Αιφνίδια διακοπή του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

•  Περικόπτονται οι θεσμοθετημένοι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
•  Σταματάνε προγραμματισμένα έργα του «Θησέα».
•  Σε απελπισία έχουν περιέλθει οι Δήμοι.
•  Η κυβέρνηση εμπαίζει πλέον τους Ο.Τ.Α. της χώρας.
•  Επερώτηση βουλευτών της Ν.Δ. για την αιφνίδια διακοπή του «Θησέα».

Η ανυπαρξία πολιτικής διεξόδου από την κρίση, έχει οδηγήσει την Κυβέρνηση στον εύκολο αλλά αδιέξοδο δρόμο της χωρίς διάκριση περικοπής των δαπανών, καθώς και της καθυστέρησης πληρωμής των οφειλών του δημοσίου, προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα και να φανεί έτσι συνεπής προς τις επιταγές του μνημονίου.
Μεταξύ αυτών που αδιάκριτα περικόπτονται είναι και οι θεσμοθετημένοι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία, μετά τις περικοπές των πόρων της κατά τα τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς, βιώνει φέτος μια επιπλέον και άνευ προηγουμένου μείωση των πόρων της κατά 40%, οι οποίοι μάλιστα αφορούν την κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι η προσφυγή όσων δήμων διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα σε δανεισμό. Για τους υπόλοιπους –τους πιο πολλούς!– η στάση πληρωμών είναι η αναγκαία κατάληξη...»

Η απελπισία στην οποία έχουν περιέλθει οι δήμοι ενισχύεται και από το γεγονός ότι έχουν μειωθεί τα έσοδά τους από κάθε μορφής δικαιώματα και τέλη, λόγω αδυναμίας είσπραξης αυτών από τους δοκιμαζόμενους από την πρωτοφανή ύφεση που μαστίζει την αγορά, επαγγελματίες.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί, έξω από κάθε λογική συνέπειας και συνέχειας των κυβερνητικών δεσμεύσεων, η απίστευτη παλινωδία της Κυβέρνησης στο θέμα του αναπτυξιακού προγράμματος «Θησέας», η οποία έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών.
Οι δημοτικές αρχές σε όλη τη χώρα, αιφνιδιασμένες από την τελευταία απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που σταματά προγραμματισμένα έργα του «Θησέα», τώρα, ελάχιστους μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογών, συγκαλούν τις κατά τόπους ΤΕΔΚ και η μία μετά την άλλη συντάσσουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας, απειλώντας να προβούν σε πάσης μορφής κινητοποιήσεις. Η ΚΕΔΚΕ, μάλιστα, προσανατολίζεται στη διενέργεια εκτάκτου συνεδρίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

Όπως είναι γνωστό, το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Θησέας» θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 3274/2004, ως πρόγραμμα πενταετούς διάρκειας (2005-2009), προϋπολογισμού 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με το άρθρο 6 του νόμου προβλέφθηκε η δυνατότητα, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, παράτασης του προγράμματος κατά δύο ακόμη χρόνια, δηλαδή έως την 31-12-2011. Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή ισχύος του προγράμματος, και ενώ οι δήμοι αγωνιούσαν για την τύχη του, με την υπ’ αρ. 27 της 22-12-2009 πράξη του, το Υπουργικό Συμβούλιο (ΦΕΚ 233 Β’) παρέτεινε τη διάρκεια του προγράμματος κατά δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι 31-12-2011.

Η απόφαση αυτή ανακούφισε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια που οι δήμοι θα μπορούσαν να απορροφήσουν τα ποσά που εδικαιούντο από την αρχική και αποδεκτή από όλους κατανομή του προγράμματος. Έτσι, προγραμμάτισαν τις περαιτέρω ενέργειές τους, ολοκλήρωσαν ή επικαιροποίησαν τις μελέτες τους και προχωρούσαν σε οριστικές εντάξεις ή τροποποιήσεις των αρχικών επιλογών, προκειμένου να δημοπρατήσουν τα έργα που είχαν ανάγκη.
Αιφνιδιαστικά, την 25η Μαΐου, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του προγράμματος (υπ’ αρ. 1245) ορίζεται η 31η Αυγούστου ως η ημερομηνία μέχρι την οποία, εάν δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και δεν είχαν υπογραφεί και οι συμβάσεις με τους εργολάβους, τα προγραμματισμένα έργα απεντάσσονται.

Παρά το αρχικό σοκ και τις έντονες διαμαρτυρίες οι δήμοι άρχισαν να τρέχουν, δαπανώντας επί πλέον, προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική προθεσμία.
Όμως, νέα δυσάρεστη έκπληξη τους περίμενε, καθώς με νέα απόφασή της (1247/22-6-2010) η Επιτροπή όρισε την 25η Ιουνίου (που μας πέρασε!) ως ημερομηνία μέχρι την οποία θα έπρεπε, προκειμένου τα έργα να εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία δημοπράτησης, να έχουν κατακυρώσει αυτή και να έχουν ανακοινώσει την κατακύρωση.

Από όλα τα παραπάνω ξεκάθαρα προκύπτει ότι η κυβέρνηση εμπαίζει πλέον τους Ο.Τ.Α. της χώρας, προκαλώντας πρωτοφανή αναστάτωση και αναγκάζοντας τους δημάρχους –σε προεκλογική μάλιστα περίοδο– με αποκλειστικά δική της ευθύνη να εμφανίζονται ασυνεπείς προς τους δημότες τους, μια που λίγους μήνες πριν τους διαβεβαίωναν ότι συγκεκριμένα έργα θα ξεκινήσουν.

Αιτία αυτής της κατάστασης είναι, όπως προαναφέρθηκε, η δραματική περικοπή των θεσμοθετημένων πόρων της Τ.Α. και του αναπτυξιακού προγράμματος «Θησέας».
Συγκεκριμένα, κατά την τετραετία 2004-2008 εισέρευσαν στο «καλάθι» του «Θησέα» 1.886 εκατ. ευρώ, έναντι 2.042 που είχαν προϋπολογιστεί, δηλαδή δημιουργήθηκε έλλειμμα 156 εκατ. ευρώ. Το 2009 το έλλειμμα εκτινάχτηκε, μια που αντί των 719 εκατ. εισέρευσαν στο «καλάθι» του «Θησέα» 244 εκατ. Φέτος, μέχρι σήμερα, έχουν εισρεύσει 175 εκατ. αντί των 583 εκατ. που έπρεπε, βάσει των μειωμένων πόρων της Τ.Α. λόγω περικοπών, και αντί των 800 εκατ. που ο Νόμος προβλέπει. Έτσι, το συνολικό έλλειμμα ξεπερνάει τα 1.256 εκ ευρώ.

Δηλαδή, υπάρχουν συνολικές εισροές 2.308 εκατ. ευρώ, αντί των 3.564 εκατ. που προβλέπουν οι Νόμοι.

Τα συμβασιοποιημένα έργα μέχρι σήμερα είναι 21.408, με προϋπολογισμό 3.328 εκατ. ευρώ, δηλαδή εντός των προβλεπομένων, με ύψος όμως συμβάσεων, λόγω των εκπτώσεων που επετεύχθησαν κατά τις δημοπρασίες, 2.510 εκατ. ευρώ.

Από τα παραπάνω, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι το Υπουργείο άρον-άρον κλείνει τον «Θησέα», έχοντας υποχρέωση να καλύψει μόνο 200 εκατ ευρώ. φέτος και του χρόνου.
Με αυτή του την τακτική, δηλαδή της αδιάκριτης περικοπής των θεσμοθετημένων πόρων, αφενός στερεί από τις τοπικές κοινωνίες μικρά και μεγάλα χρήσιμα έργα, τα οποία έδωσαν πνοή στην περιφέρεια, αφετέρου στερεί από τις τοπικές οικονομίες ζωτική χρηματοδότηση για την επιβίωση των μικρών εργοληπτικών επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού τους.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, επερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
1. Γιατί αποφασίσατε την αιφνιδιαστική διακοπή του αναπτυξιακού προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ»;

2. Αντιλαμβάνεσθε ότι με τις αλλεπάλληλες παλινωδίες σας στο συγκεκριμένο ζήτημα και τον εμπαιγμό των δημάρχων της χώρας, ουσιαστικά τους οδηγήσατε αφενός να φανούν ασυνεπείς προς τις τοπικές κοινωνίες και αφετέρου να δαπανήσουν επιπλέον πόρους για την εκπόνηση ή επικαιροποίηση μελετών που τελικά θα παραμείνουν στα συρτάρια τους;

3. Γιατί ακολουθείτε αυτή την αντιαναπτυξιακή πολιτική στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που βυθίζει ακόμα πιο βαθειά στην ύφεση τις τοπικές οικονομίες, όταν μάλιστα όλοι προσδοκούν το αντίθετο;

ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΚΟΥΔΗΜOΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,604,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8449,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18317,Εθελοντισμός,252,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,41,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,462,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1479,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3862,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6128,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,548,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,59,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Αιφνίδια διακοπή του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
Αιφνίδια διακοπή του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw4L6-ow2Qsc6mtQjOWC20SjG-bXQBi8a309MJmzFFkhxGro9KIVbI_iTdv5r2hTWNCwBywZNy-ADHXP5Y989h7gV05NlLZ_-Htr_ZAWxtMS9_0_rrw3HTzGYkEbETw9qq3iIc0Q6q6tYk/s200/788.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw4L6-ow2Qsc6mtQjOWC20SjG-bXQBi8a309MJmzFFkhxGro9KIVbI_iTdv5r2hTWNCwBywZNy-ADHXP5Y989h7gV05NlLZ_-Htr_ZAWxtMS9_0_rrw3HTzGYkEbETw9qq3iIc0Q6q6tYk/s72-c/788.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2010/07/blog-post_8249.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2010/07/blog-post_8249.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων