Ομιλία Γιώργου Ούστογλου στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ για το "Καλάθι Προϊόντων"

Η ομιλία του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Ούστογλου, στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης για το "Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας":

«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη τιμή για μας η παρουσία σας στο σημερινό μας Συμβούλιο.
Στο πρώτο αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο, με τον πρώτο αιρετό Περιφερειάρχη...»

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε, ο τομέας της γεωργίας έχει τεράστια σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειάς μας.
Ένας από τους στόχους μας είναι να μετατρέψουμε την περιφέρειά μας σε πρότυπο ανταγωνιστικής διάρθρωσης των παραγωγικών πόρων και κυρίως του πρωτογενούς τομέα, όπου θα κυριαρχούν παντού η αειφορία, η ποιότητα, η γνώση και η καινοτομία.

Θα παλέψουμε σκληρά για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα για ουσιαστική ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας αφού:

- Έχουμε άριστο εδαφοκλιματικό περιβάλλον.
- Έχουμε υδάτινους πόρους που αξιοποιούνται μόνον κατά 50%.
- Έχουμε μοναδικά προϊόντα ως ποιότητα και χαρακτηριστικά.
- Η καλή γεωγραφική θέση της περιφέρειάς μας μπορεί να αποτελέσει μοχλό προώθησης των προϊόντων μας στις ξένες αγορές.

Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις μας στοχεύουν στην:
- Αειφορική πράσινη και καινοτόμα κατεύθυνση βασισμένη στη γνώση.
- Στη στήριξη των μικρών περιοχών της ΠΑΜΘ με αναπτυξιακά προβλήματα, ώστε να αρθούν οι περιφερειακές ανισότητες.
- Στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας, ότι τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας, υγιεινά, γευστικά, πιστοποιημένα και σε ανταγωνιστικές τιμές.
- Στην αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων τα οποία θα προσπαθήσουμε να μετεξελίξουμε σε μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στη βάση, ποιότητα, τιμή, υγιεινή.
- Στην αναδιάρθρωση της παραγωγής γιατί οδηγός μας θα είναι το τι ζητούν οι αγορές, όχι το τι μπορεί να παραχθεί χωρίς κόπο και θυσίες.
- Και βέβαια ο απώτατος στόχος θα είναι η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, των αγροτών μας και η ανάδειξή τους σε ισότιμη κοινωνικοοικονομική μονάδα-κορμό της περιφερειακής οικονομίας μας.

Ειδικότερα οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις μας θα εστιαστούν στους εξής τομείς και κλάδους:

- Να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλους τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ώστε να ανατρέψουμε το έλλειμμα των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα.
- Να αξιοποιούμε κάθε καινοτόμα και αποτελεσματική παρέμβαση για να μπούμε στο δρόμο της αναδιάρθρωσης, ώστε να αποκτήσουν οι αγρότες μας αυτονομία μέσα από προϊόντα που ζητάνε οι ντόπιες και ξένες αγορές.
- Μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ, γεωργίας, αλιείας και το νέο αναπτυξιακό νόμο, να στηρίξουμε και να επιδιώξουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις που θα αξιοποιούν την τοπική πρωτογενή παραγωγή, ώστε να αυξήσουμε την τοπική προστιθέμενη αξία.
- Η στρατηγική μεταστροφή σε καλλιέργειες βιολογικές, ενεργειακές, κτηνοτροφικές και θερμοκηπιακές με αξιοποίηση της γεωθερμίας που υπάρχει στην περιοχή μας, αφού έχουμε εδάφη και μικροκλίματα που ευνοούν εξειδικευμένες παραγωγές με ξεχωριστή ποιότητα και χαρακτηριστικά.
- Οι νέοι αγρότες που είναι το μέλλον της αγροτικής οικονομίας της περιφέρειάς μας, θα βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας.
- Θα κάνουμε ότι πρέπει για να στηρίξουμε την αλιεία παράκτια, εσωτερικών υδάτων, καλλιέργειας ψαριών, οστρακοειδών για να αυξηθεί το μερίδιο και η παραγωγικότητα των κλάδων. Είναι ένας πλουτοπαραγωγικός πόρος με σημαντικές δυνατότητες και αυτές θα τις αναδείξουμε στο μέγιστο βαθμό.
- Οι υφιστάμενες δομές στήριξης της οικονομίας της περιφέρειάς μας που υποαξιοποιούνται θα αξιοποιηθούν πλήρως σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο. Η συνεργασία μας με το Δ.Π.Θ. και τα ΤΕΙ θα πάρει συστηματική και αποτελεσματική μορφή. Γνώση και καινοτομία θα είναι τα εργαλεία μας για μια σύγχρονη ανταγωνιστική γεωργία και μεταποίηση.
- Τέλος στοχεύοντας στην ισορροπία περιβάλλοντος, αειφορίας και ανάπτυξης θα ενισχύσουμε τον αγροτουρισμό παράλληλα με άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι σήμερα ξεκινάει ένας σχεδιασμός που καθυστέρησε πολλά χρόνια με στόχο την ποιοτική στροφή της ελληνικής γεωργίας, της μόνης ίσως δυνατότητας που έχουμε για βιώσιμο μέλλον της αγροτικής οικονομίας με το «καλάθι των προϊόντων της περιφέρειας».

Είναι στροφή στον ελληνικό αγροτοδιατροφικό τομέα, στροφή στην αξιοποίηση της ελληνικής μεσογειακής διατροφής που πρόσφατα αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως «άυλο αγαθό της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς». Αυτό μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο σημαντική πολιτιστική προβολή αλλά και να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι κάθε λαός, όταν βρίσκεται στη δίνη μιας τέτοιας κρίσης σκύβει στον εαυτό του, γαντζώνεται στις δικές του δυνάμεις, επιστρέφει στον πραγματικό του πλούτο, στη γη του, στην πρωτογενή παραγωγή, στο φυσικό του περιβάλλον, στην πολιτιστική του κληρονομιά και στήνεται ξανά όρθιος στα πόδια του. Η γεωργία μας συμπορεύεται με την ιστορία μας, είναι σημαντική πηγή απασχόλησης στην περιφέρεια και παρά τις απαξιωτικές αναφορές για τον πρωτογενή μας τομέα, αυτός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, λειτουργώντας σαν πολλαπλασιαστής πλούτου.

Σήμερα συζητάμε για το καλάθι των προϊόντων της περιφέρειάς μας. Μπορούμε να προσδιορίσουμε προϊόντα;
Ο τόπος μας είναι ένας ευλογημένος τόπος που παράγει πρώτης ποιότητας προϊόντα.

Σταχυολογώντας μερικά από αυτά (αναφορά στα προϊόντα).

Βαμβάκι: Η καλλιέργειά του καταλαμβάνει μεγάλη έκταση, έχει σημαντικό όγκο παραγωγής, η περιοχή έχει καλή προϊστορία, έχει εξαγωγικό προσανατολισμό.

Καπνός – μπασμάς: Η περιοχή παράγει άριστης ποιότητας προϊόν, έχει μακροχρόνια παράδοση, αξιοποιεί οριακά εδάφη, εξασφαλίζει απασχόληση και εισόδημα σε χιλιάδες οικογένειας, έχει εξαγωγικό προσανατολισμό- αν το ενδιαφέρον στραφεί στα «φυσικά αρώματα» τότε ο μπασμάς θα έχει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ελιές – λάδι: Η περιοχή μας έχει τουλάχιστον δύο ονομαστές ποικιλίες (Μαρώνειας - Μάκρης και Θάσου), με παραγωγή άριστης ποιότητας λαδιού και βρώσιμης ελιάς διαφόρων τύπων – προϊόντων με ονοματεπώνυμο θα λέγαμε που μπορούν να πιστοποιηθούν.

Επιτραπέζιο σταφύλι: Η περιοχή έχει παράδοση και μεγάλη ιστορία στην καλλιέργεια της αμπέλου, παράγει ονομαστά επιτραπέζια σταφύλια που όχι μόνο συμβάλλουν στην επισιτιστική επάρκεια της περιοχής αλλά γίνονται και συστηματικές εξαγωγές. Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών σταφυλιών συνεχώς βελτιώνεται με την εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικών προειδοποιήσεων.

Κρασί: Είναι μακραίωνη η ιστορία του κρασιού στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, από τον Όμηρο με τον «Ισμάριο οίνο», τη λατρεία του Διονύσου, τον Οδυσσέα, τον Κύκλωπα, τους Κίκονες αλλά και τα σημερινά εξαιρετικής ποιότητας κρασιά – πολλά πιστοποιημένα βιολογικής γεωργίας – μπορούν να έχουν λαμπρό μέλλον.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια γίνεται στη Δράμα μια σημαντική προσπάθεια προώθησης συγκεκριμένων ετικετών κρασιού ανά τον κόσμο.

Παραδοσιακό τσίπουρο: Στάζει μεράκι και παράδοση αλλά είναι αναγκαία η τυποποίηση και συσκευασία του.

Ούζο: Είναι ονομαστά τα ούζα της περιοχής και πολύ σημαντική η πιστοποίηση για το ούζο Θράκης.

Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα: Η μελισσοκομία οργανώνεται συνεχώς και είναι καιρός το μέλι της ΑΜ-Θ να ταυτοποιηθεί εργαστηριακά σαν μέλι ΑΜ-Θ.

Κεράσια Κομοτηνής: Το μικροκλίμα της περιοχής αναδεικνύει γεύσεις και αρώματα αξεπέραστες – λόγω όμως πανσπερμίας ποικιλιών δύσκολα μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά: Η περιοχή έχει μεγάλη ιστορία στον κλάδο, το ενδιαφέρον αναζωογονείται με την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και με την παραγωγή αιθέριων ελαίων.
Εξαιρετικής ποιότητας είναι η ρίγανη της ορεινής Ροδόπης.

Πατάτα: Νευροκοπίου (ΠΓΕ), Μυρτίσκης, Κεχρόκαμπου, Έβρου, εξαιρετικές.

Πεπόνι Έβρου: Εξαιρετικό, ιδιαίτερο και διαφορετικό πιστοποιημένο προϊόν.

Φασόλια Οροπεδίου Δράμας: Προϊόν εξαιρετικής ποιότητας.

Όσπρια: Χρυσούπολης και ημιορεινής Ροδόπης.

Ακτινίδιο: Έχει αξιοπρεπή παρουσία, είναι σταθερή αξία, με πολύ καλή ποιότητα, καλύπτει εσωτερικές ανάγκες αλλά κι εξαγωγές.

Σπαράγγι: Έχει καλή οργάνωση στην Καβάλα και τον Έβρο, είναι προιόν κατά κανόνα εξαγώγιμο, πρέπει ν’ αναληφθεί προσπάθεια για να μπει πιο δυναμικά στην ελληνική κουζίνα δεδομένου ότι η Γερμανία (ο κύριος αγοραστής μας), έχει αποκτήσει μεγάλο βαθμό αυτάρκειας.

Σκόρδο: Οργανωμένη και πιστοποιημένη προσπάθεια υπάρχει στον Έβρο.

Φέτα: Εξαιρετικά πιστοποιημένο (ΠΟΠ) προϊόν της ελληνικής αλλά και της τοπικής κτηνοτροφίας που έχει ανάγκη συνεχούς προστασίας από ανταγωνιστές αλλά και μη συνεπείς παρασκευαστές της.

Παραδοσιακό γιαούρτι: Εξαιρετικό προϊόν ευρύτατης κατανάλωσης και ποιοτικής διατροφής.

Κατσικάκι Σαμοθράκης: Εξαιρετικό προϊόν της τοπικής κτηνοτροφίας.

Αλιεύματα του Θρακικού Πελάγους: Από την πιο καθαρή θάλασσα της χώρας μας, περιζήτητα, ασφαλή και υγιεινά προϊόντα της περιοχής μας, τόσο νωπά όσο και μεταποιημένα (αλίπαστα), με επικεφαλής τον λικουρίνο.

Σουτσούκ λουκούμ: Ιδιαίτερο και διαφορετικό προϊόν που συνδυάζει παράδοση και πολυτισμικότητα- είναι αναγκαία η πιστοποίηση του.

Οπωροκηπευτικά της Περιφέρειας: Είναι αξιόλογος τομέας για την οικονομία της περιοχής δεδομένου ότι καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της, εκσυγχρονίζεται συνεχώς με σύγχρονες εγκαταστάσεις και τρόπους οργάνωσης, νέες δράσεις (μήλα, ρόδια κτλ), με την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης με την ενασχόληση νέων ανθρώπων.
Είναι δράσεις και κατευθύνσεις εξελίξιμες.

Με αυτές τις σκέψεις κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θεωρώ ότι μπορούμε με πείσμα, σωστή οργάνωση, προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ένα υγιές πλαίσιο δράσης. Μπορούμε να τα καταφέρουμε να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα για τα προϊόντα μας και να βρει η περιοχή και η χώρα μας τον αναπτυξιακό της βηματισμό.»


ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8671,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3032,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18653,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,598,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6233,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1108,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ομιλία Γιώργου Ούστογλου στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ για το "Καλάθι Προϊόντων"
Ομιλία Γιώργου Ούστογλου στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ για το "Καλάθι Προϊόντων"
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaVLqpFXfrcW1gRf9ne20poK9uDsASNVfixhuhoUhELQoy9o9f5hdjNWOS3Gjz1lXhX4-1Q2-PKRGQr-HvebHWk31UZq37-0UeZxB3XETE5MJny1YW8IfCpH8P6fqJ0XfSNJJP2D_7Sd9w/s200/IMGP481.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaVLqpFXfrcW1gRf9ne20poK9uDsASNVfixhuhoUhELQoy9o9f5hdjNWOS3Gjz1lXhX4-1Q2-PKRGQr-HvebHWk31UZq37-0UeZxB3XETE5MJny1YW8IfCpH8P6fqJ0XfSNJJP2D_7Sd9w/s72-c/IMGP481.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/02/blog-post_8770.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/02/blog-post_8770.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων