Ι.).

30. Κατάργηση Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Έβρου του Εθνικού Υγροβιότοπου Πάρκου Δέλτα Έβρου ( Εισηγ: κ. Τερζής Επ.).

31. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Εισηγ: κ. Ζητάκης Π.).

32. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγ: Ουζουνίδης Γ.).

33. Αίτηση της «Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΣΙΑ» περί συμβιβασμού επί της αγωγής της στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ που συζητείται κατόπιν αναβολής στις 25-09-2012 (Εισηγ: Παπατζελίδης Δημ.).

34. Άσκηση ή μη ανακοπής ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 62/2012 Δ.Π. Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης επί της αίτησης «Κ/ΞΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΤΕ» ΚΑΤΑ Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ: Παπατζελίδης Δημ.).

35. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (ανακοπή) κατά διαταγών Πληρωμής («ΑΚΜΩΝ»… «ΑΦΟΙ ΜΟΛΑΔΟΥ Ο.Ε.»).( Εισηγ: Παπατζελίδης Δημ.).

36. Αλλαγή ονόματος σε πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (Εισηγ: κ. Μικέδη – Νικολάου Πηνελόπη).

37. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.).

38. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων έναντι αεροδρομίου» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Επισκευή περίφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β΄ κοιμητηρίου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

40. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

41. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου: «Αποκατάσταση Καπνομάγαζου». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

42. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ. του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Ιτέας». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

43. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Ιτέας». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.).

44. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης για την σύνταξη της μελέτης: «Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. Μαστορόπουλος Δ.).

45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού κολυμβητηρίου» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.).

46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση μπαζότοπων Άβαντα» (Εισηγ. Αδαμάκης Φ.).

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2047,Αλεξανδρούπολη,8565,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3021,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3321,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18480,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2568,Εκκλησία,1235,Εκπαίδευση,1500,Ελλάδα,1313,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,634,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,59,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,328,Θράκη,755,Ιστορία,231,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,588,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1504,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3893,Πολιτική,1487,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6176,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,67,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης
Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/07/blog-post_8796.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/07/blog-post_8796.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων