Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 25 Απριλίου και ώρα 15.30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 265/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση συνομολόγησης δανείου ποσού 980.000 ευρώ για την αποπεράτωση του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης». (εισηγ.. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

3. Συμμετοχή του Δήμου στη διαδικασία προς την Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. ως διαχειρίστριας της περιουσίας της αλλαντοβιομηχανίας Θράκης Α.Ε. Φερών, στη εκποίηση του ακινήτου 1.196 τ.μ. μετά των εν αυτώ κτισμάτων του εργοστασίου σύμφωνα με την ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 6Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της ως άνω διαχειρίστριας και εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο για τη συμμετοχή και προσφορά ενώπιον της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. στις 16/5/2012. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

4. Λήψη εγγυητικής 500.000 ευρώ από την Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου για την συμμετοχή μας στην απόκτησή του εργοστασίου της αλλαντοβιομηχανίας Θράκης Α.Ε. (Εισηγ. κ.Δήμαρχος).

5. Συνομολόγηση δανείου ύψους 2.000.000 ευρώ που θ’ αποτελέσει την Α' προσφορά του Δήμου προς την διαχειρίστρια Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ για την απόκτηση του εργοστασίου αλλαντοβιομηχανίας Θράκης μετά του περιβάλλοντος χώρου ήτοι 1.196 τ.μ. στις Φέρες. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

6. Ανάθεση σύμβασης έργου στον Διευθυντή της Φιλαρμονικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης (κ. Δήμαρχος).

7. Λήψη απόφασης για την διακοπή εργασιών της επιχείρησης Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ» (Α.Δ.Σ. 398/2001), (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

8. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου, υπαλλήλου της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

9. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ: κ.Ξανθόπουλος Χρ.).

10. Έγκριση δαπανών δράσεων ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. (εισηγ. κ. Μακρή).

11. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2012» (Εισηγ: κ. Μακρή).

12. Εξέταση αίτησης Παπαδόπουλου Νικολάου του Ηλία. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

13. Μίσθωση έκτασης από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή Αγίας Παρασκευής Μάκρης, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

14. Έγκριση των αριθμ. 6 και 8/2012 πρακτικών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

15. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) υποτρόφου του κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

16. Έγκριση Ισολογισμού & Απολογισμού έτους 2011 του Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012 του Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου και Χαρίκλειας. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

18. Διαγραφής οφειλής τελών Λαϊκής Αγοράς. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

19. Ανάκληση της αριθ. 59/24.02.2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Λαϊκών Αγορών». (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

20. Ανάκληση της αριθ. 129/21.03.2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Περί συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παραγωγών και Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών». (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

21. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών ( Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

22. Επιστροφή χρημάτων σε Γκουντιλούδη Παναγιώτη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

23. Διαγραφή Οφειλών από Παραβάσεις ΚΟΚ (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

24. Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα που αφορούν Δημοτικά Τέλη (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στου λογαριασμούς της ΔΕΗ. (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος)/

25. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και των τμημάτων ένταξης Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, προϋπολογισμού 346.350,78 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό» (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

26. Έγκριση Πρακτικών για την ανάδειξη επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος).

27. Έκθεση Εξόδων-Εσόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2012 (Εισηγ. Κατσιάνης Αθ.).

28. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του ΑΠΟΚΔΑ Περί συνομολόγησης δανείου ύψους 500.000 ευρώ για την αποπληρωμή οφειλών παλαιότερων χρήσεων και παροχή εγγύησης από το Δήμο. (Εισηγητής κ. Ζιώγας Χρ.).

29. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά διαταγή πληρωμής [1. Τσακιρούδης Γεώργιος … 9]( Εισηγ. κ. Παπατζελίδης).

30. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) (Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παν.).

31. Έγκριση της αριθ. 45/2012 και 15/2011 αποφάσεων Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, «Καθορισμός Τροφείων Παιδικών Σταθμών». (Εισηγητης: κ. Ζητάκης Παν.).

32. Έγκριση της αριθ. 56/2011 Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ «Καθορισμός ποσού για την εγγραφή - ετήσια εισφορά στα μέλη του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας (πρώην ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης). (Εισηγητής: κ. Ζητάκης Παν.).

33. Οικονομική Ενίσχυση Ενδεούς - Πυροπαθούς Δημότη (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.).

34. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με ΟΑΕΔ για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Φερών.( Εισηγ. κ. Γκότση Ν.).

35. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στους Τσιουτσιούρη Θεοδώρο του Δημητρίου και Τσιουτσιούρη Ιωσήφ του Δημητρίου (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.).

36. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του αριθμ. 99 αγροτεμαχίου, έκτασης 9.100 τ.μ. στην περιοχή «ΚΑΡΥΔΟΤΟΠΟΣ» Αρδανίου και του αριθμ. 1361 αγροτεμαχίου έκτασης 3.000 τ.μ. στην περιοχή «Μικρό Λιβάδι» Αρδανίου (Εισηγ: Γκότσης Ν.).

37. Θέσπιση Μεταλλίου Τιμής (Εισήγ: κ. Δήμαρχος).

38. Μετάβαση Δημάρχου και Γεν.Γραμματέα στην Τουρκία για συμμετοχή στις εργασίες «Ελληνοτουρκική - Αυτοδιοικητική Συνεργασία» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

39. Έγκριση Ονοματοδοσίας Αίθουσας (πρώην Κέντρου Νεότητας - ΕΑΚ) ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΤΖΗ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

40. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην συνάντηση εργασίας στις 26/04/2012 στο εξωτερικό (Βουλγαρία Dimitrovgrand), στα πλαίσια του έργου «CYNOLOGY CENTER» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός).

41. Έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην εγκεκριμένη πρόταση «CULTTOUR» με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού» (“Cultural garden heritage as focal points for systainable tourism”) στο πλαίσιο του Προγράμματος Νοτιοαναταλική Ευρώπη 2007-2013 και συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας στις 03-04/05/2012 στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Veliko Tirnovo). (Εισηγ. κ. Βαμβακερός).

42. Έγκριση Συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ’ αριθμ 75 της ΕΔΑ ΠΑΜΘ (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) (Εισηγ. κ. Βαμβακερός).

43. Έγκριση συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ’ αριθμ 75 της ΕΔΑ ΠΑΜΘ (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) (Εισηγ. κ. Βαμβακερός).

44. Έγκριση συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΙΝ.Ε.ΕΜ.» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της υπ’ αριθμ 75 της ΕΑΔ ΠΑΜΘ (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) (Εισηγ. κ. Βαμβακερός).

45. Συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής των σπιτιών Πολιτισμού στον οικισμό ΠΑΛΑΓΙΑΣ. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος).

46. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.).

47. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και δαπάνης κατασκευής του υποέργου 2: Μετατόπιση δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (δίκτυο ύδρευσης) του έργου: «Κατασκευή παράπλευρων δρόμων Εγνατίας Φερών (χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013)» (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.).

48. Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικατερίνη).

49. Έγκριση τροποποίησης του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπλασης του Δήμου Αλεξ/πολης ΟΣΑΑ με ένταξη του έργου: «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη». (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικατερίνη).

50. Έγκριση χορήγηση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για την δημιουργία Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικατερίνη).

51. Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου: «Επέκταση περίφραξης νεκροταφείου και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Αισύμης». (Εισηγ: κ. Μπρίκα Αικατερίνη).

52. Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξ/πολης». (Εισηγ. κ. Παπαντωνίου Ιωάννης).

53. Παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στην θέση "Μαυρότοπος" του αγροκτήματος Ποτάμου. (Εισηγ. κ. Παπαντωνίου Ιωάννης).

54. Έγκριση 2ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΜΝΕ - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΑΛΑΓΙΑΣ» (Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευάγγελος).

55. Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΑΛΑΓΙΑΣ» (Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευάγγελος).

56. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον Απαλό» (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

57. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πάρκων πόλης» (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

58. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσεων δεξαμενών άρδευσης Εξώπολης». (Εισηγητής: κ. Αδαμάκης Φ.).

59. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων οδού προς Παλαγία (κτήμα Βασίλη)». (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

60. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων πόλης» (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

61. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων Συκορράχης» (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

62. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή γέφυρας στην Κίρκη» (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

63. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση διαβρωμένης θεμελίωσης γέφυρας Βανικιώτη». (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

64. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοσκεπής αγωγός οικισμού Δικέλλων». (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

65. Έγκριση Δαπανών μετακίνησης Ειδικού Συμβούλου κ. Λαζογιάννη Κυριάκου για μετάβαση στην Αθήνα. (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2047,Αλεξανδρούπολη,8565,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3021,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3321,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18480,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2568,Εκκλησία,1235,Εκπαίδευση,1500,Ελλάδα,1313,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,634,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,59,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,328,Θράκη,755,Ιστορία,231,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,588,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1504,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3893,Πολιτική,1487,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6176,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,67,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/04/blog-post_24.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/04/blog-post_24.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων