Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Διαμαρτυρία ενάντια στην παράλογη πρόθεση του Υπουργού Μεταφορών για την πλήρη απορρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του ΤΑΞΙ και της ισοπέδωσης του κλάδου

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 η εξ αναβολής συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης στην Κομοτηνή. Το Π.Σ. που συνεδρίασε απόντος του Περιφερειάρχη, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Νικητιάδη για το θέμα της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης, γνωμοδότησε μεταξύ άλλων θεμάτων κατά πλειοψηφία θετικά στην πρόταση για την «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» καταθέτοντας σειρά προτάσεων προκειμένου να καθοριστεί σαφώς το πλαίσιο αλλά και η προοπτική αξιοποίησης των συγκριτικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης...»

Τα μέλη του Συμβουλίου που ενέκριναν τις προτάσεις επεσήμαναν επίσης την ανάγκη αυτές να γίνουν αποδεκτές από το αρμόδιο Υπουργείο και προς τούτο θα υπάρξουν συναντήσεις και επαφές του Περιφερειάρχη και του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στην Αθήνα.

Το Συμβούλιο ακόμη ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρόσληψη 35 υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου -οκτάμηνης σύμβασης- για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας. Η διαδικασία πρόσληψης των συμβασιούχων, ο αριθμός των οποίων εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/94 (ΑΣΕΠ).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την λύση -εκκαθάριση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα / Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, ήτοι Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ», και μεταφορά-κατάταξη του προσωπικού του στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Eπίσης, το Π.Σ ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος που αφορά στην περιφερειακή μονάδα ΙΓΜΕ ΑΜΘ.

Τέλος, στο Συμβούλιο παρέστησαν και μίλησαν εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ταξί από ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης οι οποίοι αντιτίθενται στους όρους ανοίγματος του επαγγέλματός τους και ζήτησαν την στήριξη του Συμβουλίου στον διεκδικητικό αγώνα τους. Τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ των ιδιοκτητών ταξί δεσμεύοντας το προεδρείο να το αποστείλει αρμοδίως.

Ακολουθούν τα κείμενα των ψηφισμάτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ διαμαρτύρεται ενάντια στην παράλογη πρόθεση του Υπουργού Μεταφορών κ. Ιωάννη Ραγκούση για την πλήρη απορρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του ταξί και της ισοπέδωσης του κλάδου.

Εδώ και πολλούς μήνες η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων σε συνεννόηση με την τότε ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, κ. Δημήτρη Ρέππα, κατέληξαν επί της αρχής σε ένα προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο απελευθέρωνε το επάγγελμα κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα δημιουργώντας παράλληλα ένα πλαίσιο που επιτύγχανε:
  • ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους ιδιοκτήτες (παλιούς και νέους)
  • υψηλής ποιότητας μεταφορικής υπηρεσίας προς τους πολίτες
  • αναβάθμιση του κύρους του επαγγέλματός μας και εξίσωση των υπηρεσιών μας με αυτές των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών
Ο νέος όμως υπουργός Μεταφορών, κ. Ιωάννης Ραγκούσης, αποφάσισε πως δεν επιθυμεί να υπογράψει το Προεδρικό Διάταγμα για την απελευθέρωση των ταξί που είχε συντάξει ο προκάτοχός του, λέγοντας πως στο πλαίσιο του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων», η απελευθέρωση του ταξί είναι ήδη εν ισχύ, χωρίς το υπουργείο να προσδιορίσει τους τρόπους, με τους οποίους κάποιος θα απευθύνεται στην Περιφέρεια, προκειμένου να αποκτά άδεια ταξί, ή τους όποιους περιορισμούς. Η ασυνέπεια του ίδιου του κ. Ραγκούση και η ασυνέχεια της πολιτικής του Υπουργείου φέρνουν τον κλάδο του ταξί ένα βήμα πριν τον αφανισμό, καταστρέφοντας παράλληλα πολλούς μήνες συνεργασίας και μελέτης τεχνοκρατών του Υπουργείου και συναδέλφων αυτοκινητιστών, που δημιουργούσαν ένα περιβάλλον εργασίας με βάση τις ρεαλιστικές ανάγκες, τις πραγματικές συνθήκες και την ευρωπαϊκή εμπειρία.

Η μόνη αντίδρασή μας είναι ένα βροντερό ΟΧΙ στον αφανισμό του κλάδου μας. Η 24ωρη απεργία της Τετάρτης, 6ης Ιουλίου 2011, είναι μόνο η αρχή.
Επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω κινητοποιήσεις.


ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ΙΓΜΕ, ένα ερευνητικό ινστιτούτο με μακροχρόνια θητεία σε θέματα που αφορούν τη μεταλλευτική βιομηχανία, την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, την έρευνα του υπόγειου υδατικού δυναμικού και την προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετωπίζει το φάσμα της οριστικής του κατάργησης.
Το επί δεκαετίες προσφερόμενο ερευνητικό έργο του ΙΓΜΕ σχετικά με το υδάτινο δυναμικό, τα ενεργειακά ορυκτά, τις γεωτεχνικές μελέτες, τη γεωθερμία και την προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή πορεία των τοπικών κοινωνιών.

Θεωρούμε ότι όχι μόνο πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της διάλυσης του ινστιτούτου, αλλά κρίνουμε ότι πρέπει να προχωρήσει η ουσιαστική στήριξη και αναβάθμιση του ΙΓΜΕ, το ερευνητικό έργο του οποίου συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με ουσιαστικό πλεονέκτημα την αποκεντρωμένη οργάνωσή του και την πληθώρα των επιστημονικών ειδικοτήτων που καλύπτει.

Δεδομένου ότι η έρευνα των υπόγειων νερών είναι μια αρμοδιότητα που κατοχυρώνεται στον ιδρυτικό νόμο του ΙΓΜΕ κρίνουμε ότι το παραπάνω αντικείμενο θα πρέπει να κατοχυρωθεί στο ΙΓΜΕ και να εξασφαλιστούν κονδύλια από το ΕΣΠΑ.

Παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή μονάδα ΑΜ-Θ του ΙΓΜΕ με νέο προσωπικό προκειμένου όχι μόνο για να αντισταθμιστούν οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων αλλά και να ενισχυθεί το ερευνητικό και κοινωνικό του έργο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο κρίνει ότι το ΙΓΜΕ θα πρέπει όχι μόνο να παραμείνει ως αυτόνομος δημόσιος ερευνητικός φορέας με περιφερειακή διάρθρωση αλλά και να ενισχυθεί με νέο προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του αναπτυξιακού του ρόλου.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8654,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3028,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3349,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,707,Δράμα,116,Έβρος,18628,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2604,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1516,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,303,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1530,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3911,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6221,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyiCH9X1A66c9hP5z0DgELdh9gun3Kpvx9CJ5jT23MHJ-dR7-nXBJ_E1R4izOkpiRc-oHcqKJJV0oFnxsLEbkao3wh1YlZRbiEAHr3Idqst8lYT0anbNoREGt0S5y0mDJ75ddbadoeEha2/s200/IMGP5966.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyiCH9X1A66c9hP5z0DgELdh9gun3Kpvx9CJ5jT23MHJ-dR7-nXBJ_E1R4izOkpiRc-oHcqKJJV0oFnxsLEbkao3wh1YlZRbiEAHr3Idqst8lYT0anbNoREGt0S5y0mDJ75ddbadoeEha2/s72-c/IMGP5966.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/07/blog-post_3075.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/07/blog-post_3075.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων