Χρήσιμα Τηλέφωνα Αλεξανδρούπολης

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΕΚΑΒ: 166
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: 199 , 25510-85100
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 100 , 25510-66100
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 25513-56225
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777
ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: 197


ΒΛΑΒΕΣ
Βλάβες ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ): 11500 , 211-900500
Βλάβες Ύδρευσης (ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ: 13888


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Κ.Ε.Π. Αλεξανδρούπολης: 25513-50010 , 25513-50020
Κ.Ε.Π. Φερών: 25553-50101
Κ.Ε.Π. Τραϊανούπολης: 25510-89903


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλ. Κέντρο: 25513-51000 , 25513-52000
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Εξωτερικά Ιατρεία (ραντεβού): 25513-52461 , 25513-52465


ΕΚΑΒ: 25510-89370
Περιφερειακό Ιατρείο Αισύμης: 25510-93217
Περιφερειακό Ιατρείο Άνθειας: 25510-51288
Περιφερειακό Ιατρείο Μάκρης: 25510-71296
Περιφερειακό Ιατρείο Φερών: 25550-22555

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών: 25510-20478, 25510-26646

Ι.Κ.Α.: 25510-84611
Ι.Κ.Α. (Μονάδα Υγείας): 25510-85091

ΚΤΕΟ: 25510-33272 , 25510-52010

ΔΕΗ: 25510-29148
ΔΕΔΔΗΕ: 25510-53500
ΟΤΕ: 13888 , 25510-56160
ΕΛΤΑ Ταχυδρομείο: 25510-41640


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ: 25510-26359 , 25510-27853

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Προστασία Καταναλωτή): 15699
ΙΝΚΑ: 210-363244
Συνήγορος του Πολίτη: 210-7289600
Α.Σ.Ε.Π.: 213-1319100


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 11888

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΑΞΙ
: 25510-33500
ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 25510-28844 , 25510-20220

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
: 25510-45198 , 210-3550500
AEGEAN AIRLINES
: 25510-89150 , 210-6261000
Αεροδρόμιο
: 25510-89300 , 25510-89322

ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης:
25510-26479
Πληροφορίες ΚΤΕΛ όλης της Ελλάδας:
14505

ΟΣΕ:
25510-26395

Πλοία για Σαμοθράκη:
25510-38503
Λιμεναρχείο:
25513-56200

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γραμμή Δημότη: 25510-22222

Γραφείο Δημάρχου: 25513-50100 , 25513-50102
Αντιδήμαρχος Οικονομικών: 25513-50292
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: 25513-50172
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού: 25513-50104
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου: 25513-50041
Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων: 25513-50901
Αντιδήμαρχος Φερών και Πρωτογενούς Τομέα: 25553-50070
Γενικός Γραμματέας: 25513-50141

Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος: 25513-50025
Τμήμα Καθαριότητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 25513-50068 , 25513-50069


Ληξιαρχείο: 25513-50004 , 2551350005
Δημοτολόγιο: 25513-50002 , 25513-50008

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 25513-50133 , 25513-50137
Υπηρεσία Δόμησης: 25513-50045
Τμήμα Πολεοδομίας: 25513-50031 , 25513-50039
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών: 25513-50033

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων: 25513-50184
Γραφείο Τύπου: 25513-50203

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ: 25513-50900
Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης: 25513-50901


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ: 25555-50070
Αντιδήμαρχος Φερών: 25555-50071


ΔΕΥΑΑ: 25510-24018
ΤΙΕΔΑ: 25510-28735 , 25510-26055
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΚΑΠΗ: 25510-22111
Δημοτικό Ωδείο: 25510-26627
Κηποθέατρο: 25510-21069
Ιαματικά Λουτρά Τραϊανούπολης: 25510-61215


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ: 25313-52100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Έβρου: 25510-36500
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας: 25513-50440
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού: 25513-50410
Γραμματεία: 25513-50405 , 25513-50499
Γραφείο Επαφών - Μ.Μ.Ε.: 25513-50450 , 25513-50451
Γραφείο ΠΣΕΑ: 25513-50490 , 25513-50437
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: 25513-50580
Τμήμα Πληροφορικής: 25513-50480 , 25513-50446
Θυρωρείο: 25513-50489


Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: 25513-57170 , 25513-57116
Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής: 25513-57155 , 25513-57146
Τμήμα Κτηνιατρικής: 25513-57190 , 25513-57187
Κτηνιατρείο Αλεξ/πολης: 25510-26643
Τμήμα Αλιείας: 25513-50498
Τμήμα Τοπογραφίας: 25513-57200
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 0ρεστιάδας: 25520-27946
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Φερών: 25550-22150
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Τυχερού: 25540-41005
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Σουφλίου: 25540-22259
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Διδυμοτείχου: 25533-51341


Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 25513-50510
Γραμματεία: 25513-50509
Τμήμα Χορήγησης Αδειών: 25513-50546 , 25513-50524
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού: 25513-57105 , 25513-57104
Τμήμα Παιδείας και Απασχόλησης: 25513-57211
Τμήμα Εμπορίου Ορεστιάδας: 25520-23335


Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: 25513-55330
Γραμματεία: 25513-55327
Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου: 25513-55323 , 25513-55324
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 25510-81045 , 25513-55331
Τμήμα Φαρμάκων: 25513-55321
Γραφείο ΟΓΑ: 25513-55328
Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας: 25520-23333


Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 25513-50420
Γραμματεία: 25513-50516


Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 25513-50571
Γραμματεία: 25513-50554
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας: 25513-50438 , 25513-50568
Τμήμα Αδειών Οδήγησης: 25513-50561 , 25513-50557
Τεχνικό Τμήμα: 25513-50563 , 25513-50565
ΚΤΕΟ Αλεξ/πολης: 25510-33272
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας: 25523-51410 , 25523-51423
ΚΤΕΟ Ορεστιάδας: 25520-93040


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 25513-55810
Γραμματεία: 25513-55800 , 25513-55832
Τμήμα Περιβάλλοντος: 25513-55820 , 25513-55807
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων: 25513-55830 , 25513-55809
Τμήμα Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας: 25523-51534


ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ (ΔΟΥ): 25510-89622
ΔΟΥ ΕΦΟΡΟΣ: 25510-89620
ΔΟΥ Taxis: 25510-27777
ΔΟΥ ΣΤΕΠ: 25510-89750

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 25510-34331

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ: 25510-38450 , 25510-31967
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
: 25510-80643

Δ/ΝΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 25510-84662

ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ: 25510-26591

ΤΕΛΩΝΕΙΟ: 25510-27898

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 25510-28264
Ο.Α.Ε.Δ.: 25510-25646 , 25510-26199
 
Οργανισμός Εργατικής Εστίας: 25510-27100 
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας: 25510-31903

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 25510-26147 , 25510-26267
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 25513-55370 , 25513-55380
ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΒΡΟΥ 25513-55360


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Ιατρική Σχολή 25510-30921, 25510-30913
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
: 25510-30024
Τμήμα Επιστημών Εκπ/σης Προσχολικής Ηλικίας 25510-30016, 25510-30046
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 25510-30611 , 25510-30612


ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:
25510-66300 , 25510-66330
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ:
25510-66385 , 25510-66395
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
25510-66230 , 25510-37420
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 25510-66200

Γραφείο Ταυτοτήτων: 25510-66262
Γραφείο Διαβατηρίων: 25510-66175

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 25510-25672

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: 25513-56200 , 25513-56216
Λιμενικός Σταθμός Μάκρης: 25510-71622

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
: 25510-28056
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
: 25510-28444
Τμήμα Ποινικού Μητρώου
: 25510-33251
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
: 25510-20987
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
: 25510-28387
Δικηγορικός Σύλλογος: 25510-26712


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Δημοτικό Στάδιο "Φώτης Κοσμάς": 25510-26714
Κλειστό Γυμναστήριο: 25510-28359
Κολυμβητήριο: 25510-21122

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου: 25510-28383
Ε.Π.Σ. Έβρου: 25510-23872
Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξ/πολης: 25510-28761
Ναυταθλητικός Όμιλος: 25510-28577


ΣΤΡΑΤΟΣ 
Στρατόπεδο Πατσούκα: 25510-84552
Στρατόπεδο Κανδηλάπτη
: 25510-84554
Στρατολογικό Γραφείο: 25510-62632
Στρατονομία
: 25510-62196
Στρατιωτικό Πρατήριο
: 25510-20100

Δείτε επίσης:

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,5,Αγροτικά,493,Αγωγοί,116,Αθλητικά,1904,Αλεξανδρούπολη,6544,Άμυνα,281,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,127,Άρθρα - Απόψεις,2796,Αστυνομικά,481,Αυτοδιοίκηση,2408,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,709,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,230,Βαλκάνια,28,Βουλευτικές Εκλογές,411,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,66,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,174,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,470,Δράμα,96,Έβρος,15279,Εθελοντισμός,219,Εκδηλώσεις,2030,Εκκλησία,1021,Εκπαίδευση,1138,Ελλάδα,1136,Ελληνισμός,32,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,48,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,548,Εργασία,10,Εργασιακά,222,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,110,Ζωή και Υγεία,299,Θράκη,488,Ιστορία,182,Καβάλα,158,Καιρός,31,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,187,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΙΝΑΛ,15,ΚΚΕ,397,Κοινωνία,76,Κοινωνική Προσφορά,169,Κόσμος,616,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,136,Μουσική,189,ΝΔ,440,Ξάνθη,162,Οικολογία,294,Οικονομία,546,Ορεστιάδα,1071,Πανταζίδου,134,Παπανικολόπουλος,238,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,342,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3179,Πολιτική,1242,Πολιτισμός,182,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,5106,Ροδόπη,275,Σαμοθράκη,614,Σάτιρα,62,Σουφλί,362,Σπίτι,15,Συγκοινωνίες,276,Σύλλογοι,273,Συνέδρια,116,ΣΥΡΙΖΑ,345,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,51,Τουρισμός,239,Τρίγωνο,45,Τυχερό,38,Υγεία,886,Φέρες,309,Χηλή,42,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,303,Showbiz,20,
ltr
static_page
Alexandroupoli Online: Χρήσιμα Τηλέφωνα Αλεξανδρούπολης
Χρήσιμα Τηλέφωνα Αλεξανδρούπολης
Χρήσιμα Τηλέφωνα Αλεξανδρούπολης
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/p/telephones.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/p/telephones.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content