Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Επερώτηση Α: Βαθμός ετοιμότητας Περιφέρειας ΑΜΘ για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Πέτροβιτς...

Επερώτηση Β: Ενεργοποίηση της οικοτουριστικής δραστηριότητας.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της «Οικολογίας Αλληλεγγύης», Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αθανάσιος Μακρής.

1. Πρόγραμμα έργων ΠΑΜΘ 2012.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ. Κ. Καλούδης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη κοιλάδα του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του», προϋπολογισμού 450.000 €.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ. Κ. Καλούδης.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προσωρινές εμφράξεις ρηγμάτων, αποκαταστάσεις, ενισχύσεις, βελτιώσεις αναχωμάτων, καθαρισμός κοίτης ποταμών αμέσως μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη κοιλάδα του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του», προϋπολογισμού 450.000,00 €.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ. Κ. Καλούδης.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 1.696.000,00 €.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ. Κ.Καλούδης.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εργασίες άμεσης προστασίας αναβαθμού και των βάθρων της γέφυρας του ποταμού Άρδα στα Κόμαρα του Ν. Έβρου», προϋπολογισμού 300.000,00 €.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ. Κ. Καλούδης.

6. Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Υποστήριξη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ. Κ. Καλούδης.

7. Έγκριση της Προμελέτης Οδοποιίας της μελέτης: «Ανακατασκευή της Επαρχιακής οδού Νο 2 από το 5ο χλμ. έως τα όρια νομών Ροδόπης-Ξάνθης» για το τμήμα από ΚΤΕΟ έως κόμβο Κομοτηνής.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Εργασίες στο αρχαίο θέατρο Αβδήρων» με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, εξουσιοδότηση υπογραφής σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης, κ. Φώτης Καραλίδης.

9. Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «TOURAGE» / "Developing Senior Tourism in Remote Regions".
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

10. Έγκριση Πίνακα Προτεινόμενου Έργου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013, της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

11. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «Αποπεράτωση νέας πτέρυγας της Μονάδας Ανοικτής Φροντίδας Ηλικιωμένων Κομοτηνής, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιρίου και εξοπλισμός του συγκροτήματος».
Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

12. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 3 - Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ, Κωδικός Προτεραιότητας 23 – Περιφερειακές/τοπικές οδοί για το έργο «Βελτίωση δρόμου Μεγάλου Δουκάτου-Ισάλου», προϋπολογισμού 1.250.000 €.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.

13. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.» μεταξύ του Δήμου Νέστου και της Περιφέρειας ΠΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.

14. Υπεκμίσθωση των λουτρών της ιαματικής πηγής των Ελευθερών.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

15. Τοποθέτηση των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές (Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου, κ. Ιωάννης Σισμερίδης.

16. Τοποθέτηση των πωλητών στη Λαϊκή Αγορά Δράμας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

17. Έγκριση μεταφοράς Ταμειακών Υπολοίπων έτους 2011 και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Τρύφων Εξάρχου.

18. Έγκριση μεταφοράς Χρηματικού Ποσού σε νέο Τραπεζικό Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Τρύφων Εξάρχου.

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.474 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Πύργων (θέση ΜπουρόΡέμα) του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 86.872,95 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Τσακαλίνα) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Στέλιος Παπαδόπουλος.

21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τη λειτουργία βιομηχανικής μονάδας εκτύπωση συνθετικών υλικών συσκευασίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας “ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.” που πρόκειται να λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο στο Ο.Τ. 5-6 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρ. Σχεδιασμού Π.Ε. Ροδόπης, κ. Ν. Λαζαρίδης.

22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Ολοκλήρωση Αλιευτικών και Λιμενικών Υποδομών στο Λιμένα Φαναρίου Δήμου Κομοτηνής (πρώην Δήμου Αιγείρου)».
Εισηγήτρια: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρ.Σχεδιασμού Π.Ε. Ροδόπης, κ. Άννα Λασκαρέλη.

23. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Βιοτεχνία Μεταλλικών Κατασκευών και επιδιόρθωσης Μηχανημάτων» που προτείνεται να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει στην περιοχή Πηγών Δ.Ε. Κεραμωτής Δήμου Νέστου από την «Λάδιος Νικόλαος και υιός Ο.Ε.»
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.

24. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του αιολικού πάρκου ισχύος 40MW, της εταιρείας ΓΙΟΥΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - LUDWIG FURST & ΣΙΑ ΕΕ που προτείνεται να εγκατασταθεί στον Δήμο Παρανεστίου (θέση Όρη Λεκάνης), στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Πτελεάς και Πλατανιάς, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

25. Επικύρωση Πρακτικών 24ης, 25ης και 26ης Συνεδρίασης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, κ. Κώστας Μιχαηλίδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8337,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,142,Άρθρα - Απόψεις,3003,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3257,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,675,Δράμα,114,Έβρος,18149,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2487,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1452,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,728,Ιστορία,227,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1450,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3821,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6080,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,41,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1063,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s200/periferiako.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s72-c/periferiako.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/02/blog-post_5674.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/02/blog-post_5674.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων