Αντικαπνιστική Εκστρατεία από φοιτητές της Ιατρικής

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της "Ελληνικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής" (HelMSIC) – Τοπική Επιτροπή Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της Αντικαπνιστικής Εκστρατείας για τη χρονική περίοδο 2009 – 2010.
Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου και τα Γραφεία Αγωγής Υγείας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Νομών Έβρου και Ροδόπης, ενώ τελούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της εκστρατείας «HELP - Για μια ζωή χωρίς τσιγάρο».

Στα πλαίσια της εκστρατείας, διεξήχθησαν προπαρασκευαστικές ενημερωτικές συναντήσεις με τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας και τους Διευθυντές των Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης των Νομών Έβρου και Ροδόπης, σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Διδυμότειχο.
Στις συναντήσεις αυτές, έγινε παρουσίαση της Αντικαπνιστικής Εκστρατείας της HelMSIC και προώθηση της πρότασης για τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για εκπαιδευτικούς...»

Επίσης, έλαβαν χώρα οι τρεις πρώτες πανελλαδικά ενημερωτικές ημερίδες για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Αντικαπνιστική παρέμβαση σε μαθητές» σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή με στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών γύρω από το θέμα του καπνίσματος και την εκμάθηση επικοινωνιακών πολιτικών για την ορθή προσέγγιση καπνιστών και μαθητών. Επιπλέον, περιελάμβαναν και παρουσίαση τεχνικών παρέμβασης σε μαθητές. Στην προσπάθεια συμμετείχαν 77 εκπαιδευτικοί των δύο Νομών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν 16 σχολικές παρεμβάσεις σε τμήματα Ε’ και ΣΤ’ τάξης σχολείων των Νομών Έβρου και Ροδόπης, σε Ορεστιάδα, Ν. Βύσσα, Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή από ειδικά εκπαιδευμένους φοιτητές Ιατρικής του Δ.Π.Θ. Στα πλαίσια των παρεμβάσεων, οι μαθητές ενημερώθηκαν για το θέμα του καπνίσματος και τα οφέλη του μη καπνίζειν μέσα από την εφαρμογή διαδραστικών διαδικασιών εκμάθησης και τη χρήση ειδικά σχεδιασμένου έντυπου υλικού. Στις παρεμβάσεις έλαβαν μέρος συνολικά 304 μαθητές των Νομών Έβρου και Ροδόπης.

Τέλος, με αφορμή τη λήξη του προγράμματος, έλαβε χώρα εκδήλωση στο Δημοτικό Πάρκο Εγνατία, στην οποία φοιτητές Ιατρικής ενημέρωσαν μαθητές και ενήλικες για το κάπνισμα, ενώ μοιράστηκε υλικό της Αντικαπνιστικής Εκστρατείας της HelMSIC και της Εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «HELP – Για μια ζωή χωρίς τσιγάρο». Το χώρο επισκέφθηκαν περισσότεροι από 300 μαθητές Δημοτικών Σχολείων της πόλης.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, η Ν.Α.Ρ.Ε. βράβευσε την Τοπική Επιτροπή Αλεξανδρούπολης για τη γόνιμη συνεργασία στην υλοποίηση του προγράμματος.

Η HelMSIC, με ανακοίνωσή της, ευχαριστεί θερμά τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου και τον Πρόεδρο της, κ. Μηνόπουλο Γεώργιο, γιατί στάθηκαν αρωγοί στην επίτευξη των στόχων της. Επίσης, ευχαριστεί τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Νομών Έβρου και Ροδόπης και, ειδικά, τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, όπως και όλους τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν την προσπάθεια και συμμετείχαν στις δράσεις αυτές.
Τέλος απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Φοιτητές Ιατρικής του Δ.Π.Θ., οι οποίοι με ενθουσιασμό και παρακινούμενοι από την ιδέα της προώθησης της Δημόσιας Υγείας, συμμετείχαν στις σχολικές παρεμβάσεις.

Σύνοψη αποτελεσμάτων σχολικών παρεμβάσεων και ενημερωτικών ημερίδων στα πλαίσια της αντικαπνιστικής εκστρατείας της HelMSIC - Περίοδος 2009–2010

Σχολικές Παρεμβάσεις:

Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Γνώσεων των Μαθητών:

Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης γνώσεων των μαθητών είναι εμφανές ότι οι μαθητές κατανόησαν ότι το τσιγάρο περιέχει πολλές τοξικές ουσίες, εκτός από τη νικοτίνη και την πίσσα.

Επίσης, οι μαθητές κατανόησαν ότι η εθιστική ουσία του τσιγάρου είναι η νικοτίνη και ότι το κάπνισμα είναι ασθένεια και όχι απλώς μια κακή συνήθεια.

Φαίνεται ότι οι μαθητές κατανόησαν ότι ένας καπνιστής δεν είναι το ίδιο υγιής με έναν μη καπνιστή και ότι το κάπνισμα δεν επηρεάζει μόνο τους καπνιστές, αλλά και τους υπόλοιπους που εισπνέουν τον καπνό των καπνιστών. Με αυτόν τον τρόπο είναι εμφανές ότι οι μαθητές έχουν κατανοήσει ότι το κάπνισμα βλάπτει την υγεία και ότι ένας μη καπνιστής είναι πιο υγιής από έναν καπνιστή. Ακόμη, φαίνεται πως έγινε ξεκάθαρη η έννοια του παθητικού καπνίσματος και το ότι αυτό επηρεάζει και τους μη καπνιστές.

Είναι εμφανές ότι οι μαθητές κατανόησαν ότι είναι δικαίωμα του καθενός να ζει και να μεγαλώνει σε ένα καθαρό περιβάλλον, χωρίς τσιγάρο. Οι μαθητές στο τέλος της παρέμβασης ήταν σε θέση να τεκμηριώσουν αυτή την απάντησή τους και να επιχειρηματολογήσουν για να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην υγεία.

Τέλος, είναι εμφανές ότι οι μαθητές κατανόησαν ότι το κάπνισμα στερεί την ανεξαρτησία του καπνιστή, καθώς ο καπνιστής εξαρτάται από το τσιγάρο και εθίζεται στη νικοτίνη.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς των Σχολικών Τμημάτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:

Από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων αξιολόγησης της σχολικής παρέμβασης από τους εκπαιδευτικούς φαίνεται ότι αυτοί έμειναν ικανοποιημένοι από την δίωρη παρέμβαση.
Κρίνουν ότι το περιεχόμενο της παρέμβασης ήταν προσιτό για τους μαθητές, οι πληροφορίες που δόθηκαν στους μαθητές ήταν κατανοητές και ότι η παρέμβαση εκπλήρωσε τις προσδοκίες τους.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η παρέμβαση σχεδιάστηκε με σωστό τρόπο. Οι στόχοι της ήταν σαφείς, το περιεχόμενο κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών, οι δραστηριότητες ήταν στοχευμένες και όλη η παρέμβαση είχε κατάλληλο ρυθμό.

Από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων είναι εμφανές ότι η ομάδα Αντικαπνιστικής Παρέμβασης ήταν καλά προετοιμασμένη και πρόθυμη να βοηθήσει στις απορίες των μαθητών.

Τέλος, από τα αποτελέσματα η προσέγγιση των μαθητών κρίνεται κατάλληλη. Η παρέμβαση θεωρήθηκε ένας καλός τρόπος για να πάρουν οι εκπαιδευτικοί ιδέες για την προσέγγιση του θέματος σε επίπεδο τάξης.

Ενημερωτικές Ημερίδες για τους Εκπαιδευτικούς:

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Γνώσεων Εκπαιδευτικών:

Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης γνώσεων των εκπαιδευτικών, είναι εμφανές ότι οι συμμετέχοντες έμαθαν ότι το τσιγάρο περιέχει πολλές τοξικές ουσίες, εκτός από τη νικοτίνη και την πίσσα.

Επίσης, οι συμμετέχοντες κατανόησαν ότι η εθιστική ουσία του τσιγάρου είναι η νικοτίνη και ότι αυτή είναι ανάλογα ισχυρή εθιστική ουσία με άλλα ναρκωτικά, καθώς και ότι το κάπνισμα είναι ασθένεια και όχι απλώς μια κακιά συνήθεια.

Έγινε κατανοητό ότι το προσδόκιμο επιβίωσης ενός καπνιστή μειώνεται κατά μέσο όρο 10 χρόνια και ότι η διακοπή του καπνίσματος ακόμη και στην ηλικία των 70 ετών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες κατάλαβαν ότι τα συστήματα εξαερισμού και ο αερισμός των κλειστών χώρων δεν αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο διαφύλαξης από το παθητικό κάπνισμα, ότι το παθητικό κάπνισμα προκαλεί εξίσου σοβαρές παθήσεις με το ενεργητικό κάπνισμα και ότι τα παιδιά είναι δυνατόν να γίνονται θύματα παθητικού καπνίσματος όταν θηλάζουν και η μητέρα είναι καπνίστρια.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ημερίδας Εκπαιδευτικών:

Από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αξιολόγησης της ημερίδας, είναι εμφανές ότι οι συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι από την ημερίδα.
Οι πληροφορίες ήταν κατανοητές και η ημερίδα εκπλήρωσε τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. Προκύπτει, δε, ότι το περιεχόμενο της ημερίδας είχε καλό επίπεδο δυσκολίας και οι δραστηριότητες της ημερίδας έδωσαν αρκετές γνώσεις.

Τέλος, προκύπτει ότι η ημερίδα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σχετικά με την πρόληψη και τη διακοπή του καπνίσματος. και ότι αυτή ήταν ένας πολύ καλός τρόπος να ενημερωθούν για την παρέμβαση σε μαθητές δημοτικού σχολείου.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,614,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2050,Αλεξανδρούπολη,8619,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3025,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3340,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,704,Δράμα,116,Έβρος,18568,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2590,Εκκλησία,1239,Εκπαίδευση,1509,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,299,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,762,Ιστορία,232,Καβάλα,195,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,595,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,676,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1519,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,430,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3905,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6205,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,669,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,564,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,398,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Αντικαπνιστική Εκστρατεία από φοιτητές της Ιατρικής
Αντικαπνιστική Εκστρατεία από φοιτητές της Ιατρικής
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV6dOwZKQgfLuTZFsJYruGrq8YRZFSmtzqCtNwLmkfbfHE8sN4Fu_QtRP6wMbT1EY3yll5vX6hD8NuObAjObpoIhLN0CK5g6Asd0ZtFDKoe22kKEGXMHJ8thfUuyjjC_Df1-GHkCaupnjk/s200/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3+%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV6dOwZKQgfLuTZFsJYruGrq8YRZFSmtzqCtNwLmkfbfHE8sN4Fu_QtRP6wMbT1EY3yll5vX6hD8NuObAjObpoIhLN0CK5g6Asd0ZtFDKoe22kKEGXMHJ8thfUuyjjC_Df1-GHkCaupnjk/s72-c/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3+%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2010/07/blog-post_04.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2010/07/blog-post_04.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων