Οι νέες προϋποθέσεις για την επιδότηση ενοικίου του ΟΕΚ

Όλες τις προϋποθέσεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) περιγράφει νέα υπουργική απόφαση. Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011 έχει έτος αναφοράς το 2009 με διάστημα υποβολής αιτήσεων από την 28η Μαρτίου 2011 έως την 1η Ιουλίου 2011 στα ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι υπολογίζονται περίπου στους 120.000. Το πρόγραμμα επιδότησης του ενοικίου έχει προϋπολογισμό 110 εκατομμυρίων, ποσό που είναι μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, ωστόσο, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το ποσό αυτό, εξαντλεί τα οικονομικά όρια του Οργανισμού όσον αφορά στην επιδότηση ενοικίου, χωρίς να αποκλείεται ταυτόχρονα κάποια κατηγορία δικαιούχου...»

Στα δικαιολογητικά που θα ζητούνται, εκτός από θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ συμβόλαιο μίσθωσης, θα ζητούνται και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νομέα, αλλά και της κατοικίας που μισθώνεται, όπως αριθμός λογαριασμού ΔΕΗ, όροφος κλπ. Θα ζητούνται και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νομέα, αλλά και της κατοικίας που μισθώνεται, όπως αριθμός λογαριασμού ΔΕΗ, όροφος κλπ.

Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα, θα είναι μέχρι 12.000 ευρώ, με αυξημένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ και από 6.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ. Π.χ., για δικαιούχο παντρεμένο χωρίς παιδιά με εισόδημα
α) έως 6.000 ευρώ το επίδομα ανέρχεται στα 125,00 ευρώ ανά μήνα,
β) από 6.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ 105,00 ευρώ ανά μήνα και
γ) από 9.001 ευρώ - 12.000 ευρώ 85,00 ευρώ το μήνα.

Τα όρια εισοδήματος προσαυξάνονται κατά 2.000 ευρώ και το ποσό της επιδότησης κατά 25,00 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.

Αναλυτικά, οι νέες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου είναι οι εξής:

Οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, μέσα στα όρια της Επικράτειας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου, τις παρακάτω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση Οργανισμού κύριας ασφάλισης μισθωτών, ήτοι:

1. Μεμονωμένα άτομα

α) 2.800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μεμονωμένο άτομο.

β) 2.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μακροχρόνια άνεργος.

γ) 1.700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

δ) 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός.

ε) Οι εποχιακώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει 1.700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

στ) 500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι κινητικά ανάπηρος – παραπληγικός, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποιήσεώς τους, αρκεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Κ.

ζ) Οι ομογενείς, που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31-12-1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια ή το Ειδικό δελτίο Ταυτότητας πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, ανάλογα με τις Ζώνες εγκατάστασής τους, τουλάχιστον τις παρακάτω ημέρες εργασίας, ήτοι:

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις ζώνες Α και Β (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 1.200 ημέρες εργασίας.
Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 1.400 ημέρες εργασίας.

Οι δικαιούχοι της Γ' ζώνης που κατοικούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τα ημερομίσθια που προβλέπονται για τους δικαιούχους που κατοικούν στις ζώνες Α' και Β'.

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις υπόλοιπες περιοχές της Γ ζώνης (λοιπή Ελλάδα εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 2.100 ημέρες εργασίας.

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στη Δ' ζώνη (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 2.300 ημέρες εργασίας.

η) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

2. Δικαιούχοι έγγαμοι ή/και με προστατευόμενα μέλη

α) 2.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν είναι έγγαμος, χωρίς παιδιά.
β) 2.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει ένα παιδί.
γ) 1.900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει δύο παιδιά.
δ) 1.600 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τρία παιδιά.
ε) 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τέσσερα παιδιά.
στ) 1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει πέντε παιδιά.
ζ) 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει έξι παιδιά και άνω.
η) 1.900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν τέλεσαν το γάμο τους μέσα στα δύο τελευταία έτη, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου.

Οι δικαιούχοι που είτε οι ίδιοι είτε προστατευόμενο μέλος τους έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 1.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 1000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά, 800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 παιδιά, 700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 6 παιδιά και άνω, 1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι και 500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι κινητικά ανάπηροι, παραπληγικοί, εφ’ όσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησής τους, αρκεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

3. Δικαιούχοι μακροχρόνια άνεργοι

Πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 2.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, 1.800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.600 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 1.400 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά, 800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 παιδιά και άνω, 1.400 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι.

4. Ειδικές κατηγορίες:


α) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, ‘Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, καθώς και οι δικαιούχοι που είναι τυφλοί, 1.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας οι έγγαμοι, 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία έως τέσσερα παιδιά, 800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε παιδιά, 700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι παιδιά και άνω και 1000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.

β) Οι εποχιακοί εργαζόμενοι, οι οποίοι δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει 1.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, 1.400 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 1.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά, 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε παιδιά, 800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι παιδιά και άνω και 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.

γ) Οι άγαμοι και οι εν χηρεία γονείς, που προστατεύουν ένα παιδί, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, 1.000 τουλάχιστον ημέρες εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 4 έως 5 παιδιά, 700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι παιδιά και άνω.

δ) Οι ομογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής ‘Ενωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, ανάλογα με τις Ζώνες εγκατάστασής τους:
Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις ζώνες Α’ και Β’ (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, 1.100 ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι ή προστατεύουν έως 2 παιδιά, 800 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 3 ή 4 παιδιά, 700 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 παιδιά και άνω και 800 ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.

Οι δικαιούχοι της Γ’ ζώνης που κατοικούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά κατηγορία, τα ημερομίσθια που προβλέπονται για τους δικαιούχους που κατοικούν στις ζώνες Α’ και Β’.

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις υπόλοιπες περιοχές της Γ’ ζώνης (λοιπή Ελλάδα εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, 2.000 ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, 1.800 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.600 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 1.400 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 1.100 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά, 900 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε έως εννιά παιδιά, 800 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δέκα παιδιά και άνω και 1.400 ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στη Δ’ ζώνη (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 2.100 ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, 1.900 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.700 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 1.500 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 1.200 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά, 1.000 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε έως εννιά παιδιά, 900 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δέκα παιδιά και άνω και 1.500 ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Δικαιολογητικά για τους δικαιούχους ΟΕΚ για ένταξη τους στο πρόγραμμα της επιδότησης ενοικίου έτους 2011

1) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 που συμπληρώνονται επί τόπου στα Κ.Ε.Π.

2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Για τους Έλληνες πολίτες αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνεται από ποιόν Δήμο πρέπει να το αναζητήσουμε.
Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών.
Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελμα, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, απαιτείται δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών, έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωμένο).

Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους το πιστοποιητικό που θα προσκομίσουν πρέπει:
α. να έχει εκδοθεί από τη χώρα προέλευσης κατά το τελευταίο εξάμηνο,
β. να είναι επικυρωμένο από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή
γ. για την διαπίστωση της συνοίκησης των προστατευομένων μελών τους να προσκομισθεί η άδεια διαμονής τους για το έτος 2009, σε αντίγραφα επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή.

Επιπρόσθετα:


δ. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται: «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του Π.Δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

ε. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται: «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του Π.Δ. 150/06 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του Ν. 3731/08 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του Ν. 3386/05 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 94 του Ν. 3386/05 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του ν. 3386/05.

στ. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

ζ. Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται:
Ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.

3) Μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος, κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31-12-2009, για την κατοικία που ενοικίαζαν το 2009 (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Στο μισθωτήριο να αναγράφεται ευδιάκριτα το ΑΦΜ του εκμισθωτή και μισθωτή.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από κάθε αρμόδια αρχή, όπου θα αναφέρεται:
α. το ακίνητο στο οποίο αφορά το μισθωτήριο συμβόλαιο (πλήρης περιγραφή Δ/νση-όροφος κλπ)
β. το χρονικό διάστημα της ενοικίασης
γ. ότι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενοικιαστές να αναφέρονται ρητά τα στοιχεία τους)
δ. ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν περιληφθεί στη φορολογική του δήλωση.

5) Αρχική ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ οικονομικού έτους 2010 (για τα εισοδήματα του 2009).
Απαιτείται και ΑΦΜ της/του συζύγου. Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 Στη περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδημα που έχει η/ο σύζυγός τους καθώς και τα ΑΦΜ τους και υποχρεωτικά να προσκομισθούν:
α. απόδειξη πληρωμής ενοικίου
β. βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) και το Επικουρικό τους Ταμείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδημα του δικαιούχου καθώς και του/της συζύγου για το έτος 2009.

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. επιπλέον απαιτούνται:


- Αντίγραφο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπου δηλώνεται η δ/νση κύριας κατοικίας και το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης, κλπ).
- Βεβαίωση της Φορολογικής Αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή μη εισοδημάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα.
- Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσης του και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα προσδιορίζοντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης.

Για τους υπηκόους τρίτων χωρών επιπλέον απαιτούνται:

- Βεβαίωση Φορολογικής αρχής της χώρας τους από την οποία θα προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους καθώς και το συνολικό τους εισόδημα στη χώρα προέλευσης.
- Αντίγραφο επικυρωμένο του Διαβατηρίου τους.
- Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσης του (αν υπάρχει) και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα προσδιορίζοντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο φορολογικού προσδιορισμού. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτείται Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης όπως αυτή αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο III.

6) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ οικον. έτους 2010 και των δύο συζύγων, πλήρες (με κωδικούς).

7) ΕΝΤΥΠΟ Ε9 έτους 2005 που κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ για την περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και επομένων ετών μέχρι και το έτος 2010, εφόσον υπήρξε μεταβολή.
Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9, επειδή δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, το δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86.

8) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (για τους εργαζόμενους δικαιούχους).
α. Οι ασφαλισμένοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα για την κατηγορία τους ημερομίσθια από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα προσκομίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα για το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων ή για εκείνα της τελευταίας τριετίας, γιατί τα στοιχεία αυτά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Για τους δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό ημερομισθίων από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, απαιτείται βεβαίωση από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης όπου θα αναγράφεται:
- το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει,
- αναλυτικά τα ημερομίσθια της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010)
- εάν έχουν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ

β. Όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων για το έτος 2011. Αυτά μπορεί να είναι έντυπο βεβαίωσης εργοδότη από την οποία αποδεικνύεται η ασφάλιση του δικαιούχου για το έτος 2011, επίσημα επικυρωμένη ως προς το περιεχόμενο, από το ΙΚΑ.

9) ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (για τους συνταξιούχους), η οποία θα αναφέρει επίσης εάν στη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας είχαν γίνει κρατήσεις για τον Ο.Ε.Κ.

10) Λογαριασμό ΔΕΗ ή επίσημο Αντίγραφο Λογαριασμού από την ΔΕΗ απ' όπου θα προκύπτει η διεύθυνση της κατοικίας που ενοικίαζαν το έτος 2009 και ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1) ΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι λαμβάνουν το ειδικό εποχιακό βοήθημα (εάν χρειάζεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα με μειωμένα ημερομίσθια).

2) ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ δικαιούνται να λάβουν επιδότηση ενοικίου το ανώτερο για 2 χρόνια από τη διακοπή του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, οφείλουν δε να προσκομίσουν:
α. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ για μακροχρόνια ανεργία (τουλάχιστον 12 μήνες και άνω)
β. Κάρτα ανεργίας θεωρημένη για τους αντίστοιχους μήνες μέχρι την υποβολή της αίτησης
γ. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν αλλάξει ασφαλιστικό φορέα μέχρι την υποβολή της αίτησης (να αναγραφεί στην έντυπη δήλωση).

3) Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και ΑΝΩ του δικαιούχου ή προστατευόμενου μέλους του αποδεικνύεται με:
α. Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου, όταν πρόκειται για τον ίδιο ή
β. Απόφαση ή Γνωμάτευση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή (μία οριστική ή δύο προσωρινές) όταν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη, πλην των περιπτώσεων των προστατευομένων παιδιών και των τυφλών για τους οποίους απαιτείται μία μόνο προσωρινή απόφαση ή γνωμάτευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι, πρέπει:
1. Με την υποβολή της αίτησης να καταθέτουν υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα από Δημόσια Αρχή.
3. Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται πρέπει να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο που είναι μέλος Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα εξετάζεται η αίτηση.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8655,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3028,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3349,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,707,Δράμα,116,Έβρος,18628,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2604,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1516,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,304,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3911,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6222,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Οι νέες προϋποθέσεις για την επιδότηση ενοικίου του ΟΕΚ
Οι νέες προϋποθέσεις για την επιδότηση ενοικίου του ΟΕΚ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgABRlNt86lxYdfCdU06-xHBwcwfDltLvHpOEpX2dqbsWz0FKRoWBz-G7tgj6n_UVVuLFcjbLYXDgg4cYpdwpQpn7gQqa90h8uG3DqljD7BmD9NI214AmEsDmA4cb-ZMAUrL83oYo0xYHg/s200/oek.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgABRlNt86lxYdfCdU06-xHBwcwfDltLvHpOEpX2dqbsWz0FKRoWBz-G7tgj6n_UVVuLFcjbLYXDgg4cYpdwpQpn7gQqa90h8uG3DqljD7BmD9NI214AmEsDmA4cb-ZMAUrL83oYo0xYHg/s72-c/oek.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/03/blog-post_9677.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/03/blog-post_9677.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων