Κόματι-Κόματι! Υπουψήφιους μας Δήμαρχους χουρετεύ’ στ’ Πνύκα!

του Πάππου Ντιάφλη

Κόματι-Κόματι Σουφλιουταραίοι! Υποψήφιους μας Δήμαρχους θα χουρατέψ’ σήμηρα του βραδ’ στ’ Πνύκα κι θα μας βγάλ’ τουν προυηκλογικό τ’ τουν λόου. Θα μαζουχτεί πουλύς κόσμους κι θα γεν’ τρανό καλαμπαλ’κ. Θα νάρθουν κι Καρκατσλιώτ’ κι Καμπιώτ’, κι Μουζμουλάδις πού τν Κουρνουφουλιά μι τς Τσιαμουκουραίοι που τ’ Δαδιά, κι Αρβαν’τάδις που του Μπίτικλι μαζί μι τα Κναβούδια κι τς Λαηνιώτ’. Θα νάρθουν λεν κι Κατσβέλ’ που τν Αγριάν’ μαζί μη τς Πουμάκ’ που του Ντηρβέν’ κι του Ντημήργιαν’. Θα μαζουχτούν ούλ’ μαζί σν πλατεία κάτου απού τν Πνύκα κι θα γεν’ μηγάλους ρόσπουτους. Ούλ’ μαζί θα φανάζουν κι θα χειρουκρουτούν τουν υποψήφιου μας του Δήμαρχου κι θα τουν υπουστηρίζουν, για να σκιαχτούν ουλ’ κι να μην έρθουν κι του πάρουν του Σουφλί μας κι χάσουμι τσ’ χρυσές τσ’ κουτάλις! ...»

Πριν να ναρθ’ καταή υπουψήφιους μας Δήμαρχους, θα τουν παν όξου στου ηκλησάκ’ τ’ Αή-Τρύφουνα για να τουν ηβλουγήσ’ Δησπότς κι να τουν ηξουμουλουγείσ’. Μέτα λεν θα τουν μηταλάβ’ κι για τι’ αυτό θα βάνουν κατ’ μπαμπάτσ’κα ντρέκια απού καταή για να βαστούν του καμπαναριό για να μην πιπκουθεί κι τσακστεί τν ώρα π’ θα μηταλαβεν’ υποψήφιους μας Δήμαρχους, κι σκρουπστούν τα κιρπίτσια ουτέμπιρι.

Αμα εχ’ καλό κηρό κι δεν γηριάσ’, υπουψήφιους μας Δήμαρχους θα ναρθ’ μη τα πουδάρια, κι άμα ρίχειν’ βρουχή μη του καρδάρ’ θα τουν βάνουν μια γιαμουρλούκα κι θα τουν φέρουν μη του λαντόν’ για να μην σουουκλαντείσ’ κι βγάν’ κάναν μπουγαζλαμά κι μέτα δεν μπουρέσ’ να μας χουρατέψ’ τουν προηκλουγικό τ’ τουν λόου.

Θα χουρατέψ’ λεν θάματ’ κι για του προυηκλουγικό τ’ του πρόγραμμα, κι θα μας φκιάσ’ κι προυηκλουγικές ηξαγγηλίεις υπουψήφιους μας Δήμαρχους. Ψλα απ’ τ Ντακ’ του ρέμα, κόμα χαμπλότηρα απ’ του Πέταλου, θα καμ’ λεν υπουψήφιους μας Δήμαρχους κηνούργιου σεμτ’ κι θα βαν’ τς Κούρδοι που πηρνούν απού αντίκρα απ’ τ’ Μάρτσα. Σια’ κει λεν θα τς καμ’ κι νέης θέσεις ηργασίας. Θα μαζώνουν τα μπιρμπιτσίνια απ’ τς μουρές κι θα τα βάνουν μέσα σι κατ’ τρανοί μπουχτσιάδις, και μέτα θα τα παένουν μη του κάρου στς απουθήκις τσ’ δημαρχίας.

Θα ν’αχ’ αμα λεν κι μέτρα προυστασίας γύρου που τν Πνύκα υποψήφιους μας Δήμαρχους, ψλα θαν τα καβάκια που ήταν κάναν κηρό αντίκρα απού τ’ Δημαρχία. Μπαρμπα-Πουτιόλς καφητζής θα κάθητη καραούλ’ αντίκρα απ’ του χασάπκου τ’ Μούτλια κι θα φλάει μη του τζίοπ’ για να μην ερθ’ κάνας μασκαράς κι μπουμπνείξ’ τουν υπουψήφιου μας τουν Δήμαρχου κι γένουν τα μούτρα τ’ θαν γιαμούκ’κους καϊάς.

Θα φέρουν κι ρουδουπέταλα κι κόκνα τριαντάφλα απ’ τουν Παπαλιά για να ρίχνουν τουν υπουψήφιου μας τουν Δήμαρχου άντα χουρατέβ’ καλά λόϊα για του Σουφλί μας, για θα πάρουν ντουμάτις κι καρπζόκουρις απ’ τουν Ηρακλή τουν Στράντζια για να τουν ρίξουν άμα τσ’ κουρφιάζ’.

Κι’ αντά τηλειώσ’ τουν λόου τ’ υπουψήφιους μας Δήμαρχους θα κάμουν λεν κι τρανό γλεντ’ σν πλατεία, κάτου απου τν Πνύκα, κι θάματ’ εμ θα χάφτουν εμ θα πίνουν. Σιακεί θα απλώσουν τραπέζια κι θεία Νιάτσιου μη τν Μπάμου την Πουστουλιά θα δίνουν τα γκζάνια μουστουκούλουρα κι μουσταληυριά, κι κόμα ύστηρα θα κνήσουν να τς δίνουν κι απού κάνα μηκίκ’. Πάππους Θοδούρης μη τουν θείου τουν Πουλιόν’ θα δίνουν τσ’ μπαρμπάδις κρασί απ’ θα φκιάσ’ υπουψήφιους μας Δήμαρχους, κι άμα του πιούν ούλου κι δεν απομείν’ χιτσ’, μέτα θα φέρουν κρασί απού τν Κουρνουφουλιά. Κι άμα είνι σιακεί κι κάνας μουλντουβάνς που πνάει θα τουν έχουν πουσιουρτί κι ρουσνίτσια για να λαδώσ’ τ’ άντηρου τ’.

Θα εχ’ άμα λεν κι έναν μάειρα υπουψήφιους μας Δήμαρχους για να μαειρεύ’ κι άλλα φαϊά κι να μην τουν κατηγουρούν οτ’ δεν εχ’ ποικιλία. Τούτους μάειρας θα να’ ντους αντίκρα απού τα ταξί κι θα τσ’ μαειρεύ’ μακαρουνάδις κι πίτσις. Τούτουν τουν μάειρα θάματ’ θα τουν βαλ’ μάξους γιατί είνι νταβραντζμένους θαν τσ’ μπαμπαλιόρις τ’ Μήχου κι κόσμους απ’ θα τουν γλέπ’ θα τουν προυτιμάει. Άμα ηκληγεί υπουψήφιους μας Δήμαρχους θα τουν παρ’ μαζί τ’ στ’ Δημαρχία κι θα τουν δωσ’ μια χρυσή κουτάλα κι θα τουν βαν’ να μαειρεύ’ πρασουτσιουρβά. Κι άμα δεν τουν παρ’ μαζί τ’ στ’ Δημαρχία, θα παρ’ μιαν άλλαν κτάλα τούτους μάειρας κι θα μπουμπνάει τουν υπουψήφιου μας τουν Δήμαρχου σν κηφάλα τ’ κι θα ακούητει θαν νταούλ’.

Κι αντά τηλειώσ’ ούλου του πατιρντί κι ητιμάζητι για να χειρητείσ’ τουν κόσμου υπουψήφιους μας Δήμαρχους, θα τουν βάνουν μάξους στουν ώμου τ’ ψουμόπτσις κι θα αφήσουν απού καταεί ένα καργκούδ’ απ’ έχασει τ’ γκάβια τ’ , για να πάει να κάτσ’ ψλα στουν ώμου τ’. Τούτου του καργκούδ’ άμα ηκληγεί υπουψήφιους μας Δήμαρχους θάματ’ θα του εχ’ μαζί τ’ σι ένα κλουβούδ’ μέσα στ’ Δημαρχία, αντίκρα απ’ του γραφείου τ’, κι άμα δεν του δωσ’ τσ’ πσουμόπτσις που έβανι μάξους στουν ώμου τ’ για να κατσ’ ψλα, κι δεν του ταείζ’, θα τουν τσιουμπάει τσ’ μαγλίνις τ’ κι θα φουλτακιάσουν θαν απουκριάτ’κους μπουχτσιάς!

Πάππους Ντιάφλης

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

BLOGGER: 6 σχόλια
 1. κάθι σισκίν'ς κι μπόμπανους κι σκέτους μακαμάκας,
  τουν πόνου τ γράφ'εδι δώ.
  άντι Ντιάφλη αιλιάκ' πάνι για κανένα ρακούδ' κι άσι μας να απαντούμι τουν Πασχαλάκου.
  μπουνάκ'ς κι σερσέμ'ς ίσι.Γιαταυτό θέλ'ς τουν ανασκαμένου λαβαριώτ'.
  θάματ' σι τρώει τζούφους.
  ξ'κ'ς κι ντιβανές βγήκις στου μιιντάν'.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. χαχαχαχαχα, ωραίο το κειμενάκι, αλλά κανένα λεξικό δεν υπάρχει για να βγάλουμε τις άγνωστες λέξεις; Άντε "Πάππου Ντιάφλη" χρησιμοποίησε την Σουφλιώτικη σοφία σου για να σατυρίσεις και τα δρώμενα νοτιότερα εδώ σ' εμάς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Υπάρχει το Σουφλιώτικο Λεξικό
  θα το βρεις σε βιβλιοπωλείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ωραιος ο Παππου Ντιαφλης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πες τα ολα παππου, βγαλτα ολα στη φορα με τον τροπο που εσυ ξερεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προσπαθώ να καταλάβω το κείμενο ακόμη από προχθές. Έβγαλα μερικά αποσα θυμάμαι από τη γιαγιά μου που ήταν Σουφλιώτισσα. Πάνω-κάτω διακωμωδεί διάφορα πολιτικά του Σουφλίου. Αν και παππούς πρέπει να ξέρει πολλά και τα βγάζει στη φόρα με σατυρικό τρόπο, σαν τους αρχαίους κωμωδούς. Αφού έχουν τέτοια παράδοση οι Σουφλιώτες πρέπει να την εκμεταλευτούν.

  Υ.Γ. Αν ενδιαφέρεται κανείς για παρόμοια κείμενα ας ψάξει το βιβλίο "Σκωπτικά Σουφλίου" του Μόσχου Κούκου. Θα το βρει σε βιβλιοπωλείο της Αλεξανδρούπολης

  ΑπάντησηΔιαγραφήΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8073,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2987,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3140,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,817,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,652,Δράμα,114,Έβρος,17739,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2424,Εκκλησία,1192,Εκπαίδευση,1394,Ελλάδα,1275,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,22,Εργασιακά,274,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,685,Ιστορία,216,Καβάλα,183,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,204,Οικολογία,329,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1391,Πανταζίδου,159,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,405,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3726,Πολιτική,1436,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,5921,Ροδόπη,391,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,505,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1034,Φέρες,380,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Κόματι-Κόματι! Υπουψήφιους μας Δήμαρχους χουρετεύ’ στ’ Πνύκα!
Κόματι-Κόματι! Υπουψήφιους μας Δήμαρχους χουρετεύ’ στ’ Πνύκα!
http://1.bp.blogspot.com/_lJ2_0pykg0A/TK5e6XAXT6I/AAAAAAAAEBI/NEGNWwTEIKc/s200/brikas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lJ2_0pykg0A/TK5e6XAXT6I/AAAAAAAAEBI/NEGNWwTEIKc/s72-c/brikas.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2010/10/blog-post_5539.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2010/10/blog-post_5539.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων