Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις

2. Έγκριση ανάθεσης νομικής υποστήριξης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για ακύρωση της με αριθμό ΥΠΠΟΤ/ ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/14861/740/14-2-2012 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η ΠΠΕ της εταιρείας «Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΕ»...
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

3. Παράταση διάρκειας Προγραμματικής Σύμβασης Σ.Μ.Α. Φερών.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

4. Αίτημα για τη θετική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως προς την υποβολή από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προς το ΥΠ.ΠΟ. αιτήματος κήρυξης της περιοχής των μεταλλείων Κίρκης ως «ιστορικού τόπου» και του κτιριακού βιομηχανικού συγκροτήματος ως «βιομηχανικής κληρονομιάς».
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

5. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

7. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την καταβολή οφειλών σε εργαζόμενους της υπό εκκαθάρισης Α.ΜΗΚ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ. με δ.τ. «ΚΟΜΝΗΝΟΙ».
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

8. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

9. Συμπλήρωση της αριθμ. 18/2012 απόφασης Δ.Σ.
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

10. Κατάρτιση πίνακα δικαιουμένων συμμετοχής στο διαγωνισμό υποτροφίας του κληροδοτήματος «Β. Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Χατζησάββα».
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

11. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α΄ Κοινωνικών βοηθειών.
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

12. Ακύρωση άδειας υπαίθριου εμπορίου-καντίνας του ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή Δικέλλων, έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 633.
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

13. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-ΚΑΝΤΙΝΑΣ, στον ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

14. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους τελών Λαϊκής Αγοράς.
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

15. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους για τέλη Λαϊκής Αγοράς (Καζικίδου Αλεξάνδρα).
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

16. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών της Δημοτική Ενότητας Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξ/πολης λόγω χρέωσης εκ παραδρομής.
(Εισηγητής κ. Φαλέκας)

17. Ορισμός μελών επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις».
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

18. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Επαγγελματιών και Παραγωγών.
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

19. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου – Αντιδημάρχων.
(Εισηγητής κ. Ξανθόπουλος)

20. Έγκριση πληρωμής προστίμου ύψους 60 ευρώ προς τη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής κ. Κυρτσίδης Αργύρης)

21. Αποδοχή Δωρεάς Έργου που αφορά την τοποθέτηση οργάνων Παιδικών Χαρών σε πλήρη λειτουργία στο πάρκο Ανεξαρτησίας.
(Εισηγητής κ. Γιαννέλος)

22. Συμπληρωματικός Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων του Γραφείου Δια Βίου Μάθησης για το 2012.
(Εισηγητής κ. Βαμβακερός)

23. Χρήση κτιρίου παλαιού Ταχυδρομείου Φερών από το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης - Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγητής κ. Ζιώγας)

24. Ψήφισμα σχετικά με τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Φερών στο υπό ανέγερση κτίριο της Ελληνικής Αστυνομίας.
(Εισηγητής κ. Γκότσης)

25. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης 4.000 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 378 τεμαχίου του αγρ/τος Φερών στη δημότισσα και κάτοικο Φερών, Γκιλάκη Ειρήνη του Αθανασίου, για ανέγερση μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων.
(Εισηγητής κ. Γκότσης)

26. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης 4.000 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 5465 τεμαχίου του αγρ/τος Φερών στο δημότη και κάτοικο Φερών, Βαρβατζίκη Χριστοφή του Δημητρίου, για ανέγερση μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων.
(Εισηγητής κ. Γκότσης)

27. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης 4.000 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 4739α τεμαχίου του αγρ/τος Φερών στην κάτοικο Φερών, Κάμπο Μαρία του Μοχάμεντ, για ανέγερση μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων.
(Εισηγητής κ. Γκότσης)

28. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.
(Εισηγητής κ. Μικέδη)

29. Έγκριση της αριθ. 5/2012 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ «Περί έγκρισης καθορισμού τελών ύδρευσης - αποχέτευσης οικον. Έτους 2012».
(Εισηγητής κ. Ουζουνίδης)

30. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ οικ. έτους 2012, του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής κ. Ζητάκης)

31. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
(Εισηγητής Γερακόπουλος Χρ.)

32. Κατανομή λειτουργικών δαπανών Α’ δόση 2012.
(Εισηγητής Γερακόπουλος Χρ.)

33. Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών – Υποέργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών».
(Εισηγητής Καναρίδης Ε.)

34. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Εισηγητής Καναρίδης Ε.)

35. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου».
(Εισηγητής Καναρίδης Ε.)

36. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου «Μύλοι Μασούρα».
(Εισηγητής Αδαμάκης Φ.)

37. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή γηπέδων τένις».
(Εισηγητής Αδαμάκης Φ.)

38. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση παλαιών αποχετευτικών φρεατίων σχολής Νοσοκόμων».
(Εισηγητής Αδαμάκης Φ.)

39. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κόμβου παλιού Νοσοκομείου».
(Εισηγητής Αδαμάκης Φ.)

40. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοσκεπής αγωγός οικισμού Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης»
(Εισηγητής Αδαμάκης Φ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2047,Αλεξανδρούπολη,8553,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3018,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3320,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18463,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2566,Εκκλησία,1234,Εκπαίδευση,1495,Ελλάδα,1312,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,633,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,57,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,230,Καβάλα,193,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,587,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1500,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3892,Πολιτική,1486,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6171,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,66,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/03/blog-post_20.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/03/blog-post_20.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων