Συμβουλές για τη μείωση των δόσεων δανείων και καρτών

Καθώς το τραπεζικό τοπίο αλλάζει ραγδαία, νέα προϊόντα κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες για επικερδείς συναλλαγές.
Περισσότερες δυνατότητες αναχρηματοδότησης αλλά και ευκαιρίες πληρωμής στα δάνεια και στις κάρτες, υψηλές αποδόσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα, καθώς και ένα μίνι ράλι τις τελευταίες εβδομάδες στο Χρηματιστήριο συνθέτουν ένα νέο παζλ με αρκετές ευκαιρίες, αλλά και παγίδες...»

Δάνεια

1. Μεταφορά οφειλών με χαμηλότερα επιτόκια
Κλασική αλλά πάντα επικερδής κίνηση για όσους έχουν χρέη σε καταναλωτικά ή και στεγαστικά δάνεια είναι η αναχρηματοδότηση των οφειλών τους με χαμηλότερο επιτόκιο. Είτε στην ίδια τράπεζα είτε σε άλλη, οι συνεπείς πελάτες μπορούν (και τους συμφέρει) να διαπραγματευθούν καλύτερους όρους αποπληρωμής. Δεδομένου μάλιστα ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θέλουν να «γράψουν» επισφάλειες, η διαπραγμάτευση, αν ο πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις, συμφέρει και τις δύο πλευρές. Με τα τρέχοντα δεδομένα στα προγράμματα μεταφοράς οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, το μέσο επιτόκιο κυμαίνεται ανάμεσα στο 7% και το 8%, σχεδόν το μισό δηλαδή από αυτό των κλασικών καταναλωτικών δανείων. Αντίστοιχα, η μεταφορά στεγαστικών δανείων γίνεται με κυμαινόμενα επιτόκια κοντά στο 3,5% με 4%.

2. Αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής
Ακόμα μεγαλύτερο μαχαίρι στη μηνιαία δόση- σε συνδυασμό με τη μείωση των επιτοκίων- φέρνει η αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής. Ανάλογα με τον επιπλέον χρόνο, η μείωση στη μηνιαία δόση μπορεί να φτάσει ακόμα και το 50% της αρχικής καταβολής, αν και συνολικά ο δανειολήπτης πληρώνει περισσότερους τόκους. Στα στεγαστικά δάνεια η μέγιστη διάρκεια μπορεί να φτάσει τα 40 χρόνια, αρκεί βέβαια ο δανειολήπτης να πληροί τα ηλικιακά όρια που θέτει η κάθε τράπεζα. Αντίστοιχα, στα καταναλωτικά χωρίς εξασφάλιση φτάνει τα 10 χρόνια, ενώ αν γίνει προσημείωση περιουσιακού στοιχείου μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τα 30.

3. Συμμάζεμα καταναλωτικών με προσημείωση
Ειδικά για εκείνους που έχουν μεγάλα χρέη σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες (άνω των 15.000 ευρώ) ουσιαστικά μονόδρομος είναι τα προγράμματα αναχρηματοδότησης, στα οποία πραγματοποιείται προσημείωση περιουσιακών στοιχείων. Και αυτό γιατί, μόνο υπ΄ αυτή την προϋπόθεση δέχονται οι τράπεζες να εκταμιεύσουν το δάνειο, καθώς εξασφαλίζονται σε περίπτωση που ο πελάτης δεν πληρώσει τη δόση του. Ως αντιστάθμισμα πάντως, ο δανειολήπτης απολαμβάνει μικρότερο επιτόκιο, χαμηλότερη δόση, αλλά και τη δυνατότητα να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διάρκεια του δανείου. Το επιτόκιο γι΄ αυτού του τύπου τα δάνεια μειώνεται ακόμα και στο 5% με 6%, δηλαδή σχεδόν στο ένα τρίτο σε σχέση με τις πιστωτικές. Αν όμως καθυστερήσει την αποπληρωμή, κινδυνεύει να χάσει άμεσα το περιουσιακό στοιχείο που προσημείωσε.

4. Ευκολίες πληρωμής για όσους έχουν δυσκολίες
Νέα μόδα στα καταναλωτικά αλλά και στα στεγαστικά δάνεια είναι μια σειρά από ευκολίες πληρωμής που επιτρέπουν οι τράπεζες στους πελάτες τους. Προκειμένου να μην «γράψουν» το δάνειο ως επισφαλές, δίνουν επιπλέον δυνατότητες και διευκολύνσεις σε εκείνους που το ζητήσουν αν βρεθούν σε δύσκολη συγκυρία. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η παράλειψη έως και δύο δόσεων κάθε χρόνο, η δυνατότητα μετάθεσης εξόφλησης κάποιου ποσοστού του χρέους στο τέλος του δανείου, ακόμα και οι πληρωμές ανά τρίμηνο αντί για κάθε μήνα. Παράλληλα, ιδιαίτερα ωφέλιμη- αν και με κόστος- είναι η δυνατότητα που έχει ο δανειολήπτης να ζητήσει περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή στεγαστικών ή και καταναλωτικών δανείων. Ανάλογα με την τράπεζα και τον τύπο του δανείου, αυτή μπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια. Εντούτοις, τα χρήματα που «πάγωσαν», με τόκο ή χωρίς, πρέπει να καταβληθούν κανονικά στη συνέχεια και ουσιαστικά επιμηκύνεται η διάρκεια του δανείου.

Κάρτες

5. Μεταφορά σε άλλη κάρτα με χαμηλότερο επιτόκιο
Οσο για τους κατόχους πιστωτικών καρτών, υπάρχουν και σε αυτή την κατηγορία μια σειρά από δυνατότητες για να ξεφύγουν από τη μάστιγα της υπερχρέωσης. Η πιο απλή κίνηση που μειώνει σημαντικά το κόστος του πλαστικού χρήματος είναι η μεταφορά παλαιών οφειλών σε άλλη κάρτα. Συγκεκριμένα, ενώ ένα μέσο επιτόκιο είναι κοντά στο 16%, υπάρχουν προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου με επιτόκιο 6,75%, για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής. Αντίστοιχα, σε κάποιες περιπτώσεις, αν ο πελάτης μεταφέρει χρήματα από άλλη τράπεζα, μπορεί ταυτόχρονα να αναχρηματοδοτήσει και οφειλές που έχει στην ίδια τράπεζα. Από την άλλη, οι πελάτες των τραπεζών θα πρέπει να λάβουν υπ΄ όψιν τους ότι το προνομιακό επιτόκιο αφορά μόνο το ποσό που μεταφέρεται και όχι καινούργιες αγορές, οι οποίες επιβαρύνονται κανονικά, με κόστος χρήματος άνω του 15%.

6. Μεταφορά με άτοκη περίοδο χάριτος
Ακόμη πιο βαθιά ανάσα, αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να δώσει στους κατόχους πιστωτικών καρτών η μεταφορά από μια κάρτα στην άλλη με παράλληλη χρήση της ατόκου περιόδου χάριτος έως 12 μηνών.

Ατοκη περίοδο χάριτος, διάρκειας από 3 έως 12 μήνες, προσφέρουν μια σειρά από τράπεζες, επιτρέποντας στους δανειολήπτες ουσιαστικά να «ξεχάσουν» τα χρέη τους για το διάστημα της προνομιακής περιόδου. Εντούτοις, μόλις λήξει η περίοδος χάριτος, το επιτόκιο ανεβαίνει ξανά. Ετσι, για να αποφύγουν την παγίδα, οι πελάτες της τράπεζας θα πρέπει είτε να αποπληρώσουν ολόκλη ρο το χρέος πριν λήξει η άτοκη περίοδος είτε να μεταφέρουν ξανά τα χρήματα αναζητώντας νέα άτοκη περίοδο.

7. Συγκέντρωση οφειλών σε καταναλωτικό δάνειο
Μεγαλύτερο ψαλίδι στο επιτόκιο αλλά και στη μηνιαία δόση δίνει το συμμάζεμα και η μεταφορά των οφειλών σε ένα καταναλωτικό δάνειο με μειωμένο επιτόκιο. Μάλιστα, στην περίπτωση που οι οφειλές είναι μεγάλες- άνω των 5.000 ευρώ- η κίνηση αυτή είναι μονόδρομος, καθώς πολύ δύσκολα οι τράπεζες θα εγκρίνουν την έκδοση νέας πιστωτικής κάρτας με όριο άνω των 3.000 ή 5.000 ευρώ, ώστε να γίνει η μεταφορά από κάρτα σε κάρτα. Το επιτόκιο σε αυτή την περίπτωση πέφτει ακόμα και κάτω από το 7%, ενώ ο πελάτης γνωρίζει ότι υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να απαλλαγεί οριστικά από το χρέος του.

Επενδύσεις

8. Υψηλά επιτόκια και κλιμακωτές καταθέσεις
Επιτόκια που ξεπερνούν ακόμα και το 5% σε προθεσμιακές καταθέσεις έως 12 μηνών προσφέρουν πλέον οι τράπεζες, προσπαθώντας να αναζητήσουν ρευστότητα, αλλά και να ανασχέσουν τη φυγή των καταθετών. Κατά κανόνα, όσο μικρότερη η τράπεζα τόσο υψηλότερο είναι και το προσφερόμενο επιτόκιο, ενώ σημαντική διαπραγματευτική ικανότητα προσφέρει το «γεμάτο πορτοφόλι». Βέβαια, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, η εποχή των υψηλών επιτοκίων δεν πρόκειται να κρατήσει για πολύ και όσοι κλειδώσουν σήμερα αποδόσεις μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη. Παράλληλα, το νέο όπλο στη φαρέτρα των τραπεζών είναι οι λεγόμενες κλιμακωτές καταθέσεις. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην κλιμακωτή αύξηση του επιτοκίου κάθε μήνα, δίνοντας υψηλότερες αποδόσεις σε όσους μένουν πιστοί στην τράπεζα για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως 24 μήνες.

Μάλιστα, σε αυτή την κατηγορία οι τράπεζες πολύ συχνά διαθέτουν προϊόντα- κράχτες στα οποία τα επιτόκια για κάποιους μήνες φτάνουν ακόμα και το 10%. Αυτό συμβαίνει όμως μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα παραμείνει την τράπεζα, χωρίς να σηκώσει μέρος ή το σύνολο των χρημάτων του.

9. Διψήφιες αποδόσεις για όσους ρισκάρουν
Διψήφιες αποδόσεις αλλά με ρίσκο προσφέρουν μια σειρά από ομόλογα, κρατικά, τραπεζικά αλλά και εταιρικά. Μάλιστα, αρκετοί χρηματιστές προτείνουν στους πελάτες τους να επενδύσουν σε ομόλογα του Δημοσίου ή μεγάλων τραπεζών, τα οποία λήγουν μέσα στο 2010 ή τους πρώτους μήνες του 2011 και οι αποδόσεις τους σε ετήσια βάση ξεπερνούν το 10%. Η κίνηση αυτή όμως συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι σε αυτή την κατηγορία επενδύσεων σημειώνονται τους τελευταίους μήνες σημαντικότατες μεταβολές, καθώς τα spread των ομολόγων του Δημοσίου έχουν γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας στις αγορές, συμπαρασύροντας τις αποδόσεις τόσο των τραπεζικών όσο και των εταιρικών τίτλων. Σημειώνεται πάντως ότι διαβατήριο για να τοποθετηθεί κανείς σε αυτής της κατηγορίας τα ομόλογα είναι να διαθέτει κατά κανόνα τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

10. Ράλι μετοχών αλλά και επιφυλάξεις
Μίνι ράλι με αιχμή τον τραπεζικό κλάδο έχει σημειώσει τις τελευταίες εβδομάδες το Χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα κάποιοι επενδυτές να επιστρέφουν στον κόσμο των μετοχών. Μετά και την πρόταση της Πειραιώς για την Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπήρξαν τραπεζικές μετοχές που διπλασίασαν την αξία τους σε λίγες μόνο ημέρες προσφέροντας σημαντικά βραχυπρόθεσμα κέρδη σε όσους τοποθετήθηκαν έγκαιρα. Εντούτοις, όπως προειδοποιούν οι χρηματιστές, τα δεδομένα στην αγορά είναι εξαιρετικά ευμετάβλητα και κανείς δεν διακινδυνεύει προβλέψεις για την πορεία των μετοχών τους επόμενους μήνες.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

BLOGGER: 1 σχόλιαΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8049,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,139,Άρθρα - Απόψεις,2984,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3118,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,800,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,90,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,651,Δράμα,114,Έβρος,17702,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2421,Εκκλησία,1191,Εκπαίδευση,1392,Ελλάδα,1273,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,21,Εργασιακά,273,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,683,Ιστορία,215,Καβάλα,182,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,203,Οικολογία,327,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1386,Πανταζίδου,158,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,403,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3719,Πολιτική,1435,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5908,Ροδόπη,390,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,501,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,298,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,407,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1033,Φέρες,377,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συμβουλές για τη μείωση των δόσεων δανείων και καρτών
Συμβουλές για τη μείωση των δόσεων δανείων και καρτών
http://2.bp.blogspot.com/_lJ2_0pykg0A/TGvL9oIXKzI/AAAAAAAADQ0/1zLGCVfnrVw/s200/afragos.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_lJ2_0pykg0A/TGvL9oIXKzI/AAAAAAAADQ0/1zLGCVfnrVw/s72-c/afragos.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2010/08/blog-post_6847.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2010/08/blog-post_6847.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων