Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Την Δευτέρα 21 Μαρτίου και ώρα 18:00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:


1. Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την κατάργηση των Δρομολογίων ΟΣΕ.

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Επενδυτικό Σχέδιο Εξόρυξης και επεξεργασίας Χρυσοφόρου κοιτάσματος στην περιοχή Krumovgrad στη Βουλγαρία, κατ΄ εφαρμογή της σύμβασης ESPOO για την διαδικασία εκτίμησης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια...»

3. Έγκριση παράτασης ή μη των μισθωτικών συμβάσεων των γραφείων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου.

4. Έγκριση αναδιάρθρωσης στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Έβρου.

5. Έγκριση λύσης της υπ’ αριθμ 29/2010 σύμβασης στέγασης των γραφείων Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) Ξάνθης - 1ο Γραφείο.

6. Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (εγκεκριμένα και δυνητικά υπό υλοποίηση).

7. Υποβολή δυο προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας interreg ivc.

8. Θέσπιση Βραβείου για την ενθάρρυνση των Γραμμάτων και των Τεχνών «ΒΑΣΙΛΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ» για την Π.Ε. Δράμας.

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: «Φωτοβολταικό Πάρκο ισχύος 2,16 MW στη θέση πηγή Ν. Ροδόπης» από την εταιρεία «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος στα αγροτεμάχια Νο 95 και 96 της αγροτικής περιοχής Κοσσού από την PRIME A.E.

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου (παράταση),έκτασης 98037 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ Γρανίτη (Θέση «Δροσερό ρέμα») του Δήμου Κ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας της Παυλίδης ΑΕ Μάρμαρα Γρανίτες.

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) στο ρέμα Διαβολόρεμα, ισχύος 1,185 MW» που βρίσκεται στην θέση ρέμα Διαβολόρεμα του Δ. Παρανεστίου, του Ν. Δράμας της Εταιρείας Αραμπατζής ΒΓ ΑΕ.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμη ύλη βιομάζα και συνολικά αποδιδόμενη ισχύ 999 KW, στην περιοχή του Δ.Δ Εξοχής του Δήμου Κ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας της ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας προσπέλασης προς το λατομικό χώρο μαρμάρων (ερευνητικές εργασίες) έκταση 99.386 τμ που βρίσκεται στην Θέση «Μαύρος Λόγγος» περιοχή Κοκκινογείων, του Δήμου Προσοτσάνης του Ν. Δράμας της Ράδου Νικολάου, Ράδου Αθανασίου και Ράδου Χρήστου.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (Αγιος Πέτρος - Αγιος Παύλος - Πανόραμα )» των Δ. Προσοτσάνης και Κ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας Ισχύος 5,95 MW της εταιρείας Εναλλακτική Ενεργειακή - Alpener ΑΕ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99839 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Γρανίτη (Θέση «Γρανίτης») του Δήμου Κ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας του Σγουρού Ιωάννη.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, που αφορά την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση υφιστάμενης μονάδας «Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρων» στο ΒΙΟΠΑ Προσοτσάνης, Π.Ε Δράμας της F.H.L. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ.

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: Για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση της βιομάζα από στην περιοχή του αγροκτήματος του Δ.Δ. Νευροκοπίου, του Δήμου Κ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας από την VENERGIA - DELTA THERM.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 51062,9 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Βώλακα (Θέση «Μιρνότου») του Δήμου Κ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας των Νικ. Παπουτσή, Βασ. Βαντζή & Παντ. Δερμετζή.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Σκάλας Πρίνου – Βιολογικού καθαρισμού Πρίνου συνολικού μήκους 1496,55m» στην περιοχή Σκάλας Πρίνου, Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας, της ΔΕΥΑ Θάσου.

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Καλλιράχης Θάσου», Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας, της ΔΕΥΑ Θάσου.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Σκάλας Ραχωνίου Θάσου», Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας, της ΔΕΥΑ Θάσου.

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: «Ανόρυξη γεώτρησης ενεργειακού σκοπού και γεώτρησης επανεισαγωγής σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στο Δ. Δ Πηγών Δ.Ε Κεραμωτής Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας που προτείνεται από τον κ. Πατσίδη Δημήτριο.

24. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης στην Γενική Συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης - Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ».

25. Επικύρωση πρακτικών 2ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8671,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3032,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18653,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,598,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6233,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1108,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjIvJyhbVOqbqm4ZJoqcT2KnYXLIXY1e5H67zmeTCW8mGYQR5O4ocqX7EdzQO6MGaaRtsXpCUcv9GBWctk2mthgzo1CsSztdnkMsHhrAqNcR-5E-ACfvu3eZ-PLPWZopcP_mekXG8wM-SV/s200/P2140009.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjIvJyhbVOqbqm4ZJoqcT2KnYXLIXY1e5H67zmeTCW8mGYQR5O4ocqX7EdzQO6MGaaRtsXpCUcv9GBWctk2mthgzo1CsSztdnkMsHhrAqNcR-5E-ACfvu3eZ-PLPWZopcP_mekXG8wM-SV/s72-c/P2140009.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/03/blog-post_6578.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/03/blog-post_6578.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων