Η ποιότητα ζωής στην Βόρεια Ελλάδα

Μεγάλη έρευνα των σπουδαστών του ΙΕΚ ΞΥΝΗ Μακεδονίας

Μεγάλη έρευνα πραγματοποίησαν οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΞΥΝΗ Μακεδονίας, με θέμα την ποιότητα ζωής στην Βόρεια Ελλάδα, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (μέσω διαδικτύου), και είχε ως κύρια θέματά της την ανεργία, την οικονομική κατάσταση των οικογενειών, την ψυχαγωγία και διασκέδαση, το παραεμπόριο, την έλλειψη πρασίνου, τις μεταφορές κ.α.

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, από περιοχές όπως... Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα, έως και τον Έβρο, και από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, αναδεικνύονται ξεκάθαρα τα προβλήματα της εποχής.

Η πραγματοποίηση της έρευνας εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστημονικής δραστηριότητας που αναπτύσσουν οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΞΥΝΗ Μακεδονίας.

Αποτελέσματα Έρευνας:

ΔΕΙΓΜΑ

Το 35% των συμμετεχόντων είναι 18-25 ετών, το 46% 26-35 ετών, το 14% 36-45 ετών και το 6% πάνω από 45 ετών. Δηλαδή οι 8 στους 10 που συμμετείχαν στην έρευνα είναι κάτω των 35 ετών.

Το 21% είναι έγγαμοι με παιδί, το 11% έγγαμοι χωρίς παιδιά και το 68% άγαμοι.

Το 44% είναι απόφοιτοι ή σπουδάζουν τώρα στην ανώτατη εκπαίδευση, το 31% σπουδάζουν ή αποφοίτησαν από την ανώτερη εκπαίδευση, το 25% είναι απόφοιτοι Λυκείου και μόλις το 1% απόφοιτοι Γυμνασίου.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΡΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το 56% εργάζεται, ενώ το 44% όχι.

Από αυτούς που εργάζονται, το 67% είναι στην τωρινή του δουλειά για περισσότερο από 2 έτη, το 5% πάνω από 1 έτος, το 16% βρίσκεται στη συγκεκριμένη εργασία από 6 έως 12 μήνες και το 12% δουλεύει στην τωρινή του θέση λιγότερο από 6 μήνες.

Από το σύνολο των ανέργων που συμμετείχαν στην έρευνα, το 20% είναι άνεργο για περισσότερο από 2 χρόνια, το 25% για πάνω από 1 χρόνο, το 25% πάνω από 6 μήνες και το 23% λιγότερο από 6 μήνες.

Επίσης το 57% των ανέργων είχε δουλειά αλλά την έχασε, ενώ το 41% ολοκλήρωσε τις σπουδές του αλλά δεν έχει βρει ακόμη δουλειά.

Το 37% των ανέργων έχει κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ, ενώ το 57% δεν είναι καταγεγραμμένο από τον ΟΑΕΔ.

Το 27% των ανέργων, δηλώνουν πως στην οικογένειά τους υπάρχει ακόμη ένας άνεργος, και το 8% πως στην οικογένειά τους υπάρχουν 2 ακόμη άνεργοι.

Αντίστοιχα σε όσους εργάζονται το 25% δηλώνει πως υπάρχει 1 άνεργος στην οικογένεια, και το 7% πως υπάρχουν 2 άνεργοι στην οικογένεια.

Το 96% των ερωτηθέντων θεωρούν από μέτριες έως ανύπαρκτες τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, στην περιοχή όπου διαμένουν, ενώ επίσης το 91% πιστεύει πως ή θα παραμείνουν έτσι ή θα επιδεινωθούν.

Το 40% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί υψηλή την πιθανότητα να μεταβεί σε άλλη περιοχή από αυτή που διαμένει για αναζήτηση εργασίας, και το 13% θεωρεί βέβαιη αυτή την πιθανότητα, ενώ μόνο το 4% πιστεύει πως δεν θα χρειαστεί να φύγει από την πόλη του για να βρει δουλειά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το 69% του δείγματος δηλώνει ότι τον τελευταίο χρόνο το εισόδημά του μειώθηκε έστω και λίγο, το 17% ότι έμεινε στάσιμο ενώ μόλις το 11% δηλώνει πως το εισόδημά του τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε.

Από την άλλη μεριά τα πάγια μηνιαία έξοδα της οικογένειας αυξήθηκαν για το 67% των ερωτηθέντων, και για το 20% έμειναν ίδια με πέρυσι.

Το 54% πιστεύει πως στη διάρκεια του επόμενου χρόνου η οικονομική του κατάσταση θα χειροτερέψει, το 28% πως θα παραμείνει στάσιμη ενώ υπάρχει και ένα 14% που πιστεύει πως στο άμεσο μέλλον τα οικονομικά του θα βελτιωθούν.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Το 60% ξοδεύει από ελάχιστα έως καθόλου χρήματα για διασκέδαση - ψυχαγωγία, και ένα 33% ξοδεύει κάποια λεφτά για αναψυχή, τα οποία όμως δεν χαρακτηρίζει ως πολλά.

Αντίστοιχα το 76% δηλώνει πως τον τελευταίο χρόνο οι ευκαιρίες του για διασκέδαση ήταν από μέτριες έως ανύπαρκτες, σε αντίθεση με 21% που συνέχισε να διασκεδάζει τους τελευταίους μήνες.

Το 23% των ερωτηθέντων έχει να πάει διακοπές περισσότερο από τρία χρόνια και το 27% πήγε διακοπές μόνο το 1 από τα 3 τελευταία χρόνια. Αυτοί που πήγαν διακοπές και τις τρεις τελευταίες χρονιές είναι το 28% του δείγματος.

Αντίστοιχα φέτος το 40% αυτών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δεν πήγαν διακοπές. Το 43% πήγαν από μία έως δύο εβδομάδες διακοπές στο εσωτερικό της χώρας, αλλά με δυσκολία και στερήσεις από άλλους τομείς, ενώ το 14% έκαναν διακοπές της επιλογής τους, σε Ελλάδα ή εξωτερικό.

ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ

Το 51% θεωρεί το παραεμπόριο ως ένα πολύ έντονο πρόβλημα στην περιοχή που διαμένει, ενώ το 40% αναγνωρίζει πως υπάρχει πρόβλημα, ακόμη και αν δεν το θεωρεί πολύ σημαντικό.

Το 27% δεν αγοράζει ποτέ προϊόντα του παραεμπορίου, και το 35% αγοράζει σπάνια και τις περισσότερες φορές για λόγους φιλανθρωπίας. Σταθεροί αγοραστές προϊόντων του παραεμπορίου δηλώνουν μόνο το 12% των ερωτηθέντων, για λόγους καθαρά οικονομικούς. Το υπόλοιπο 23% ψωνίζει περιστασιακά από το παραεμπόριο, χωρίς να εμπιστεύεται την ποιότητα.

Το 40% πιστεύει πως ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης του παραεμπορίου είναι ο περιορισμός του σε υπαίθριες αγορές εκτός πόλεων, και το 34% δεν αποδίδει ευθύνες στους μικροπωλητές του παραεμπορίου αλλά στα αφεντικά τους. Το 23% ζητάει απέλαση των παράνομων μικροπωλητών.

Το 67% θεωρεί πως οι αρχές ουσιαστικά δεν ασχολούνται με την πάταξη του παραεμπορίου, ενώ το 25% θεωρεί πως οι αρχές κάνουν ότι μπορούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΠΡΑΣΙΝΟ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Το 42% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί μέτρια την ύπαρξη πάρκων και χώρων πρασίνου στην περιοχή όπου ζει, ενώ το 34% θεωρεί μηδενική την ύπαρξη πρασίνου στην περιοχή του. Από την άλλη μεριά ένα 22% μένει σε περιοχή με αρκετό πράσινο.

Παρ’ όλη τη δυσαρέσκεια σχετικά με την έλλειψη πρασίνου, το 52% των ερωτηθέντων δηλώνει πως μένει πολύ κοντά (έως 500 μέτρα) σε κάποιο πάρκο, ενώ επιπλέον 28% μένει σχετικά κοντά (έως 1000 μέτρα) σε χώρο πρασίνου. Αντίθετα το 17% διαμένει αρκετά μακριά από χώρο πρασίνου.

Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 41% δηλώνει πως υπάρχει στην πολυκατοικία του κοινόχρηστος χώρος πρασίνου (ακάλυπτος ή ταράτσα).

Ακόμη περισσότερο το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει πως είναι εφικτή η δημιουργία πράσινης ταράτσας ή ακάλυπτου στην πολυκατοικία του.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Το 37% θεωρεί πως το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή του είναι πολύ έντονο, και το 36% πως είναι μέτριας έντασης, ενώ υπάρχει και ένα 25% που πιστεύει πως στην πόλη του δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, το 67% θεωρεί πως είναι πλήρες αλλά σε κακή κατάσταση, και το 11% πως είναι ανεπαρκές, ενώ μόλις το 19% θεωρεί πως είναι πλήρες και ασφαλές.

Το 62% πιστεύει πως οι χώροι στάθμευσης στην περιοχή του δεν επαρκούν, ενώ το 36% θεωρεί πως υπάρχουν αρκετοί χώροι στάθμευσης στην περιοχή του.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ρωτήθηκαν τι θα προτιμούσαν να δημιουργηθεί στην περιοχή τους, σε περίπτωση που υπήρχε διαθέσιμη έκταση, parking ή χώρος πρασίνου. Το 74% επιλέγει χώρο πράσινου και μόλις το 23% επιλέγει Parking.

ΔΙΟΔΙΑ

Το 72% των ερωτηθέντων, απάντησε πως στην περιοχή που μένει, οι μεταφορές δεν επιβαρύνονται με διόδια.

Το 90% αυτών που αναγκάζονται να πληρώνουν διόδια στην περιοχή τους, θεωρεί το κόστος απαράδεκτα υψηλό, ενώ το 67% πιστεύει ότι τα χρήματα που δίνονται στα διόδια δεν συνέβαλαν στην αναβάθμιση του ιδικού δικτύου της περιοχής του.

Τέλος το 40% πιστεύει πως τα διόδια θα πρέπει να καταργηθούν τελείως, και το 51% πως θα πρέπει να μειωθεί δραστικά το κόστος διέλευσης από τα διόδια.

ΥΓΕΙΑ

Το 48% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί τις υποδομές υγείας στην περιοχή του μέτριες, και το 25% τις τοποθετεί πολύ κάτω του μετρίου, ενώ ένα 23% τις θεωρεί ικανοποιητικές.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μέτριες θεωρούν τις υποδομές στήριξης του αγροτικού τομέα στην περιοχή τους το 45% του συνόλου που συμμετείχε στην έρευνα, και επιπλέον το 35% τις θεωρεί κάτω του μετρίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ένα μεγάλο ποσοστό (43%) θεωρεί ικανοποιητικές τις υποδομές και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στον νομό που κατοικούν, και ένα 35% τις θεωρεί μέτριες, ενώ το 20% θεωρεί τις εκπαιδευτικές υποδομές της περιοχής του πολύ κατώτερες του μετρίου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί μέτριες τις υποδομές και τις δράσεις πολιτισμού στην περιοχή του, το 37% τις θεωρεί ικανοποιητικές, ενώ το 21% δεν είναι ικανοποιημένο από την πολιτιστική δραστηριότητα στην οποία έχει πρόσβαση.

Στη διεξαγωγή της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, συμμετείχε και το Alexandroupoli online και μέσα από το blog αναγνώστες μας συμπλήρωσαν το σχετικό ερωτηματολόγιο.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,572,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2026,Αλεξανδρούπολη,8209,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3199,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,92,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,661,Δράμα,114,Έβρος,17947,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2457,Εκκλησία,1203,Εκπαίδευση,1419,Ελλάδα,1283,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,706,Ιστορία,219,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,581,Ορεστιάδα,1418,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3774,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,5996,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,529,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Η ποιότητα ζωής στην Βόρεια Ελλάδα
Η ποιότητα ζωής στην Βόρεια Ελλάδα
http://3.bp.blogspot.com/-gMjY39qSC4s/TgIvwyhcCRI/AAAAAAAAHRA/PdXtlLzCjAY/s200/IEK.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-gMjY39qSC4s/TgIvwyhcCRI/AAAAAAAAHRA/PdXtlLzCjAY/s72-c/IEK.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/09/blog-post_9233.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/09/blog-post_9233.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων